Graikų literatūros klausimai

18 psl. / 7326 žod.

Ištrauka


 1. 1. Graikų mitologija (Olimpo panteono dievai ir jų funkcijos) • 1) Dzeusas (rom. Jupiteris)– Tai yra dominuojantis Panteono dievas ,jo vienintelio vardas yra tikrai graikiškas. Šviesos dienos dangaus dievas.valdo žemę ir dangų, todėl yra vyriausias dievas. Jis yra pasaulio valdovas, svarbiausias kosmo harmonijos saugotojas. Sergsti valstybių sienas ir žmonių nuosavybės ribas, globoja svečius ir svetingumo paprotį. Gali viską, išskyrus pakeisti likimą, nes jį valdo galingosios moiros.

 • 2) Poseidonas (rom. Neptūnas)– jūrų dievas. Valdo vėjus ir upes. Trišakiu galėjo sukelti audras ir žemės drebėjimus. Galingas, stiprus. Turi rūmus mariose, bet priklauso ir Olimpui.

 • 3) Hadas (rom. Plutonas)– Dzeuso brolis, požemio pasaulio Tartaro valdovas. Niekada nesirodo Olimpe.

 • 4) Hera (rom. Junona)- Dzeuso žmona – moterų, visų jų reikalų, santuokos ir šeimos globėja. Herai dažnai tenka pavydžios žmonos vaidmuo.

 • 5) Hestija(rom. Vesta) – namų ir valstybės židinio deivė.

 • 6) Demetra (rom. Cerera)– globoja derlių, vaisingumą. Jai skirta Tesmoforijų šventė.


Turinys

 • 1. Graikų mitologija (Olimpo panteono dievai ir jų funkcijos)
 • 2. Homero klausimas (Teorijų apźvalga: d‘Aubignaco teiginiai, F. A. Wolfo teorija, analitikai ir unitarai, „branduolio“ teorija)
 • 3. Homero poemų kompozicija, veikėjų charakterių kūrimo principai, kalbos meninės ypatybės (remiantis skaitytomis Iliados ir Odisėjos giesmėmis)
 • 4. Biblijos ir Homero epų stilius. (Remiantis Auerbach’o Mimesis)
 • 5. Didaktinis epas ir jo poetikos ypatumai (remiantis Hesiodo kūriniu Darbai ir dienos)
 • 6. Archajinio laikotarpio lyrikos klasifikacija. Elegijos ir jambo ypatumai (kilmė, pagrindinės temos ir autoriai)
 • 7. Monodinės lyrikos specifika. Sapfo, Alkajo ir Anakreonto kūrybos motyvai, stiliaus, kalbos, metrikos ypatybės
 • 8. Chorinė lyrika (genezė, pagrindiniai tipai ir autoriai)
 • 9. Pagrindinės dramos kilmės teorijos, graikų teatro modelis, tragedijos struktūra
 • 10. Aischilas: trilogija Orestėja (kaltės ir teisingumo temos), charakterių kūrimo ypatumai, stilius ir kalba
 • 11. Sofoklis: dramaturgijos naujovės, pareigos tema Antigonėje, kaltės ir atsakomybės tema tragedijoje Karalius Oidipas
 • 12. Euripidas: dramų naujumas, dviejų pasaulėžiūrų sandūra tragedijoje Bakchantės
 • 13. Senoji atikinė komedija (susiformavimas, specifika, struktūra)
 • 14. Aristofanas: bendra komedijų apžvalga (tematika ir humoro pobūdis). Literatūros klausimai komedijoje Varlės, auklėjimo problemos komedijoje Debesys, taikos tema komedijoje Taika
 • 15. Klasikinio laikotarpio literatūrinės prozos rūšys: istorinė proza (Herodotas – epinės istoriografijos kūrėjas)
 • 16. Klasikinio laikotarpio retorinė proza (susiformavimas, iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės – Lisijas, Demostenas, Isokratas)
 • 17. Klasikinio laikotarpio filosofinė proza: Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas, literatūros teorijos klausimai Aristotelio Poetikoje
 • 18. Helėnizmas: epochos kultūriniai aspektai, literatūros ypatybės ir žanrai. Naujoji atikinė komedija (Menandro komedija Bambeklis).
 • 19. Aleksandrinė poezija: meniniai principai, žanriniai ypatumai (Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis).

Reziumė

Autorius
kregzde25
Tipas
Konspektas
Dalykas
Kalbų studijos
Kaina
€2.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 4, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai