Humanitariniai mokslai / Literatūra

Jonas Biliūnas - XX a. pradžios rašytojas, realizmo atstovas

0 atsiliepimų
Autorius:
  • J.Biliūnas- novelių ir psichologinės lietuvių literatūros pradininkas; modernumo lietuvių literatūroje pradininkas. Dažna kūrybos tema- nuskriaustas, nelaimingas žmogus.
  • Nepagydoma Jono Biliūno liga – džiova, lemia jautrų požiūrį į aplinką.

 

Jo kūrybos tematika: skriauda, kaltė, nuoskauda. Rašytojas daugiausia dėmesio skyrė moralinėms problemoms. J.Biliūno kūryba pasižymi aiškiu žmogaus vidinių išgyvenimų pavaizdavimu, tauriu humanizmu, jautriais ir lyriškais darbo žmonių paveikslais.

   Pamatinis visų kūrinių motyvas - žmogiškumas. J. Biliūnui didelę įtaką darė gyvenimo našta, kuri rašytoją slėgė visą amžių. Rašytojas aplinkui matė prislėgtus, išnaudojamus, skriaudžiamus ir niekinamus žmones, kurios ir aprašė savo kūriniuose. Skriauda ir skausmas - J.Biliūno kūrybos dėmesio centre. Rašytojas dėmesį pirmiaus kreipia į žmogų, į jo dvasinius išgyvenimus, nesirūpindamas tuo, kuriam luomui ar socialiniam sluoksniui tas žmogus priklauso.

 

Apsakymas ,,Kliudžiau“

 

Apsakyme “Kliudžiau” pašauto gyvulio vaizdas taip sukrėtė jaunąjį “madžiotoją”, jog jis kelias dienas nedrįso iškelti kojos iš trobos, kad tik nepamatytų to vaizdo, kuris ilgai dar nedavė jam ramybės. Paleista strėlė į menką baltą katytę - tai vienintelis šūvis mažojo “medžiotojo” gyvenime, tačiau jis taiklus.

,,Tai buvo vienintelis mano gyvenime šūvis. Bet laimingas: aš jį lig šiolei dar tebenešioju savo krūtinėje…“ ( Jonas Biliūnas ,,Kliudžiau“)

,,Nusiminęs, nebežinodamas, ką daryti, atžagaria ranka numečiau lanką ir strėlas ir neatsigręždamas parlėkiau namo. Širdyje jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi didelė didelė našta slėgė krūtinę.“ ( Jonas Biliūnas ,,Kliudžiau“)

 

Apsakymas ,,Vagis“

 

J.Biliūnui kaltė - nebūtinai aiškus nusikaltimas, už kurį galima bausti. Svarbiausia savo kaltę reikia suprasti ir gailėtis dėl jos.

Būdamas jaunas Jokūbas užmuša jo arklį bandžiusį pavogti žmogų. Po daugelio metų vyras vis dar prisimena šį kraupų įvykį, kuris neleidžia ramiai miegoti, džiaugtis kasdienybe. Jokūbas prisipažįsta kunigui, žmonai, kaimynams, tačiau tai nesuteikia jam dvasinės ramybės. (Sąžinės sukeltas kaltės jausmas trukdo individui džiaugtis gyvenimu.)

,,Netikiu, kad baisus kalėjimas galėtų mano dūšiai nekaltybę sugrąžinti, sąžinę nuraminti. Tokio sąžinės nuraminimo ieškau tik išpažintyje, maldoje, darbuose ir pas savo kaimynus, kuriems savo širdies žaizdas atidengiu…“ (Jonas Biliūnas ,,Vagis“)

,, Kaip beprotis pripuoliau prie jo, apkabinau kaklą, - ir bučiavau, verkiau. O jis padėjo man ant pečio savo galvą ir romiai maloniai žvengia...“ (Jonas Biliūnas ,,Vagis“)

,,Visas drebėjau - ir iš išgąsčio, ir iš džiaugsmo kartu, kad dar paspėjau laiku išeiti, nes mylėjau tą kumelį neapsakomai.“ (Jonas Biliūnas ,,Vagis“)

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2175 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jonas Biliūnas
Rašinys Jonas Biliūnas "Nemunu" analizė

Jonas Biliūnas - vienas ryškiausių lietuvių literatūros novelistų, lyrinės novelės pradininkas. Rašytojas gilinosi į žmogaus [...]

Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka
Prezentacija Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka

Autoriaus biografijos faktai.Pavadinimo prasmė.Trumpas kūrinio aprašymas.Kūrinio temos ir problemos.Pagrindiniai veikėjai.Kūrinio [...]

Jonas Biliūnas. “Ubagas” apsakymo analizė
Prezentacija Jonas Biliūnas. “Ubagas” apsakymo analizė

 Jonas Biliūnas – XIX amžiaus pabaigos kūrėjas, lietuvių psichologinės ir lyrinės prozos pradininkas , realizmo [...]

Jonas Mačiulis - Maironis - XIXa. vid ir XX a. pradžios romantikas, lietuvių poezijos pradininkas
Konspektas Jonas Mačiulis - Maironis - XIXa. vid ir XX a. pradžios romantikas, lietuvių poezijos pradininkas

Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs to [...]

Jonas Biliūnas. Apysaka “Liūdna pasaka”
Prezentacija Jonas Biliūnas. Apysaka “Liūdna pasaka”

Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę [...]

Jonas Biliūnas - “Kliudžiau”
Prezentacija Jonas Biliūnas - “Kliudžiau”

►Apsakymas ,,Kliudžiau” parašytas 1905 m . gegužės 22 dieną. ►Tuo laiku rašytojas patyrė didžiausią dvasinį [...]

Antanas Škėma –XXa. vidurio rašytojas, katastrofinio modernizmo atstovas lietuvių literatūroje
Konspektas Antanas Škėma –XXa. vidurio rašytojas, katastrofinio modernizmo atstovas lietuvių literatūroje

Kontekstas: Antanas Garšva artimas autoriui, nes abu emigrantai, kūrėjai, dirbantys nemėgstamą darbą.   „Balta drobulė" - [...]

Juozas Tumas – Vaižgantas - XIXa. pabaigos ir XXa. pradžios rašytojas
Konspektas Juozas Tumas – Vaižgantas - XIXa. pabaigos ir XXa. pradžios rašytojas

Viena iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas. Lietuvos rašytojas [...]

Jonas Biliūnas. Biografija ir kūryba.
Prezentacija Jonas Biliūnas. Biografija ir kūryba.

Jonas Biliūnas vienas iš žinomiausių lietuvių klasikų. Tikriausiai visi esame skaitę bent kelias jo noveles [...]

Jonas Biliūnas
Prezentacija Jonas Biliūnas

Išsami prezentacija apie Joną Biliūną. 27 skaidrės. [...]

Jonas Biliūnas
Rašinys Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas ir jo kūrybos bruožai. [...]

20 a. pradžios Lietuvos rašytojų moterų kūryba
Rašinys 20 a. pradžios Lietuvos rašytojų moterų kūryba

Rašinio įžangos ištrauka: " 20a. pradžia lietuvių literatūrai yra nepaprastai svarbi: tuomet buvo [...]

Šeimos problematika 20a. pradžios moterų rašytojų kūryboje
Rašinys Šeimos problematika 20a. pradžios moterų rašytojų kūryboje

Kas yra šeima? 20a. pradžios moterys rašytojos ir jų gyvenimas. 20 amžiaus pradžia, moteris suvokiama [...]