Fonetikos egzaminas

18 psl. / 18 žod.

Ištrauka

I Fonetikos mokslo dalys

  1. Artikuliacinė fonetika.
  2. Akustinė fonetika.
  3. Fonologija.
  4. Ortoepija.

Fonetikos mokslo dalių ryšys.

Fonetika-kalbos garsų mokslas; kalbotyros šaka, tirianti kalbos garsų susidarymą ir jų akustines ypatybes. Objektas ne tik garsai(balsiai, priebalsiai, dvigarsiai),bet ir jų derinimo dėsniai, skiemuo, kirtis, priegaidė, intonacija. Kalbos garsinės sandaras nagrinėjimo aspektai yra keli: artikuliacinis, akustinis, funkcinis, ortoepinis. Pagal tai fonetika (plačiąja prasme) gali būti skirstoma į artikuliacinę ir akustinę fonetiką(siaurąja prasme),fonologiją(tiria garsų funkcijas kalboje),ortoepiją(taisyklingos tarties mokslas).Be abejo, šios dalys yra reliatyviai savarankiškos, jos gali būti atskiros disciplinos. Tačiau praktiniais sumetimais lietuvių bendrinės kalbos fonetinę sistemą tikslingiausia, kad ir glaustai, apibūdinti visais atžvilgiais. Artikuliacinė fonetikaaiškiai tariu, skaidau. Ši fonetikos mokslo dalis nagrinėja kalbos padargų veiklą.


Reziumė

Autorius
kregzde25
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 28, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Visų egzaminų autorių įžangos interpretacijoms

Lietuvių kalba Konspektas fancy
Visų, egzaminų programoje esančių, autorių įžangos interpretavimui. Atsakingai ir apgalvotai parašytos, turi teminius sakinius, skaitymo kryptis, tad gali būti pritaikomos bet kokiam to...

Fonetikos terminai

Lietuvių kalba Konspektas 2016 m. kregzde25
Fonetikos terminai,fonetikos egzaminui. LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS. Dėstytoja - R.Bakšienė.

Fonetikos referatas

Lietuvių kalba Referatas rammara
Fonetika (gr. phōnētikos „garsinis“) –mokslas apie kalbos garsų prigimtį, susidarymą, suvokimą ir funkcionavimą. (Bacevičiūtė, 2008, 19) Šios kalbotyros šakos tiriamasis objektas yra ne...