Socialiniai mokslai / Psichologija

Psichologijos teorija

0 atsiliepimų
Autorius:

Išstudijavę šį skyrių, turėtume gebėti:

 1. Apibendrinti psichologijos mokslo sąvoką, jos raidą.
 2. Paaiškinti svarbiausias psichologijos šakas.
 3. Nurodyti pagrindinius psichologijos tyrimo metodus.

 

Pagrindinės sąvokos:

Biheviorizmas – psichologijos kryptis, tyrinėjanti tik matomą, išoriškai pasireiškiantį elgesį.

Psichoanalizė – psichologinių sutrikimų aiškinimo ir gydymo metodus.

Psichoanalitinė psichologija – psichologijos kryptis, žmogaus elgesį aiškinanti ankstyvųjų vaikystės patyrimų, vidinių skatulių ir pasąmoninių konfliktų svarba.

Geštaltinė psichologija – psichologijos kryptis, pabrėžianti žmogaus polinkį informacijos dalis jungti į prasmingą visumą.

Humanistinė psichologija – psichologijos kryptis, pabrėžianti žmogaus unikalumą, laisvę rinktis, siekį save aktualizuoti ir orientuotis į asmeninį augimą, saviraišką.

Kognityvinė psichologija – psichologijos kryptis, aiškinanti, jog lemiamą reikšmę žmogaus elgesiui turi žinios.

Stebėjimas – tikslingas reiškinio arba objekto suvokimas sutelkiant į jį dėmesį ir aprašant jį.

Apklausa (interviu) – savistaba paremtų nuostatų ir elgesio nustatymas apklausiant atskirus asmenis arba jų grupes.

Atvejo analizė – nuodugnus ir išsamus vieno asmens ar asmenų grupės ištyrimas mėginant aprašyti elgesio ir psichikos procesų dėsningumus.

Koreliaciniai tyrimai – tyrimo būdas, kai nustatomas dviejų ar daugiau veiksnių ryšys, kaip jie kinta drauge arba kaip vienas jų numato kitą.

Eksperimentas – dviejų ar daugiau veiksnių tyrimas sistemingai juos keičiant ir nustatant įtaką kitiems reiškiniams arba savybėms.

 

Psichologija kaip savarankiškas mokslas dar gana jauna. Šis mokslas atsirado maždaug prieš šimtą metų. Psichologija, kaip ir kiti mokslai, kilusi iš filosofijos ir medicinos mokslų, nes antikiniai mokslai buvo sukaupę daug žinių apie gamtą, žmogų, visuomenę ir gyvenimą. Filosofijai rūpėjo pažinti tikrovę, būtį apskritai, iškilo materijos ir dvasios egzistavimo, jų santykio problema, tapo svarbūs tikrovės pažinimo procesai ir galimybės.

Todėl filosofija, nagrinėdama savo svarbiausias problemas, negalėjo apeiti sielos ir materijos santykio klausimo.

Psichologijos mokslo pradininkais buvo gamtos mokslų atstovai – H. Helmholtzas, E. H. Weberis, G. Th. Fechneris ir kiti. Jie mėgino objektyviai išmatuoti psichinius reiškinius, ištirti sąsajas tarp fizikinio pasaulio ir suvokimo (psichofizika). Psichofizika pirmoji ėmėsi eksperimento, kaip metodo „sielai“, kuri buvo laikoma mechaniniu aparatu, tirti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
36000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PSICHOLOGIJOS RAIDOS APŽVALGA2
 • 1.1. Šiuolaikinės psichologijos kryptys2
 • 1.2. Psichologijos mokslo samprata2
 • 1.3. Psichologijos šakos2
 • 1.3.1. Fundamentaliosios psichologijos šakos2
 • 1.3.2. Taikomosios psichologijos šakos2
 • 1.3.3. Psichologijos tyrimo metodai2
 • 2. ASMENYBĖ2
 • 2.1. Asmenybės samprata2
 • 2.2. Psichoanalitinė teorija2
 • 2.3. Bruožų teorija2
 • 2.4. Humanistinė teorija2
 • 2.5. Socialinė – kognityvinė teorija2
 • 2.6. Asmenybės savybės2
 • 2.7. Asmenybės kryptingumas2
 • 3. BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA2
 • 3.1. Bendravimo aspektai2
 • 3.2. Bendravimo etapai2
 • 3.3. Kalbos stiliai2
 • 3.4. Vieša kalba2
 • 3.5. Klausymasis2
 • 3.6. Klausytojų tipologijos2
 • 3.7. Bendravimo grįžtamasis ryšys2
 • 3.8. Kritikos suvokimas2
 • 3.9. Neverbalinis bendravimas2
 • 3.9.1. Poza2
 • 3.9.2. Neverbalinis elgesys, liudijantis apie partnerio būseną:2
 • 3.9.3. Tarpasmeninė erdvė2
 • 4. KONFLIKTAS2
 • 4.1. Trys konfliktavimo klaidos2
 • 4.2. Konflikto prevencija2
 • 4.3. Konflikto sprendimo rezultatai2
 • 4.4. Vadovo konflikto sprendimo algoritmas2
 • 4.4.1. „Garo išleidimas“2
 • 4.4.2. Nepasitenkinimo konkretizavimas2
 • 4.4.3. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą2
 • 4.4.4. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją2
 • 4.4.5. Konflikto sprendimo receptas2
 • 5. PAGRINDINĖS MOTYVACIJOS KONCEPCIJOS2
 • 5.1. Ankstyvos motyvacijos teorijos2
 • 5.1.1. Poreikių hierarchijos teorija2
 • 5.1.2. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas vadovavime2
 • 5.1.3. D. C. McClelland poreikių teorija2
 • 5.1.4. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija2
 • 5.2. Proceso teorijos2
 • 5.2.1. Lūkesčių teorija2
 • 5.2.2. Teisingumo motyvacijos teorija2
 • 5.2.3. Darbuotojų motyvavimas2
 • 6. GRUPĖS ORGANIZACIJOJE2
 • 6.1. Tarpasmeniniai santykiai grupėje2
 • 6.2. Grupių ypatybės2
 • 6.3. Grupės funkcijos organizacijoje2
 • 6.4. Grupės narių santykiai2
 • 6.5. Vaidmenys grupėje2
 • 6.6. Grupės normos bei darbuotojo padėtis joje2
 • 6.7. Psichologinė grupės darna bei psichologinis klimatas2
 • 6.8. Psichologinis klimatas grupėje2
 • 6.8.1. Psichologinio klimato veiksniai2
 • 6.8.2. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas2
 • 6.9. Komandos2
 • 6.9.1. Komandos formavimas2
 • 6.9.2. Komandos funkcijos2
 • 6.9.3. Komandos efektyvumo principai2
 • 6.9.4. Komandos formavimo stadijos2
 • 6.9.5. Vaidmenys komandoje2
 • 6.9.6. Komandų normos2
 • 6.9.7. Komandos sutelktumas2
 • 6.9.8. Komandos subūrimas2
 • 6.9.9. Vadovo pozicija formuojant komandą2
 • 7. VADOVAVIMAS IR LYDERIAVIMAS2
 • 7.1. Vadovo ir lyderio problema2
 • 7.2. Pagrindinės vadovavimo – lyderiavimo teorijų grupės:2
 • 7.2.1. Personologinės lyderiavimo teorijos2
 • 7.2.2. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos 12
 • 7.2.3. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos 22
 • 7.2.4. Kognityvinės lyderiavimo teorijos2
 • 7.2.5. Socialinės sąveikos lyderiavimo teorijos12
 • 7.2.6. Socialinės sąveikos lyderiavimo teorijos22
 • 7.3. Vadovavimo – lyderiavimo stiliai (Kurtas Levinas, 1938)2
 • 7.3.1. Autokratinis (direktyvus) vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.2. Demokratinis vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.3. Liberalus vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.4. Pagrindiniai veiksniai įtakojantys vadovavimo – lyderiavimo stiliaus tinkamumą2
 • 8. DERYBOS2
 • 8.1. Efektyvių derybų principai2
 • 8.2. Derybų partnerių tipai2
 • 8.3. Psichologinis derybų klimatas2
 • 8.4. Klausimai pašnekovui2
 • 8.5. Pašnekovo argumentų neigimas2

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija
Prezentacija Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija

ALbert Bandura:Žymus amerikiečių psichologas, socialinio mokymosi ir socialinės kognityvinės teorijos autorius A. Bandura gimė 1925m.

Kritinis psichologinių išmokimo teorijų ir jų taikymo įvertinimas
Konspektas Kritinis psichologinių išmokimo teorijų ir jų taikymo įvertinimas

Biheviorizmo išmokimo teorija. Šios teorijos požiūriu, vienintelis būdas suprasti žmogų yra studijuoti jo elgesį ir [...]

Pagrindiniai Eriko Eriksono teorijos teiginiai ir psichologinės teorijos vertinimas
Prezentacija Pagrindiniai Eriko Eriksono teorijos teiginiai ir psichologinės teorijos vertinimas

—E. Eriksono nuomone, žmogaus raidoje ir jos tyrimuose reikia išskirti tris pagrindinius aspektus: somatinį, asmeninį [...]

Asmenybės psichologijos konspektai
Konspektas Asmenybės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie asmenybės psichologiją [...]

Socialinės psichologijos konspektai
Konspektas Socialinės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie socialinę psichologiją [...]

Bendroji ir diferencinė psichologija
Paruoštukė Bendroji ir diferencinė psichologija

Išsamūs atsakymai į 25 egzamino klausimus [...]

Bendravimo psichologija
Referatas Bendravimo psichologija

Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė ir Konfliktinės situacijos analizė [...]

Psichologiniai asmenybės brandumo kriterijai
Referatas Psichologiniai asmenybės brandumo kriterijai

Darbe aprašomi psichologiniai asmenybės brandos kriterijai. Darbas apima: 1. Asmenybės sampratos analizę, pasitelkiant įvairių autorių pateiktus [...]

Bendravimo psichologija
Paruoštukė Bendravimo psichologija

1. Socialinė psichologija yra mokslas nagrinėjantis, kaip žmonės mąsto, jaučiasi elgiasi socialinėse situacijose. Socialinė psichologija - tai [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Humanistinės krypties asmenybės teorijos
Prezentacija Humanistinės krypties asmenybės teorijos

Apie 1960m. Kitaip negu Freudas, kuris nagrinėjo “nesveikų” žmonių žemesniuosius motyvus, humanistinės krypties psichologai sutelkė [...]

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei [...]

Tarptautinių santykių teorijų konspektas
Konspektas Tarptautinių santykių teorijų konspektas

„The Imagined Economies of Globalization“ (Angus Cameron & Ronen Palan, 2004)   Prarasta nacionalinė ekonomika. Niekada nebuvo [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]