Vincas Krėvė – Mickevičius - XX a. pradžios lietuvių literatūros prozininkas, dramaturgas, neoromantikas

3 psl. / 1253 žod.

Ištrauka

Biografinis kontekstas: Vincas Krėvė jautė ypač glaudų ryšį su gimtine, buvo patriotas. Organizavo 1923m. sukilimą dėl Klaipėdos krašto. Tačiau prasidėjus II-ajam pasauliniam karui priverstas išvykti iš Lietuvos. Pats rašytojas ne kartą minėjo, jog norėtų bent numirti gimtinėje, tačiau mirė Amerikoje.

+ istorinis kontekstas: 1923m. sukilimas Klaipėdoje, II pasaulinis karas, TSRS okupacija.

Pagrindinės V.Krėvės kūrybos temos: Lietuvos praeitis, herojiški protėvių žygiai,vargana valstiečių būtis, Llietuvos gamta, lietuvių liaudies dvasinė kultūra, amžinieji būties klausimai, žmogaus prigimties sudėtingumas ir grožis.

Neoromantikui Krėvei rūpėjo išreikšti žmogaus svyravimą tarp dviejų pradų (pavyzdžiui, Kelerio vidinį konfliktą atspindi Šviesusis ir Tamsusis vyrai.).

Drama „Skirgaila“

V. Krėvės veikalas, kuris artimas Šekspyro kūrybai šiais aspektais: žmogaus egzistencijos ir pasaulėžiūros problemomis, tragiškojo herojaus paveikslu bei draminio veiksmo įtampa. Autorius vaizduoja Lietuvą istorijos kryžkelėje ir žmogų vertybių krizės situacijoje. Dramos herojus – kunigaikštis Skirgaila – pranoksta savo aplinką, blaiviai vertina istorijos procesus, jaučia permainų būtinybę ir ieško Lietuvai tinkamiausio kelio. Jis yra priverstas rinktis naujas tautos gyvenimo gaires ir kovoti dėl jos išlikimo ne tik su išorės priešais, kurie prisidengdami krikščionybe kėsinasi į Lietuvos žemes ir jos politinę galią, bet ir su savo aplinka – tradiciniu mąstymu, sena papročių bei tikėjimų sistema, kurią gina konservatyvūs kriviai, vaidilos, iš dalies – ir bajorai.

Kūrinio žmogus:

  • Skirgaila yra negailėstingas valdovas, kuris trokšta Lietuvai gero, tačiau nežino kaip tai pasiekti. Kūrinio pabaigoje pats tampa žiaurus ir negarbinga, išduoda visa tai, ką gynė.
  • Keleris yra vokiečių riteris, kuris įsimylėjo Oną Duonutę, dėl jos garbės ryžtasi paaukoti gyvybę.


Reziumė

Autorius
vikuteeo
Tipas
Konspektas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai