Kalbos / Kalbų studijos

Graikų literatūros klausimai

0 atsiliepimų
Autorius:

 1. 1. Graikų mitologija (Olimpo panteono dievai ir jų funkcijos) • 1) Dzeusas (rom. Jupiteris)– Tai yra dominuojantis Panteono dievas ,jo vienintelio vardas yra tikrai graikiškas. Šviesos dienos dangaus dievas.valdo žemę ir dangų, todėl yra vyriausias dievas. Jis yra pasaulio valdovas, svarbiausias kosmo harmonijos saugotojas. Sergsti valstybių sienas ir žmonių nuosavybės ribas, globoja svečius ir svetingumo paprotį. Gali viską, išskyrus pakeisti likimą, nes jį valdo galingosios moiros.

 • 2) Poseidonas (rom. Neptūnas)– jūrų dievas. Valdo vėjus ir upes. Trišakiu galėjo sukelti audras ir žemės drebėjimus. Galingas, stiprus. Turi rūmus mariose, bet priklauso ir Olimpui.

 • 3) Hadas (rom. Plutonas)– Dzeuso brolis, požemio pasaulio Tartaro valdovas. Niekada nesirodo Olimpe.

 • 4) Hera (rom. Junona)- Dzeuso žmona – moterų, visų jų reikalų, santuokos ir šeimos globėja. Herai dažnai tenka pavydžios žmonos vaidmuo.

 • 5) Hestija(rom. Vesta) – namų ir valstybės židinio deivė.

 • 6) Demetra (rom. Cerera)– globoja derlių, vaisingumą. Jai skirta Tesmoforijų šventė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7326 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Graikų mitologija (Olimpo panteono dievai ir jų funkcijos)
 • 2. Homero klausimas (Teorijų apźvalga: d‘Aubignaco teiginiai, F. A. Wolfo teorija, analitikai ir unitarai, „branduolio“ teorija)
 • 3. Homero poemų kompozicija, veikėjų charakterių kūrimo principai, kalbos meninės ypatybės (remiantis skaitytomis Iliados ir Odisėjos giesmėmis)
 • 4. Biblijos ir Homero epų stilius. (Remiantis Auerbach’o Mimesis)
 • 5. Didaktinis epas ir jo poetikos ypatumai (remiantis Hesiodo kūriniu Darbai ir dienos)
 • 6. Archajinio laikotarpio lyrikos klasifikacija. Elegijos ir jambo ypatumai (kilmė, pagrindinės temos ir autoriai)
 • 7. Monodinės lyrikos specifika. Sapfo, Alkajo ir Anakreonto kūrybos motyvai, stiliaus, kalbos, metrikos ypatybės
 • 8. Chorinė lyrika (genezė, pagrindiniai tipai ir autoriai)
 • 9. Pagrindinės dramos kilmės teorijos, graikų teatro modelis, tragedijos struktūra
 • 10. Aischilas: trilogija Orestėja (kaltės ir teisingumo temos), charakterių kūrimo ypatumai, stilius ir kalba
 • 11. Sofoklis: dramaturgijos naujovės, pareigos tema Antigonėje, kaltės ir atsakomybės tema tragedijoje Karalius Oidipas
 • 12. Euripidas: dramų naujumas, dviejų pasaulėžiūrų sandūra tragedijoje Bakchantės
 • 13. Senoji atikinė komedija (susiformavimas, specifika, struktūra)
 • 14. Aristofanas: bendra komedijų apžvalga (tematika ir humoro pobūdis). Literatūros klausimai komedijoje Varlės, auklėjimo problemos komedijoje Debesys, taikos tema komedijoje Taika
 • 15. Klasikinio laikotarpio literatūrinės prozos rūšys: istorinė proza (Herodotas – epinės istoriografijos kūrėjas)
 • 16. Klasikinio laikotarpio retorinė proza (susiformavimas, iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės – Lisijas, Demostenas, Isokratas)
 • 17. Klasikinio laikotarpio filosofinė proza: Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas, literatūros teorijos klausimai Aristotelio Poetikoje
 • 18. Helėnizmas: epochos kultūriniai aspektai, literatūros ypatybės ir žanrai. Naujoji atikinė komedija (Menandro komedija Bambeklis).
 • 19. Aleksandrinė poezija: meniniai principai, žanriniai ypatumai (Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis).

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą
Paruoštukė Po nepriklausomybės atgavimo literatūra ėmėsi įnirtingai ir kartais net ciniškai griauti idealizuotos karžygių ir rūpintojėlių Lietuvos paveikslą

Sodybų ir pakelių saugotojas Rūpintojėlis po truputį snūsta. Pradėjo snūduriuoti dar prieš Nepriklausomybę, 1989 metais [...]

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?
Rašinys Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

Literatūra nėra vien tik gražūs ir įdomūs tekstai. Ji išmoko žmogų begalės įvairių dalykų. Didžioji [...]

XXth century lithuanian literature
Rašinys XXth century lithuanian literature

Pristatomi žymiausi XXa. lietuvių rašytojai.

What is literature?
Rašinys What is literature?

Terry Eagleton’s piece “What is Literature?” tries to define literature in order to fully define [...]

Kokia teisingo gyvenimo samprata siūloma literatūroje?
Rašinys Kokia teisingo gyvenimo samprata siūloma literatūroje?

Taisyklinga pastraipa, įvertingta 10. Remtasi Šatrijos Raganos apysaka "Sename dvare". [...]

Sąlygos sakiniai Meg Cabot ir Lemony Snicket literatūroje vaikams
Diplominis darbas Sąlygos sakiniai Meg Cabot ir Lemony Snicket literatūroje vaikams

In our everyday life we quite often pose a condition what would happen under certain [...]

Literatūros rūšys, žanrai, priemonės ir epochos
Paruoštukė Literatūros rūšys, žanrai, priemonės ir epochos

LITERATŪROS RŪŠYS IR ŽANRAI STILIŲ RŪŠYS MENINĖS PRIEMONĖS LITERATŪROS EPOCHOS: [...]

Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Šiuo metu, vos ne kasdien galima išgirsti, kad žmogus sugebėjo pakelti prieš save ranką, rastas [...]

Literatūros teorijos paruoštukai
Paruoštukė Literatūros teorijos paruoštukai

Naudinga medžiaga ruošiantis Lietuvių kalbos valstybiniam egzaminui. [...]

Ar verta literatūra skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą?
Rašinys Ar verta literatūra skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą?

Literatūra – tai tautos, epochos arba visos žmonijos rašytinių ir spausdintinių kūrinių visuma, raštija. Nuo pat raštijos [...]

Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)
Tyrimas Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)

Pasirinkto teksto (V. Daujotytės „Literatūros filosofija“) stilius yra mokslinis. Šį bendrinės kalbos funkcinį stilių plačiausiai [...]

Literatūros konspektas 12 kl.
Konspektas Literatūros konspektas 12 kl.

Puikus lietuvių kalbos literatūros konspektas, praverčiantis kiekvienam dvyliktokui ruošiantis egzaminams. [...]

Kokias tautines vertybes pabrėžia lietuvių literatūra?
Rašinys Kokias tautines vertybes pabrėžia lietuvių literatūra?

Patriotizmas bene svarbiausia vertybė lietuvių literatūroje. Ją ypač pabrėžia romantikai. Šios epochos atstovų kūryboje Tėvynė [...]

Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.
Rašinys Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

Jau nuo XIX a. pabaigos lietuvių kultūroje ir literatūroje moterų žvilgsnis į gyvenimą darosi vis [...]

Dažnai teigiama, kad moterų literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.
Diplominis darbas Dažnai teigiama, kad moterų literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

Žmonių pasąmonėse yra įtvirtintas stereotipas, jog vyrai – tai visuomenės žmonės, o moterų paskirtis yra [...]