Humanitariniai mokslai / Religija

Krikščioniškojo mokymo paruoštukė egzaminui

0 atsiliepimų
Autorius:
  1. ŽMOGAUS ASMENS ORUMAS. KRIKŠČIONIŠKOJI ŽMOGAUS SAMPRATA.

Žmogus nėra kokia nors materijos forma, bet gyva būtybė, galinti save pažinti, valdyti, laisvai atsiduoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Žmogaus orumas, kilnumas ir vertingumas kuriamas remiantis moralinėmis nuostatomis, laisvu ir sąmoningu apsisprendimu.

Žmogaus samprata:*Dieviškojo apreiškimo*Natūralistinė*Transcendentinė

Krikščioniškai asmens orumo sampratai svarbiausias : Biblinis žmogaus suvokimas.

Krikščioniška meilė(trikampis): *Dievo meilė žmogui; * Žmogaus atsakas į tą meilę *Žmogaus meilė žmogui.

Asmens orumo sąvokos apibrėžtys yra ribotos, nes jos neatskleidžia asmens orumo esmės.

Antikos mąstytojų darbuose žmogaus orumas apibrėžiamas- garbės, tiesos, proto suvokimu.

Viduramžiuose žmogus turi neprilygstamą vertę ir turi būti gerbiamas.

Naujieji amžiai tai Dievo idėja ir žmogaus teisė pasirinkti, orumas kaip socialinė vertybė.

  1.  BAŽNYČIOS SOCIALINĖS DOKTRINOS EVOLIUCIJA (PAGRINDINĖS ENCIKLIKOS)

Pirmoji enciklika (rerum novarus) išleista 1891-05-15 ,,Darbininkų klausimai“. Pagrindinės temos: *tragiška darbininkų padėtis; *darbininkų teisės; *privati nuosavybė ir socializmas; *darbuotojų ir darbdavių pareigos; *valstybės vaidmuo.

Didžiųjų revoliucijų metai: politinė, mokslinė, industrinė, agrarinė, demografinė. Vyravo 2 teorijos: liberalizmo ir socializmo (18-19 a.) Liberalizmo pagrindinės idėjos: individualizmas; utilitarizmas; laisva konkurencija; ribotas valstybinis įsikišimas (darbo sutarčių laisvė). Socializmo atstovas Karlas Marksas Engelsas, išsiskyrė 2 priešiškumo klasės: darbininkų ir kapitalistų.

Popiežius Leonas 23- pradininkas rerum novarus; apibūdino darbininkus kaip vienus, be apsaugos paliktus darbdavių žiaurumui. Popiežius kritikuoja soc. Išeitį, sako negali panaikinti lygybės- turi būti nelygybė. Socializmą ir privačios nuosavybės, teigia, kad privati nuosavybė- prigimtinė teisė; išeitį laiko atmestina, negalima panaikinti, nes prieštaraujama Dievui. Popiežius pažymi, kad nuosavybė turi būti naudojama ne tik sau, bet ir kitiems.

Būdai: siekti teisingumo, soc.draugiškumo, krikščioniška brolybė.

Darbininkų pareigos: gerai dirbti, negadinti darbuotojų nuosavybės, neardyti tvarkos,būti taupiems.

Darbadavių pareigos: su darbininkais elgtis žmogiškai ir leisti darbininkams atlikti religines ir šeimos pareigas bei deramai atsilyginti už darbą.

1873-1875 m.- darbininkų sąjūdis, streikas ir ekonominis sunkmetis, ekonominė krizė.

Vokietijoje organizatorius ir vadovas Ketleris, pop. Leonas 23 vadino didžiuoju mokytoju.

Popiežius Leonas 23 iškėlė pagrindinį principą: žmogaus asmens orumo principas, pagrindė soc.bažnyčios vaidmenį.

Enciklika ,,taika žemėje“ pacem in terris. Akcentavo, kad pozityvių pokyčių visuomenėj daugiau nei negatyvių. Džiugino, kad vyko profsąjungos, palankiai vertino visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, džiaugėsi, kad žlugo kolonijinė apsauga. Kas skelbiama enciklikoj svarbu visiems ir svarbus visų žmonių solidarumas. Vertybės: taika neįsivaizduojama be tiesos ir teisingumo, veikli meilė, laisvė. Daug dėmesio skyrė, kad taika turi

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1467 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Paruoštukas filosofijos egzaminui
Konspektas Paruoštukas filosofijos egzaminui

Rasite, visas turinyje išvardintas sąvokas, bei jų trumpus aprašymus, ko pakanka atsakyti į filosofijos egzamino [...]

Kalba egzaminui: Jonas Radvanas
Rašinys Kalba egzaminui: Jonas Radvanas

Yra įvairiausių žmonių, kurie išaukštino mūsų valstybę ir ją pristatė pasauliui. Jums norėčiau pristatyti vieną [...]

Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui
Konspektas Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui

Antanas Baranauskas – miško metaforos lietuvių literatūroje įprasmintojas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas [...]

Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui
Konspektas Istorijos temų konspektai valstybiniam brandos egzaminui

Krėvos sutartis (1385m.) priežastys: Sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas, galima efektyviau kovoti su Ordinu ir totoriais. Siekimas [...]

Romantinė krikščioniška jausena Antano Baranausko dienoraštyje
Rašinys Romantinė krikščioniška jausena Antano Baranausko dienoraštyje

Pasaulėjauta – tai jausminis santykis su aplinka, kuri įtakoja žmogaus gyvenimą. Įvairiais laikais pasaulyje egzistavo [...]

Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais
Referatas Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais

Daugelį šimtmečių Viduramžių epochą lydėjo „sustingimo laikotarpio“, „tamsos šimtmečių“, „begalinio melagingumo“, „baisios viduramžių nakties“ epitetai.

Krikščioniškoji simbolika
Referatas Krikščioniškoji simbolika

Krikščionybė šios religijos išpažinėjų skaičiumi laikoma didžiausia pasaulyje religija – jai priskiriama apie 2,2 milijardo [...]

Krikščioniškoji etika lietuvių literatūroje
Rašinys Krikščioniškoji etika lietuvių literatūroje

   Pirmiausia reikėtų atsakyti į klausimą: kas yra krikščioniškoji etika? Ji apibūdinama taip: „Jeigu esate [...]

Krikščioniškoji etika XX a. Pirmosios pusės lietuvių prozoje (J. Savickis)
Rašinys Krikščioniškoji etika XX a. Pirmosios pusės lietuvių prozoje (J. Savickis)

Krikščionybės ir etikos ryšį pabrėžia ne tik pačiai krikščioniškajai tradicijai prisklausantys autoriai, bet ir šią [...]

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)
Rašinys Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)

Krikščionybės ir etikos ryšį pabrėžia ne tik pačiai krikščioniškajai tradicijai prisklausantys autoriai, bet ir šią [...]

Filosofijos paruoštukė
Paruoštukė Filosofijos paruoštukė

Ištraukos: Kas yra filosofija? Kokia yra filosofijos struktūra? Filosofija – meilė išminčiai, kritinė mąstymo analizė, vienintelė [...]

Krikščioniškosios vertybės K. Donelaičio „Metuose“
Rašinys Krikščioniškosios vertybės K. Donelaičio „Metuose“

Tikslas – atskleisti Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ krikščioniškąsias vertybes.Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio [...]

„Senųjų, naujųjų ir krikščioniškų vardų tyrinėjimas“
Tyrimas „Senųjų, naujųjų ir krikščioniškų vardų tyrinėjimas“

Visi mes turime vardus, jais kreipiamės į artimus žmones, draugus. Kai girdime sakant vieną ar [...]

Krikščioniškų švenčių simboliai ir jų reikšmė
Referatas Krikščioniškų švenčių simboliai ir jų reikšmė

šiandien paprastai suprantamas kaip Jėzaus Kristaus kančios, žmonių atpirkimo ir krikščionybės simbolis, krikščionių kulto objektas.

Rimvydo Stankevičiaus lyrika, vėjo įvaizdis, jo sąsajos su tautosakiniu ir krikščionišku kontekstais
Kursinis darbas Rimvydo Stankevičiaus lyrika, vėjo įvaizdis, jo sąsajos su tautosakiniu ir krikščionišku kontekstais

Rimvydas Stankevičius, kurio kūryba nagrinėjama šiame darbe, atstovauja naujosios, šiuolaikinės lietuvių literatūros poetų kartą. Jis [...]