Fizikos konspektas

21 psl. / 5392 žod.

Ištrauka

Išvada– osciliatoriaus enrgija yra ne bet kokia, o kvantuota.

 • Ką vadiname šiluminiu spinduliavimu?

Spinduliavimas sukeltas medžiagos dalelių šiluminių virpesių. Vienas iš galingiausių šiluminio spinduliavimo šaltinių yra saulė.

 • Kuris iš spinduliavimo dėsnių yra bendriausias: Kirchhofo, Vyno, Planko ar Stefano-Bolcmano?

Planko, nes iš jo dėsnio galima išvesti Kirchofo, Vyno, Stefano – Bolcmano dėsnius.

 • Kas atsitinka su šiluminio spinduliavimo spektro maksimumu, didėjant temperatūrai?

Kylant temperatūrai T, šis maksimumas slenka link trumpųjų bangų.

 • Ką vadiname absoliučiai juodu kūnu?

Kūną, kurio bet kokioje temperatūroje visų dažnių spinduliavimo absorbcijos geba lygu 1.

 • Ką vadiname emisijos geba?

Emisijos geba – spektrinis energijos spinduliavimo tankis

 • Ką vadiname absorbcijos geba?

Spinduliuojamos į kūno paviršiaus ir sugertos energijos srauto santykis.

 • Kiek kartų padidės emisijos geba, kūno temperatūrą padidinus 2 kartus?

Padidės 2 kartus

 • Kaip kinta spektrinio tankio maksimumo bangos ilgis, didinant kūno temperatūrą?

Mažeja

 • Kaip kinta spektrinio tankio maksimumo dažnis, mažinant kūno temperatūrą?

Didėja

 • Kokią prielaidą padarė Plankas, aiškindamas šiluminio spinduliavimo dėsningumus?

Dažniu ν virpančio osciliatoriaus energijaW gali būti ne bet kokia, o tik dažnio hν kartotinė, t.y.

 • Šiluminio spinduliavimo spektras yra linijinis, juostinis ar ištisinis?

Linijinis

 • Turime du vienodus, vienodos temperatūros kūnus. Vienas nudažytas baltai, kitas juodai. Kurio emisijos geba didesnė?

Juodo kūno

 • Išorinis fotoefektas, dėsniai ir kvantinis aiškinimas. Enšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Voltamperinė charakteristika išorinio fotoefekto. Kas yra soties srovė.

Elektronų spinduliavimas iš kietųjų kūnų (metalų, puslaidininkių, dielektrikų) ir skysčių, absorbavus jiems elektromagnetinį spinduliavimą, vadinamas išoriniu fotoefektu.


Reziumė

Autorius
studente95
Tipas
Konspektas
Dalykas
Fizika
Kaina
€2.12
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 14, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Šešeliai. Fizika

Fizika Referatas 2015 m. monciofka
Referatas apie šešėlius, plius projektinis darbas, skirta daug laiko, darbas vertas 10. Viskas aiškiai aprašyta.

Branduolinės fizikos konspektas

Fizika Konspektas 2016 m. muse2
28 temos. Tomsono, Rezerfordo ir Boro atomo modeliai. De Broilio bangos. Neapibrėžtumo sąryšis. Vandeniliškojo atomo energijos lygmenys. Elektronų konfigūracija ir periodinė elementų lentelė. ...

Fizikos koliokviumo konspektas

Fizika Paruoštukė 2018 m. smiltea
Tai paruoštukė iš koliokviumo klausimų, kurie pasitaiko fizikos koliokviume. Pateikti klausimai ir šalia jų atsakymai, taip pat su paveiksliukais.

Fizikos konspektas nr. 2

Fizika Konspektas radikas
FIZIKA yra visų mokslų pagrindas. Ji yra fundamentalusis gamtos mokslas, nagrinėjantis bendriausius mus supančio pasaulio reiškinius ir dėsningumus. Žodį "fizika" į mokslą įvedė...

Fizikos konspektas nr. 3

Fizika Konspektas 2018 m. citrusiniaivaisiai
Surinkta medžiaga universitetinės fizikos. Konspektas skirtas išlaikyti tarpinį egzaminą, tačiau tinkamas ir galutiniam.