Rinkodaros pagrindų paskaitų konspektas

50 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Rinkodaros žinių ir patirties šiandien reikia dirbant įvairiuose valdymo lygiuose, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti ir parduodanti, ar paslaugas teikianti įmonė. Daugelis žmonių, pasirinkdami sprendimus, ką ir kur pirkti, už ką balsuoti, kur ir kaip atostogauti ir pan., dalyvauja rinkodaroje ir patiria jos poveikį kaip prekių ir paslaugų pirkėjai ir vartotojai arba visuomeninio gyvenimo dalyviai. Dėl to rinkodaros žinios yra naudingos ir reikalingos ne tik tiems, kurie jomis remiasi, vadovaujasi, bet ir tiems, kurie patiria ir priima jos poveikį.

Rinkodaros pagrindų modulis skirtas įvertinti rinkodaros naudingumą, rinkos svarbą, segmentavimo būdus, rinkos tyrimo metodus. Apibrėžti, kaip rinkodara gali būti pritaikoma įmonės veikloje, naudojant rinkodaros komplekso elementus. Dalyko (modulio) apimtis – 3 kreditai.

Rinkodaros pagrindų konspekto tikslas – glaustai ir paprastai supažindinti studentus su pagrindiniais rinkodaros dalykais. Rengiant dalyko (modulio) konspektą, remtasi jau išleistų Lietuvos ir užsienio autorių literatūra. Konspektą sudaro septyni skyriai: aptariama rinkodaros samprata, nagrinėjami rinkos tyrimo aspektai, rinkodaros aplinka ir jos poveikis įmonei, rinkodaros programos elementai – prekė, kaina, rėmimas ir pateikimas. Kiekvienas skyrius baigiasi kartojimo klausimais, diskusijų bei savarankiško darbo užduotimis.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos siekiamos profesinės kompetencijos gali būti įgytos studijuojant ir rinkodaros pagrindų dalyką, kurio tikslai - gebėti įvertinti verslo aplinką; mokėti naudotis informacijos šaltiniais; gebėti analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis; gebėti pristatyti įmonę, įstaigą; planuoti įmonės darbą; vertinti įstaigos, įmonės veiklą. Rinkodaros pagrindų dalykas (modulis) glaudžiai susietas su vadyba, ekonomikos pagrindų, verslo organizavimo, projektų rengimų ir kitų dalykų studijų moduliais.

Konspektas skirtas įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentams.

1. RINKODAROS SAMPRATA

1.1 Rinkodaros prigimtis ir turinys

Rinkodaros teorija skirtingai nei daugelis kitų gimė ne mokslininkų kabinetuose. Jos negalima priskirti prie genialių atradimų. Patirties kaupimas, santykių tarp gamintojo ir vartotojo, tarp gamybos ir rinkos praktikos apibendrinimas tapo pirmaisiais rinkodaros šaltiniais. 19a. pradžioje imta dėstyti rinkodaros kursą Mičigano, Kalifornijos, Pensilvanijos ir kituose JAV universitetuose. Įdiegus F.Teiloro masinės gamybos principus, atsirado galimybė rinkodaros metodus pasitelkti gamybinėje ūkinėje veikloje. 1960-1970 metais vyko aktyvus rinkodaros tyrimas JAV, Japonijoje ir Vakarų Europoje. Lietuvoje padėtis ėmė keistis 1989 m.

Rinkodara apima rinkos tyrimus, siekiant išsiaiškinti, kokių produktų nori vartotojas, analizuoja paklausių produktų kūrimą, jų gamybą, kainų nustatymą, vartotojų skatinimą pirkti produktą, produkto pristatymą vartotojui, pirkėjų aptarnavimą bei nuolatinį informacijos rinkimą apie produkto gerąsias ir blogąsias savybes.

Rinkodarą galima apibūdinti įvairiai, tačiau beveik kiekviename apibrėžime vienaip ar kitaip paminimi du momentai: pirma, rinkodara orientuota tenkinti vartotojų poreikius; antra, šie poreikiai tenkinami mainais.

Apibendrinant galima teigti, kad rinkodara yra įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema (Vijeikis, 2003, p.14).

Rinkodara – tai vartotojų poreikių išaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų.

Rinkodara – tai vartotojų poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti individo ir organizacijos tikslų.

Rinkodara – tai verslo filosofija, vartotojų poreikius pakeičianti organizacijos pelnu.

Rinkodara – tai rinkos tyrimas ir valdymas.

Rinkodara – tai rinkos rūšis, kuri mainų būdu tenkina vartotojų poreikius, paklausą ir savo galimybes.

Rinkodara – tai pirkėjo ugdymas.

Rinkodara – tai integruota, į vartotoją ir pelną nukreipta verslo filosofija.

Įdomu pastebėti, jog įvairiose šalyse atskiros rinkodaros priemonės yra skirtingai pabrėžiamos. Pavyzdžiui, amerikiečiai, kalbėdami apie rinkodarą, akcentuoja vartotojų poreikius bei jų tenkinimą, kartu laikosi nuostatos, kad vartotojų norų ir reikmių įgyvendinimas yra vienas iš svarbiausių verslo tikslų.

Japonai mano, kad geros firmos prekės reklamai nėra reikalo skirti daug lėšų, pati prekė yra geriausia reklama, todėl rinkodaros priemones jie sutelkia į produkcijos gamybą ir paskirstymą.

Lietuvos ir kitų Europos valstybių rinkodara akcentuoja verslo įmonių ryšius su aplinka bei rinkodaros komplekso elementus – prekę, kainą, pateikimą ir rėmimą. Šiandien absoliuti valdžia priklauso gerai informuotam vartotojui. Jis sprendžia, kas turi būti gaminama, kada, kur ir kokia kaina parduodama.

Savarankiško darbo užduotis:

Pakomentuokite rinkodaros apibrėžimus, žiūrint iš vartotojo poreikių tenkinimo ir iš pardavimo pozicijų. Pateikite konkrečių pavyzdžių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. RINKODAROS SAMPRATA4
 • 1.1. Rinkodaros prigimtis ir turinys4
 • 1.2. Rinkodaros tikslas, funkcijos ir strategija4
 • 1.3. Rinkodaros tipai5
 • 2. RINKODAROS APLINKA6
 • 2.1. Rinkodaros aplinkos samprata6
 • 2.2. Politinė ir teisinė aplinka6
 • 2.3. Ekonominė aplinka7
 • 2.4. Konkurencinė aplinka8
 • 2.5. Technologinė aplinka9
 • 2.6. Socialinė – kultūrinė aplinka9
 • 2.7. Gamtinė aplinka10
 • 3. RINKA. RINKOS TYRIMAI10
 • 3.1. Rinkos samprata10
 • 3.2. Rinkos segmentavimas11
 • 3.3. Tikslinės rinkos parinkimas13
 • 3.4. Vartotojo elgsenos samprata ir veiksniai14
 • 3.5. Rinkodaros tyrimų etapai16
 • 3.6. Rinkos tyrimų metodai17
 • 4. PREKĖ23
 • 4.1. Prekės samprata23
 • 4.2. Prekių asortimentas24
 • 4.3. Prekių klasifikavimas25
 • 4.4. Prekės gyvavimo ciklas26
 • 4.5. Prekės identifikavimas28
 • 4.6. Naujų prekių kūrimas29
 • 5. KAINA31
 • 5.1. Kainos samprata31
 • 5.2. Kainų tikslų nustatymas32
 • 5.3. Rinkos poveikis kainai32
 • 5.4. Kaštų poveikis kainai33
 • 5.5. Galutinės kainos nustatymas34
 • 5.6. Kainų reguliavimo strategijos35
 • 6. RĖMIMAS37
 • 6.1. Rėmimo samprata37
 • 6.2. Rėmimo strategijos37
 • 6.3. Asmeninis pardavimas38
 • 6.4. Pardavimų skatinimas40
 • 6.5. Populiarinimas41
 • 6.6. Reklama42
 • 6.6.1. Reklamos rūšys43
 • 6.6.2. Reklamos organizavimas46
 • 7. PATEIKIMAS48
 • 7.1. Pateikimo samprata48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS50

Reziumė

Autorius
kririmku
Tipas
Konspektas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Viešbučio "Promenada" rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Diplominis darbas 2012 m. ausrytuuukas
Temos aktualumas. Turizmas užima didelį vaidmenį šiuolaikiniame versle. Viešbučiams tapo būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje įmonėje tapo besitęsiančiu...

UAB "X" rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas julicka
Rinkodara – tai vienas iš pagrindų, ant kurio laikosi prekybinės įmonės sėkmė. Tinkamai neįvertinus konkrečios situacijos rinkoje, išvis net nepatartina pradėti prekybos verslo....

Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

Rinkodara Praktikos ataskaita 2015 m. aneciik
Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas...