Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Knygos istorijos tyrimų atsiradimas ir raida Europoje

0 atsiliepimų
Autorius:

XX a. Vakarinėje Europos dalyje dominavo dvi pačios ryškiausios knygos istorijos mokyklos, tai prancūziškoji ir anglo-amerikietiškoji.

Savitai knygos istorija rutuliojosi Vidurio Europos šalyse. Prie šių šalių galima priskirti Vokietiją, Vengriją, Čekiją, Lenkiją, Slovakiją, Bulgariją taip pat Pabaltijo šalis. Pabaltijo šalys priskiriamos ne Rytų Europos, o Vidurio Europos šalims. Ir visos šios šalys savotiškai sudarė paribio zoną tarp Vakarų ir Rytų Europos knygotyros mokyklų bei knygos istorijos mokyklų tiek geopolitine, tiek metodologine prasmėmis. Svarbiausia knygos istorijos mokykla Rytuose susiformavo būtent Rusijoje.

Vengrijoje ir Slovakijoje buvo išplėtota knygos kultūros istorijos koncepcija. Vengrijoje ją realizavo Matė Kovacas ir jo vadovaujamas kolektyvas, kuris parengė veikalą “ Knyga ir biblioteka vengrų visuomenės gyvenime”. Slovakijoje pirmąjį knygos kultūros terminą pradėjo vartoti A. Banik, o vėliau išplėtojo Joseph Spetko ir Gabriela Zibritova savo knygos istorijos tyrinėjimuose. Šita sąvoka – knygos kultūra, buvo suvokiama labai plačiai ir apima problematiką, nagrinėjančią ir knygos materialiąją pusę ir jos turinį, taip pat gyvavimą visuomenėje, bibliologinių procesų ištakas ir pasekmes, knygos žmonių ir institucijų veiklą, jų ryšius su visuomeniniais ir kultūriniais reiškiniais. Iš esmės tai buvo artima Prancūziškajai knygos istorijos sampratai.

Lenkijos mokslininkai taip pat gana plačiai suvokė knygos istorijos problematiką. Visgi Lenkijoje nebuvo vartojama knygos kultūros istorijos samprata. Jie atstovavo funkcinės istorinės bibliologijos sampratą. Nuo pat XIX a. labai paplito apibendrinančio universalaus knygos mokslo idėja, jis vadintas bibliologijos vardais. Ta istorinė problematika, susijusi su knygos kūrimu, gamyba, leidyba, jos vartojimu visuomenėje, Lenkijoje buvo vardinama kaip istorinė bibliologijos problematika. Svarbesni lenkų autoriai, kūrę tautinę knygos istorijos mokyklą, buvo Kazimieras Piekovski, Jan Muszowski ir kiti. Kaip amžiaus viduryje, taip ir mūsų dienomis, Lenkijoje šia problematika domisi daug autorių, veikia labai stiprūs istorinės bibliologijos centrai, susiformavę Vroclovo, Krokuvos, Varšuvos, Torinės universitetų. Čia veikia specialios katedros, kurios užsiima tiek knygotyros teorijos, tiek knygos istorijos dalykais. Šiuos tyrimus skatina ir veikiančios organizacijos, tokios kaip “Lenkų bibliologijos draugija”, bibliofilų organizacijos, veikiančios daugumoje Lenkijos miestų ir t.t....

Pastaraisiais metais Lenkijoje pasirodė nemažai monografijų, kuriose realizuojamas kompleksinis požiūris į knygos istoriją kaip į viso bibliografinio proceso istoriją.

Lenkija ir Lietuva daug amžių buvo viena valstybė, todėl Lenkijoje pasirodo gana daug darbų, skirtų ir Lietuvos knygos problematikai. Yra parašyta monumentalių veikalų, pradedant XIX a. Autoriai kūrė ir XX a. pradžioje (tuo laikotarpiu Vilniaus knygos tyrimai suaktyvėjo, kai lenkai buvo užėmę Vilnių, pirmosios mūsų nepriklausomybės laikais). Lenkai domisi Lietuvos knygos problematika ir šiandien, nes lenkų ir lietuvių knygos istorija yra labai tarpusavyje susijusios.

Kaip jau minėta, svarbiausia Rytų Europos knygos istorijos mokykla susiformavo Rusijoje. Ji susiformavo, gana anksti XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Rusijos knygos istorijos mokyklai nuo pat pirmųjų XX a. dešimtmečių buvo būdinga funkcinė knygos istorijos samprata, bandant aiškinti knygos istoriją iš knygos funkcijų pozicijos. Šia prasme buvo svarbūs M.N. Kufaevo, A.M. Loviagino, A.J. Maleino darbai, kai tiriant bibliologinius procesus buvo bandyta atskleisti knygos raidos ir funkcionavimo visuomenėje dėsnius. Tačiau šios novatoriškos 2-3 dešimtmečio idėjos gana greitai tapo iškraipytos, bandant knygos istorijos mokslą, knygotyros mokslą, kaip ir kitus socialinius mokslus Rusijoje, paversti materialistiniais mokslais, pritaikant jiems marksistinę dialektiką. Reziume, tos 2-3 dešimtmečio novatoriškos nuostatos prarado prasmę, rusų tyrėjams įklimpus į mokslo idealizacijos ir vulgarizacijos pinkles. Šios pinklės aiškios rusų moksle iki pat 5 dešimtmečio pabaigos. Darbai sukurti nuo 3 dešimtmečio vidurio iki 5 dešimtmečio pabaigos tokių autorių, kaip P.N. Berkovas, I.Lovosodskis ir kt., šiandien atrodo keistai ir apčiuopiamų rezultatų knygos istoriografijai nedavė.

Darbo tipas:
Apimtis:
2911 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Knygos istorijos mokslas ir raida
Konspektas Knygos istorijos mokslas ir raida

Knygos istorija kaip savarankiška tyrimų sritis atsirado XVI a. Tuomet ir vėliau jai buvo priskiriami [...]

Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje
Prezentacija Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje

Naujųjų amžių istorinio laikotarpio chronologinė samprata Naujųjų amžių formavimosi požymiai ir svarbiausi reiškiniai Kapitalistinių santykių esmė, atsiradimo [...]

Claude Levi-Strauss knygos “Rasė ir istorija” analizė
Rašinys Claude Levi-Strauss knygos “Rasė ir istorija” analizė

Skaitant mokslinį tekstą visada tenka daug mąstyti apie tai, kas ir kaip yra rašoma, bandant [...]

Kas yra Europa? kiek yra Europų? Jada ji gimė? kokiomis prasmėmis istorikai suvokia Europą?
Referatas Kas yra Europa? kiek yra Europų? Jada ji gimė? kokiomis prasmėmis istorikai suvokia Europą?

Europos kaip civilizacijos raida yra sudėtingas procesas, tokia Europa kokia yra šiandien formavosi ilgus amžius [...]

Autobiografijos sąvokos atsiradimo istorija
Rašinys Autobiografijos sąvokos atsiradimo istorija

     Autobiografija – tai egzistavusio ar egzistuojančio asmens, įsipareigojusio sakyti tiesą, memuarinis pasakojimas apie save [...]

Dviejų knygų sugretinimas kursui „Naujausiųjų laikų istorija“ Timothy Snyder „Kruvinos žemės : Europa tarp Hitlerio ir Stalino“ – Norman Davies  „Europa: istorija“
Rašinys Dviejų knygų sugretinimas kursui „Naujausiųjų laikų istorija“ Timothy Snyder „Kruvinos žemės : Europa tarp Hitlerio ir Stalino“ – Norman Davies „Europa: istorija“

T. Snyder „Kruvinos žemės : Europa tarp Hitlerio ir Stalino“ ir N. Davies „Europa: istorija“ knygų [...]

Šiuolaikinės knygos istorijos teoriniai ir metodologiniai pagrindai
Konspektas Šiuolaikinės knygos istorijos teoriniai ir metodologiniai pagrindai

Nežiūrint knygos tyrimų ilgaamžiškumo ir šiandien skirtingose šalyse skirtingai svarstoma apie knygos istorijos mokslo objektą [...]

Spausdintos knygos raida 1550 – 1800 m.
Konspektas Spausdintos knygos raida 1550 – 1800 m.

Pirmiausiai aptarsiu tokį klausimą, kaip spaustuviniai šriftai, o po to leidėjų ir mecenatų klausimą. Kitose [...]

Leidybos ir spaustuvių atsiradimo istorija
Konspektas Leidybos ir spaustuvių atsiradimo istorija

  Iki XIX a. pradžios leidyba įsitvirtino kaip savarankiška profesija. Pagrįstai galima ją vadinti pašaukimu, nes [...]

Europos spaudos laisvės istorija
Referatas Europos spaudos laisvės istorija

„Spaudos uždaviniai labai reikšmingi ir labai aktualūs. Bet jos vaidmuo nėra pakankamai didelis. Daug psichologinių [...]

Kodėl „Rožės vardas“ yra Europos mentaliteto istorijos studijų objektas?
Rašinys Kodėl „Rožės vardas“ yra Europos mentaliteto istorijos studijų objektas?

Paaiškinti keliais žodžiais tai kas yra Europos mentalitetas praktiškai neįmanoma. Šį dalyką studijavo ne vienas [...]

Pavardėse matyti visa mūsų vardyno istorija ir raida. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais
Rašinys Pavardėse matyti visa mūsų vardyno istorija ir raida. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais

Kiekvienas tiek Lietuvos, tiek kitos šalies pilietis privalo turėti pavardę. Tik tuomet jis yra įtraukiamas [...]

Žmogaus genomo tyrimų istorija
Prezentacija Žmogaus genomo tyrimų istorija

65 skaidrės.

Dizaino istorija: akinių raida
Referatas Dizaino istorija: akinių raida

Šiame darbe nagrinėsiu akinių istoriją ir dizaino pokyčius nuo XIII a. iki šių dienų. Aprėpsiu [...]

Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje
Referatas Pinigai, jų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai Lietuvoje

Pinigai nuo seno turi didelią reikšmę, nes atlieka svarbią funkciją – mainus. Padedant pinigams mes [...]