Psichologijos teorija

102 psl. / 36000 žod.

Ištrauka

Išstudijavę šį skyrių, turėtume gebėti:

 1. Apibendrinti psichologijos mokslo sąvoką, jos raidą.
 2. Paaiškinti svarbiausias psichologijos šakas.
 3. Nurodyti pagrindinius psichologijos tyrimo metodus.

Pagrindinės sąvokos:

Biheviorizmas – psichologijos kryptis, tyrinėjanti tik matomą, išoriškai pasireiškiantį elgesį.

Psichoanalizė – psichologinių sutrikimų aiškinimo ir gydymo metodus.

Psichoanalitinė psichologija – psichologijos kryptis, žmogaus elgesį aiškinanti ankstyvųjų vaikystės patyrimų, vidinių skatulių ir pasąmoninių konfliktų svarba.

Geštaltinė psichologija – psichologijos kryptis, pabrėžianti žmogaus polinkį informacijos dalis jungti į prasmingą visumą.

Humanistinė psichologija – psichologijos kryptis, pabrėžianti žmogaus unikalumą, laisvę rinktis, siekį save aktualizuoti ir orientuotis į asmeninį augimą, saviraišką.

Kognityvinė psichologija – psichologijos kryptis, aiškinanti, jog lemiamą reikšmę žmogaus elgesiui turi žinios.

Stebėjimas – tikslingas reiškinio arba objekto suvokimas sutelkiant į jį dėmesį ir aprašant jį.

Apklausa (interviu) – savistaba paremtų nuostatų ir elgesio nustatymas apklausiant atskirus asmenis arba jų grupes.

Atvejo analizė – nuodugnus ir išsamus vieno asmens ar asmenų grupės ištyrimas mėginant aprašyti elgesio ir psichikos procesų dėsningumus.

Koreliaciniai tyrimai – tyrimo būdas, kai nustatomas dviejų ar daugiau veiksnių ryšys, kaip jie kinta drauge arba kaip vienas jų numato kitą.

Eksperimentas – dviejų ar daugiau veiksnių tyrimas sistemingai juos keičiant ir nustatant įtaką kitiems reiškiniams arba savybėms.

Psichologija kaip savarankiškas mokslas dar gana jauna. Šis mokslas atsirado maždaug prieš šimtą metų. Psichologija, kaip ir kiti mokslai, kilusi iš filosofijos ir medicinos mokslų, nes antikiniai mokslai buvo sukaupę daug žinių apie gamtą, žmogų, visuomenę ir gyvenimą. Filosofijai rūpėjo pažinti tikrovę, būtį apskritai, iškilo materijos ir dvasios egzistavimo, jų santykio problema, tapo svarbūs tikrovės pažinimo procesai ir galimybės.

Todėl filosofija, nagrinėdama savo svarbiausias problemas, negalėjo apeiti sielos ir materijos santykio klausimo.

Psichologijos mokslo pradininkais buvo gamtos mokslų atstovai – H. Helmholtzas, E. H. Weberis, G. Th. Fechneris ir kiti. Jie mėgino objektyviai išmatuoti psichinius reiškinius, ištirti sąsajas tarp fizikinio pasaulio ir suvokimo (psichofizika). Psichofizika pirmoji ėmėsi eksperimento, kaip metodo „sielai“, kuri buvo laikoma mechaniniu aparatu, tirti.

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. PSICHOLOGIJOS RAIDOS APŽVALGA2
 • 1.1. Šiuolaikinės psichologijos kryptys2
 • 1.2. Psichologijos mokslo samprata2
 • 1.3. Psichologijos šakos2
 • 1.3.1. Fundamentaliosios psichologijos šakos2
 • 1.3.2. Taikomosios psichologijos šakos2
 • 1.3.3. Psichologijos tyrimo metodai2
 • 2. ASMENYBĖ2
 • 2.1. Asmenybės samprata2
 • 2.2. Psichoanalitinė teorija2
 • 2.3. Bruožų teorija2
 • 2.4. Humanistinė teorija2
 • 2.5. Socialinė – kognityvinė teorija2
 • 2.6. Asmenybės savybės2
 • 2.7. Asmenybės kryptingumas2
 • 3. BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA2
 • 3.1. Bendravimo aspektai2
 • 3.2. Bendravimo etapai2
 • 3.3. Kalbos stiliai2
 • 3.4. Vieša kalba2
 • 3.5. Klausymasis2
 • 3.6. Klausytojų tipologijos2
 • 3.7. Bendravimo grįžtamasis ryšys2
 • 3.8. Kritikos suvokimas2
 • 3.9. Neverbalinis bendravimas2
 • 3.9.1. Poza2
 • 3.9.2. Neverbalinis elgesys, liudijantis apie partnerio būseną:2
 • 3.9.3. Tarpasmeninė erdvė2
 • 4. KONFLIKTAS2
 • 4.1. Trys konfliktavimo klaidos2
 • 4.2. Konflikto prevencija2
 • 4.3. Konflikto sprendimo rezultatai2
 • 4.4. Vadovo konflikto sprendimo algoritmas2
 • 4.4.1. „Garo išleidimas“2
 • 4.4.2. Nepasitenkinimo konkretizavimas2
 • 4.4.3. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą2
 • 4.4.4. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją2
 • 4.4.5. Konflikto sprendimo receptas2
 • 5. PAGRINDINĖS MOTYVACIJOS KONCEPCIJOS2
 • 5.1. Ankstyvos motyvacijos teorijos2
 • 5.1.1. Poreikių hierarchijos teorija2
 • 5.1.2. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas vadovavime2
 • 5.1.3. D. C. McClelland poreikių teorija2
 • 5.1.4. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija2
 • 5.2. Proceso teorijos2
 • 5.2.1. Lūkesčių teorija2
 • 5.2.2. Teisingumo motyvacijos teorija2
 • 5.2.3. Darbuotojų motyvavimas2
 • 6. GRUPĖS ORGANIZACIJOJE2
 • 6.1. Tarpasmeniniai santykiai grupėje2
 • 6.2. Grupių ypatybės2
 • 6.3. Grupės funkcijos organizacijoje2
 • 6.4. Grupės narių santykiai2
 • 6.5. Vaidmenys grupėje2
 • 6.6. Grupės normos bei darbuotojo padėtis joje2
 • 6.7. Psichologinė grupės darna bei psichologinis klimatas2
 • 6.8. Psichologinis klimatas grupėje2
 • 6.8.1. Psichologinio klimato veiksniai2
 • 6.8.2. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas2
 • 6.9. Komandos2
 • 6.9.1. Komandos formavimas2
 • 6.9.2. Komandos funkcijos2
 • 6.9.3. Komandos efektyvumo principai2
 • 6.9.4. Komandos formavimo stadijos2
 • 6.9.5. Vaidmenys komandoje2
 • 6.9.6. Komandų normos2
 • 6.9.7. Komandos sutelktumas2
 • 6.9.8. Komandos subūrimas2
 • 6.9.9. Vadovo pozicija formuojant komandą2
 • 7. VADOVAVIMAS IR LYDERIAVIMAS2
 • 7.1. Vadovo ir lyderio problema2
 • 7.2. Pagrindinės vadovavimo – lyderiavimo teorijų grupės:2
 • 7.2.1. Personologinės lyderiavimo teorijos2
 • 7.2.2. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos 12
 • 7.2.3. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos 22
 • 7.2.4. Kognityvinės lyderiavimo teorijos2
 • 7.2.5. Socialinės sąveikos lyderiavimo teorijos12
 • 7.2.6. Socialinės sąveikos lyderiavimo teorijos22
 • 7.3. Vadovavimo – lyderiavimo stiliai (Kurtas Levinas, 1938)2
 • 7.3.1. Autokratinis (direktyvus) vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.2. Demokratinis vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.3. Liberalus vadovavimo – lyderiavimo stilius2
 • 7.3.4. Pagrindiniai veiksniai įtakojantys vadovavimo – lyderiavimo stiliaus tinkamumą2
 • 8. DERYBOS2
 • 8.1. Efektyvių derybų principai2
 • 8.2. Derybų partnerių tipai2
 • 8.3. Psichologinis derybų klimatas2
 • 8.4. Klausimai pašnekovui2
 • 8.5. Pašnekovo argumentų neigimas2

Reziumė

Autorius
silva19
Tipas
Konspektas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 9, 2016
Apimtis
102 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinės psichologijos fenomenai žiniasklaidoje

Psichologija Referatas miliaa9
Šio darbo tikslas – socialinės psichologijos fenomenai pasirinkto veikėjo straipsniuose. Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: • trumpai pristatyti pasirinktą veikėją • išanalizuoti...

Egzistencines psichologijos samprata

Psichologija Referatas 2010 m. dainius
Yra nemažai psichologijos šakų, viena iš jų egzistencinė psichologija. Egzistencinę psichologiją galima apibrėžti kaip empirinį mokslą apie žmogaus egzistavimą, naudojantį fenomenologinės analizės metodą....

Bihevioristinė ugdymo teorija

Psichologija Prezentacija ievaeleirbag
Biheviorizmas – tai objektyvus gamtos mokslas, kuriantis žmogaus elgesio prognozavimo ir valdymo metodus. }Biheviorizmu apibūdinama pedagogikos teorija, kuri remiasi elgsenos psichologija ir objektyviai...

Asmenybės teorijos

Psichologija Referatas vesta
Asmenybės esmė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena, veiksena. Žymus asmenybės tyrėjas G. Allportas sako, kad kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra:...

Kognityvinė išmokimo teorija

Psichologija Rašinys vesta
Senasis Motiejus turėjo pilną tvartą kiaulių ir viščiukų. Kartu sudėjus yra 21 galva ir 60 kojų tvarte (neskaitant Motiejaus galvos ir kojų). Kiek...