Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Šiuolaikinės knygos istorijos teoriniai ir metodologiniai pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:

Nežiūrint knygos tyrimų ilgaamžiškumo ir šiandien skirtingose šalyse skirtingai svarstoma apie knygos istorijos mokslo objektą, struktūrą, problematiką. Tai lemia egzistuojantys skirtingi knygos mokslo teoriniai modeliai, vieningos knygos istorijos koncepcijos nebuvimas bei ta aplinkybė, kad knygos istoriją tiria įvairių sričių specialistai: literatūrologai ir kultūros istorikai, mokslo, švietimo ir visuomenės sąmonės tyrėjai, bibliofilai ir leidėjai, knygų prekybininkai ir spaustuvininkai, bibliotekininkai ir knygotyrininkai, kurie į šį mokslą perkelia savo mokslams būdingas teorines nuostatas ir profesinius interesus. Veikalai, kuriuos šiandien priskiriame knygos istorijos darbams, skiriasi tiek panaudotais tyrimo metodais, šaltiniais, tiek ir pačia problematika. Vienuose iš jų rašoma apie knygos formos evoliuciją, kituose – apie knygos gamybą ir platinimą, apie spaustuvių ir bibliotekų raidą. Vieni iš jų paliečia knygos visuomenėje klausimus, o kiti, apskritai, aplenkia. Galima konstatuoti, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo domėjimasis knygos vaidmeniu kultūros ir visuomenės gyvenime, knyga kaip raštijos turinio perdavimo priemone.    

Daugumoje Vidurio ir Rytų Europos šalių, o taip pat ir Lietuvoje, knygos istorijos objektu įvardijamas knygos atsiradimo ir raidos dėsniai, nustatomi tiriant rašto, knygos kūrybos proceso, materialinių ir techninių gamybos pagrindų, knygos tipų, tematikos ir repertuaro formavimosi bei struktūros, prekybos ir platinimo organizavimo savitumus. Iš dalies knygos istorijos objektas aprėpia ir knygos meno bei architektonikos, bibliotekininkystės bei bibliofilijos, skaitybos bei sociologijos istorinės raidos klausimus. Todėl galima sakyti, kad knygos istorija apima tam tikrus knygos ir jos sudedamųjų dalių (pvz., popieriaus, šriftų, įrišimo, iliustracijų ir kt.) istorijos klausimus, rankraštinės ir spausdintos knygos problemas, visuotinės knygos istorijos klausimus, o taip pat knygos poveikio problematiką bei knygos gamybos ir platinimo įstaigų (knygų prekybos įstaigų, bibliotekų, bibliofilijos, skaitymo) istoriją.

Darbo tipas:
Apimtis:
2845 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Claude Levi-Strauss knygos “Rasė ir istorija” analizė
Rašinys Claude Levi-Strauss knygos “Rasė ir istorija” analizė

Skaitant mokslinį tekstą visada tenka daug mąstyti apie tai, kas ir kaip yra rašoma, bandant [...]

Šiuolaikinė Lietuvos miestų ir miestelių heraldika. Anykščių miesto ir jo apylinkių  herbų istorija
Referatas Šiuolaikinė Lietuvos miestų ir miestelių heraldika. Anykščių miesto ir jo apylinkių herbų istorija

Jau nuo senų laikų žmonės tarpusavio bendravimui, bei esminių dalykų supratimui yra sukūrę daugybę ženklų [...]

Knygos istorijos mokslas ir raida
Konspektas Knygos istorijos mokslas ir raida

Knygos istorija kaip savarankiška tyrimų sritis atsirado XVI a. Tuomet ir vėliau jai buvo priskiriami [...]

Knygos istorijos tyrimų atsiradimas ir raida Europoje
Konspektas Knygos istorijos tyrimų atsiradimas ir raida Europoje

XX a. Vakarinėje Europos dalyje dominavo dvi pačios ryškiausios knygos istorijos mokyklos, tai prancūziškoji ir [...]

Kodėl šiuolaikinės Lietuvos žmogus turi žinoti ATR istoriją?
Rašinys Kodėl šiuolaikinės Lietuvos žmogus turi žinoti ATR istoriją?

Daugelis lietuvių, paklaustų apie ATR istoriją, geriausiu atveju įvardytų pagrindinius faktus – tris ATR padalijimus [...]

Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos
Referatas Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos

Literatūros metodologinės teorijos gimė iš XIX amžiuje dominavusios estetikos ir meno filosofijos kaip nauji literatūrologijos [...]

Postkolonijinė kritika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas
Referatas Postkolonijinė kritika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas

Postkolonijinę literatūros kritiką apibrėžia ne taikomų [...]

Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas
Referatas Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas

Feministinė literatūros kritika, kaip matyti iš termino, yra susijusi su feminizmu. Mokslo tradicija skatintų rašyti [...]

Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje
Referatas Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje

Tūkstantmečiais smalsūs žmonės domėjosi mokslu. Jų pastangas suprasti pasaulio reiškinius skatino ne vien noras gerinti [...]

Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai
Kursinis darbas Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai

Kiekvienoje šiuolaikinėje valstybėje darbuotojų saugai ir sveikatai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Europos Sąjungos valstybėse darbuotojų [...]

Socialinio darbo teoriniai pagrindai
Konspektas Socialinio darbo teoriniai pagrindai

    Socialinis darbas yra kompleksinė veikla, kuri apima politinę socialinę, ekonominę, edukacinę, sveikatos apsaugą ir kitą [...]

Valstybės teoriniai pagrindai
Konspektas Valstybės teoriniai pagrindai

Valstybės sąvoka. Valstybė yra visuomenės socialinis junginys, atliekantis tokias funkcijas, kurių neatlieka jokie kiti socialiniai [...]

A. Girdenio vadovėlio „Fonologija“ ir monografijos „Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai“ lyginimas
Referatas A. Girdenio vadovėlio „Fonologija“ ir monografijos „Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai“ lyginimas

             Darbo tikslas –  palyginti Alekso Girdenio 1981 metų „Fonologijos“ (180-197 p.) ir to paties [...]