Fonetikos terminai

4 psl. / 1934 žod.

Ištrauka

Fonetikos terminai,fonetikos egzaminui. LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS. Dėstytoja - R.Bakšienė.


Turinys

 • Svarbiausios fonetikos kurso sąvokos
 • fonetika
 • artikuliacija
 • artikuliacinė fonetika
 • rentgenograma
 • palatograma
 • labiograma
 • akustika
 • akustinė fonetika
 • oscilograma
 • spektrograma
 • formantė
 • fonologija
 • segmentiniai elementai
 • supersegmentiniai (prozodiniai) elementai
 • prozodija
 • fonema
 • fonemos variantas (alofonas)
 • fonemų kaita
 • fonemų neutralizacija
 • kombinaciniai variantai
 • poziciniai variantai
 • fonologinis savarankiškumas
 • prozodema
 • intonema
 • distinktyvinė (diferencinė) funkcija
 • kulminatyvinė funkcija
 • delimitatyvinė funkcija
 • distinktyvinis (diferencinis, relevantinis) požymis
 • fonemų opozicija (priešprieša)
 • binariškumo (poriškumo) principas
 • fonemų matrica
 • dendrograma
 • ortoepija
 • transkripcija
 • balsis
 • balsio eilė
 • balsio pakilimas
 • atvirasis balsis
 • uždarasis balsis
 • balsio tembras
 • spektro sklaida
 • bemoliškumas
 • nosinimas (nazalizacija)
 • priešakėjimas
 • užpakalėjimas
 • lūpinimas (labializacija)
 • priebalsis
 • pusbalsis (sonantas)
 • palatališkumas (minkštumas)
 • palataliniai (palatalizuoti) priebalsiai
 • aspiracija
 • dvigarsis
 • afrikata
 • geminata
 • degeminacija
 • hiatas (sambalsis)
 • asimiliacija
 • akomodacija
 • skiemuo
 • funkcinė skiemens teorija
 • kirtis
 • pagrindinis kirtis
 • šalutinis kirtis
 • klitikai
 • proklitikai
 • enklitikai
 • priegaidė
 • tvirtapradė priegaidė
 • tvirtagalė priegaidė
 • akūtas
 • cirkumfleksas
 • gravis

Reziumė

Autorius
kregzde25
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 21, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Fonetikos egzaminas

Lietuvių kalba Konspektas 2015 m. kregzde25
Konspektas fonetikos egzaminui. Išsamus,vertas dėmesio,naudingas. Visiems kas nori pasiruošti egzaminui lengvai ir greitai.

Lietuvių kalba: Literatūros terminai

Lietuvių kalba Paruoštukė 2015 m. besmart
Darbe pateikti 130 literatūros terminų ir jų paaiškinimų, reikalingų lietuvių kalbos pamokoms mokykloje. Terminai paryškinti raudona spalva, kūriniai (naudoti kaip pavyzdžiai prie terminų...

Fonetikos referatas

Lietuvių kalba Referatas rammara
Fonetika (gr. phōnētikos „garsinis“) –mokslas apie kalbos garsų prigimtį, susidarymą, suvokimą ir funkcionavimą. (Bacevičiūtė, 2008, 19) Šios kalbotyros šakos tiriamasis objektas yra ne...