Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Rinkodaros pagrindų paskaitų konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Rinkodaros žinių ir patirties šiandien reikia dirbant įvairiuose valdymo lygiuose, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti ir parduodanti, ar paslaugas teikianti įmonė. Daugelis žmonių, pasirinkdami sprendimus, ką ir kur pirkti, už ką balsuoti, kur ir kaip atostogauti ir pan., dalyvauja rinkodaroje ir patiria jos poveikį kaip prekių ir paslaugų pirkėjai ir vartotojai arba visuomeninio gyvenimo dalyviai. Dėl to rinkodaros žinios yra naudingos ir reikalingos ne tik tiems, kurie jomis remiasi, vadovaujasi, bet ir tiems, kurie patiria ir priima jos poveikį.

Rinkodaros pagrindų modulis skirtas įvertinti rinkodaros naudingumą, rinkos svarbą, segmentavimo būdus, rinkos tyrimo metodus. Apibrėžti, kaip rinkodara gali būti pritaikoma įmonės veikloje, naudojant rinkodaros komplekso elementus. Dalyko (modulio) apimtis – 3 kreditai.

Rinkodaros pagrindų konspekto tikslas – glaustai ir paprastai supažindinti studentus su pagrindiniais rinkodaros dalykais. Rengiant dalyko (modulio) konspektą, remtasi jau išleistų Lietuvos ir užsienio autorių literatūra. Konspektą sudaro septyni skyriai: aptariama rinkodaros samprata, nagrinėjami rinkos tyrimo aspektai, rinkodaros aplinka ir jos poveikis įmonei, rinkodaros programos elementai – prekė, kaina, rėmimas ir pateikimas. Kiekvienas skyrius baigiasi kartojimo klausimais, diskusijų bei savarankiško darbo užduotimis.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos siekiamos profesinės kompetencijos gali būti įgytos studijuojant ir rinkodaros pagrindų dalyką, kurio tikslai - gebėti įvertinti verslo aplinką; mokėti naudotis informacijos šaltiniais; gebėti analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis; gebėti pristatyti įmonę, įstaigą; planuoti įmonės darbą; vertinti įstaigos, įmonės veiklą. Rinkodaros pagrindų dalykas (modulis) glaudžiai susietas su vadyba, ekonomikos pagrindų, verslo organizavimo, projektų rengimų ir kitų dalykų studijų moduliais.

Konspektas skirtas įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentams.

 

1. RINKODAROS SAMPRATA

 

1.1 Rinkodaros prigimtis ir turinys

 

Rinkodaros teorija skirtingai nei daugelis kitų gimė ne mokslininkų kabinetuose. Jos negalima priskirti prie genialių atradimų. Patirties kaupimas, santykių tarp gamintojo ir vartotojo, tarp gamybos ir rinkos praktikos apibendrinimas tapo pirmaisiais rinkodaros šaltiniais. 19a. pradžioje imta dėstyti rinkodaros kursą Mičigano, Kalifornijos, Pensilvanijos ir kituose JAV universitetuose. Įdiegus F.Teiloro masinės gamybos principus, atsirado galimybė rinkodaros metodus pasitelkti gamybinėje ūkinėje veikloje. 1960-1970 metais vyko aktyvus rinkodaros tyrimas JAV, Japonijoje ir Vakarų Europoje. Lietuvoje padėtis ėmė keistis 1989 m.

Rinkodara apima rinkos tyrimus, siekiant išsiaiškinti, kokių produktų nori vartotojas, analizuoja paklausių produktų kūrimą, jų gamybą, kainų nustatymą, vartotojų skatinimą pirkti produktą, produkto pristatymą vartotojui, pirkėjų aptarnavimą bei nuolatinį informacijos rinkimą apie produkto gerąsias ir blogąsias savybes.

Rinkodarą galima apibūdinti įvairiai, tačiau beveik kiekviename apibrėžime vienaip ar kitaip paminimi du momentai: pirma, rinkodara orientuota tenkinti vartotojų poreikius; antra, šie poreikiai tenkinami mainais.

Apibendrinant galima teigti, kad rinkodara yra įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema (Vijeikis, 2003, p.14).

 

Rinkodara – tai vartotojų poreikių išaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų.

Rinkodara – tai vartotojų poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti individo ir organizacijos tikslų.

Rinkodara – tai verslo filosofija, vartotojų poreikius pakeičianti organizacijos pelnu.

Rinkodara – tai rinkos tyrimas ir valdymas.

Rinkodara – tai rinkos rūšis, kuri mainų būdu tenkina vartotojų poreikius, paklausą ir savo galimybes.

Rinkodara – tai pirkėjo ugdymas.

Rinkodara – tai integruota, į vartotoją ir pelną nukreipta verslo filosofija.

Įdomu pastebėti, jog įvairiose šalyse atskiros rinkodaros priemonės yra skirtingai pabrėžiamos. Pavyzdžiui, amerikiečiai, kalbėdami apie rinkodarą, akcentuoja vartotojų poreikius bei jų tenkinimą, kartu laikosi nuostatos, kad vartotojų norų ir reikmių įgyvendinimas yra vienas iš svarbiausių verslo tikslų.

Japonai mano, kad geros firmos prekės reklamai nėra reikalo skirti daug lėšų, pati prekė yra geriausia reklama, todėl rinkodaros priemones jie sutelkia į produkcijos gamybą ir paskirstymą.

Lietuvos ir kitų Europos valstybių rinkodara akcentuoja verslo įmonių ryšius su aplinka bei rinkodaros komplekso elementus – prekę, kainą, pateikimą ir rėmimą. Šiandien absoliuti valdžia priklauso gerai informuotam vartotojui. Jis sprendžia, kas turi būti gaminama, kada, kur ir kokia kaina parduodama.

Savarankiško darbo užduotis:

Pakomentuokite rinkodaros apibrėžimus, žiūrint iš vartotojo poreikių tenkinimo ir iš pardavimo pozicijų. Pateikite konkrečių pavyzdžių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. RINKODAROS SAMPRATA4
 • 1.1. Rinkodaros prigimtis ir turinys4
 • 1.2. Rinkodaros tikslas, funkcijos ir strategija4
 • 1.3. Rinkodaros tipai5
 • 2. RINKODAROS APLINKA6
 • 2.1. Rinkodaros aplinkos samprata6
 • 2.2. Politinė ir teisinė aplinka6
 • 2.3. Ekonominė aplinka7
 • 2.4. Konkurencinė aplinka8
 • 2.5. Technologinė aplinka9
 • 2.6. Socialinė – kultūrinė aplinka9
 • 2.7. Gamtinė aplinka10
 • 3. RINKA. RINKOS TYRIMAI10
 • 3.1. Rinkos samprata10
 • 3.2. Rinkos segmentavimas11
 • 3.3. Tikslinės rinkos parinkimas13
 • 3.4. Vartotojo elgsenos samprata ir veiksniai14
 • 3.5. Rinkodaros tyrimų etapai16
 • 3.6. Rinkos tyrimų metodai17
 • 4. PREKĖ23
 • 4.1. Prekės samprata23
 • 4.2. Prekių asortimentas24
 • 4.3. Prekių klasifikavimas25
 • 4.4. Prekės gyvavimo ciklas26
 • 4.5. Prekės identifikavimas28
 • 4.6. Naujų prekių kūrimas29
 • 5. KAINA31
 • 5.1. Kainos samprata31
 • 5.2. Kainų tikslų nustatymas32
 • 5.3. Rinkos poveikis kainai32
 • 5.4. Kaštų poveikis kainai33
 • 5.5. Galutinės kainos nustatymas34
 • 5.6. Kainų reguliavimo strategijos35
 • 6. RĖMIMAS37
 • 6.1. Rėmimo samprata37
 • 6.2. Rėmimo strategijos37
 • 6.3. Asmeninis pardavimas38
 • 6.4. Pardavimų skatinimas40
 • 6.5. Populiarinimas41
 • 6.6. Reklama42
 • 6.6.1. Reklamos rūšys43
 • 6.6.2. Reklamos organizavimas46
 • 7. PATEIKIMAS48
 • 7.1. Pateikimo samprata48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS50

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos paskaitų konspektas
Konspektas Reklamos paskaitų konspektas

Reklamos paskaitų konspektas [...]

Rinkodaros planas:„Paskaitų žindyvėms Šiaulių mieste organizavimas“
Verslo planas Rinkodaros planas:„Paskaitų žindyvėms Šiaulių mieste organizavimas“

Siekiant sužinoti teikiamos paslaugos poreikį Šiaulių mieste ir identifikuoti tikslinę paslaugos vartojimo grupę, tikslinga atlikti [...]

Vadybos paskaitų konspektas
Konspektas Vadybos paskaitų konspektas

Vadybos paskaitų konspektas [...]

Strateginis valdymas paskaitų konspektas
Paruoštukė Strateginis valdymas paskaitų konspektas

STRATEGINIS VALDYMASIŠORINĖS APLINKOS LYGIAIORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRABENDRADARBIŲ KULTŪRAORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS VYSTYMAS(-IS)ORGANIZACINĖS [...]

Verslo projektų paskaitų konspektas
Konspektas Verslo projektų paskaitų konspektas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje.

Verslo pagrindų egzamino konspektas
Konspektas Verslo pagrindų egzamino konspektas

Individuali įmonė – tai neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Įmonė dirba savininko naudai. IĮ privalumai: steigimo [...]

ES pagrindų konspektas
Paruoštukė ES pagrindų konspektas

Politinės, teisinės, ekonominės sistemos ES šalyse, jų lyginamoji analizė. Kultūra ES erdvėje.  ES institucijos, jų funkcijos. Bendrieji [...]

Rinkodaros procesas virtualioje erdvėje
Rašinys Rinkodaros procesas virtualioje erdvėje

Darbe pristatomas bei analizuojamas vaistinių tinklo "Camelia" rinkodaros procesas virtualioje erdvėje - e-rinkodara įmonės interneto [...]

Rinkodaros priemonių analizė UAB
Kursinis darbas Rinkodaros priemonių analizė UAB "Airarat" viešbutyje

Temos aktualumas Besikeičiantis visuomenės gyvenimo būdas po truputį daro įtaką turistų poreikiams ir elgsenai. Manoma, kad [...]

Paslaugų rinkodara
Prezentacija Paslaugų rinkodara

67 skaidrės! [...]

Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas
Kursinis darbas Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

          Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena [...]

Architektūrologijos pagrindų konspektas
Paruoštukė Architektūrologijos pagrindų konspektas

Architektūrologijos pagrindų sąvokos ir paaiškinimai [...]

Fundamentaliosios ir techninės analizės pagrindai
Tyrimas Fundamentaliosios ir techninės analizės pagrindai

Pagal fundamentalios ir techninės analizės pagrindus lyginami kompanijų finansiniai rodikliai.

Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai
Referatas Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai

Įvertinus visais trimis metodais nustatėme, kad vertinamo turto rinkos vertė yra 162tūkst. litų...

Mokesčių teisės paskaitos konspektai
Konspektas Mokesčių teisės paskaitos konspektai

Aiškūs konspektai pdf formatu. [...]