Dirvožemio apibūdinimas

5 psl. / 1626 žod.

Ištrauka

 1. Kas yra dirvožemis ir kokia jo reikšmė?

Dirvožemis – derlinga daugiakomponentė sistema viršutiniame Žemės plutos sluoksnyje, susidariusi dėl sudėtingos vietos klimato, augalijos ir gyvūnijos, dirvodarinės uolienos, reljefo ir kitų veiksnių sąveikos.

Dirvožemis - viršutinis purusis Žemės paviršiaus sluoksnis, kuriame vyksta dirvodaros procesai ir kuris maitina augaliją.

Dirvožemio reikšmė:

 • Darbo objektas, produktas
 • Kraštovaizdžio dalis
 • Biosferos elementas
 • Sukaupęs būtinus augimui elementus – N,P,K,Ca,S,Mg,B,Zn.
 • Palaiko gėlo vandens balansą
 • Biologinis adsorbentas – teršalų neutralizatorius

Turinys

 • 1. Kas yra dirvožemis ir kokia jo reikšmė?
 • 1. Kaip susidarė mineralai ir uolienos?
 • 2. Kaip skirstomos uolienos ir kokios jų savybės?
 • 3. Kas yra uolienų dūlėjimas?
 • 4. Kaip klasifikuojamos dirvodarinės uolienos?
 • 5. Kokie yra dūlėjimo procesai ir stadijos?
 • 6. Kas lemia dirvožemio susidarymą?
 • 7. Kas yra dirvožemio profilis ir horizontai? Kokius dirvožemio horizontus žinote?
 • 8. Kokius žinote dirvožemio komponentus?
 • 9. Kas yra dirvožemio granuliometrinė sudėtis? Kaip skirstomi dirvožemiai pagal jų granuliometrinę sudėtį?
 • 10. Kas yra humusas ir kokia jo įtaka dirvožemio derlingumui?
 • 11. Kas yra dirvožemio koloidai ir sorbcija?
 • 12. Kokias dirvožemio sorbcijos rūšis žinote?
 • 13. Apibūdinkite dirvožemio rūgštingumą ir buferiškumą. Kokias dirvožemio rūgštingumo rūšis žinote?
 • 14. Kokias žinote dirvožemio drėgmės formas? Apibūdinkite jas.
 • 15. Kas yra dirvožemio oras? Kokia jo sudėtis? Kokiais būdais galima pagerinti dirvožemio aeraciją?
 • 16. Nurodykite pagrindines dirvožemio šilumines savybes.
 • 17. Kokios yra dirvožemio fizikinės ir fizikinės – mechaninės savybės? Apibūdinkite jas.
 • 18. Kaip atliekama dirvožemių diagnostika?
 • 19. Kokie yra pagrindiniai dirvožemio taksonominiai vienetai?
 • 20. Nurodykite dirvožemio diagnostines savybes ir medžiagas.
 • Kokias žinote pagrindines Lietuvos dirvožemių grupes pagal FAO – UNESCO dirvožemių klasifikaciją?
 • 21. Kaip atliekami dirvožemio dangos tyrimai?
 • 22. Į ką atsižvelgiama vertinant žemę?
 • 23. Kas yra Žemės kadastras?
 • 24. Kas yra dirvožemio erozija? Kokias erozijos formas žinote? Nurodykite priešerozines priemones.
 • 25. Kas yra žemių rekultivavimas ir kokias būdais jis atliekamas?

Reziumė

Autorius
deliktana
Tipas
Konspektas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 1, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. aronas
Planuojant rentolilę ir atitinkančią apsaugos žemės ūkio produktų gamybą labai svarbu suderinti gamybą ir žemės naudą su gamtine aplinką. Ūkininkas pasiringdamas gamybos rūšį...

Dirvožemis. Pesticidai.

Žemės ūkis Prezentacija anonimaz
Dirvožemis – viršutinis, purus Žemės plutos sluoksnis, susidaręs paviršutinėse uolienose (nuogulose), veikiamas vandens, oro, organizmų. Paprastai gebantis duoti augalų derlių, pagrindinė žemės...