Tikslieji ir gamtos mokslai / Medicina

Judėjimas. Konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
  1. Griaučių suskirstymas, stuburo atskirų dalių slankstelių anatominiai ypatumai.

Griaučiai skirstomi į 2 dalis – ašinę, skeleton axiale, ir pridėtinę, skeleton apendiculare. Ašiniams priklauso stuburas, columna vertebralis, krūtinės ląstos kaulai, skeleton thoracis, poliežuvinis kaulas, os hyoideum, ir kaukolė, cranium. Pridėtiniams priklauso viršutinės galūnės kaulai, ossa membri superioris, ir patinės galūnės kaulai, ossa membri inferioris.

 

Stuburas, columna vertebralis, susideda iš 7 kaklo, vertebra cervicalis, 12 krūtinės, vertebra thoracica, 5 juosmens, vertebra lumbalis, 5 kryžmens, vertebra sacralis (vėliau susilieja į kryžkaulį, os sacrum), 4-5stuburgalio, vertebra coccygea (suauga į uodegikaulį, os coccygis), slankstelių. Išviso 33-34 slanksteliai.

 

Slanksteliai yra netaisyklingieji kaulai, kurių sandaros planas yra bendras. Atskirų stuburo sričių slanksteliai skiriasi ir tai susiję su jų atliekama funkcija.

 

Bendra slankstelių sandara. Priekinė dalis kūnas, corpus vertebrae, nugaroje prisitvirtinęs lankas, arcus vertebrae, o tarp jų lieka anga, foramen vertebrale. Susijungus slanksteliams į stuburą, iš šių angų susiformuoja stuburo kanalas, canalis vertebralis.

 

Kūno viršutinis ir apatinis, arba tarpslanksteliniai, paviršiai, facies intervertebralis.

 

Slankstelio lanko plokštelė, lamina arcus vertebrae, pereina į kojytes, pediculus arcus vertebrae, pastarosios tvirtinasi prie kūno. Kojytės briaunos įlinkusios, viršutinė slankstelio įlanka, incisura vertebralis superior, ir apatinė slankstelio įlanka, incisura vertebralis inferior. Vieno slankstelio apatinė ir kito viršutinė įlankos sudaro tarpslankstelinę angą, foramen intervertebrale. Nuo lanko atgal nukrypusi neporinė keterinė atauga, processus spinosus, į šonus nukrypusi porinė skersinė atauga, processus transversus.  Į viršų ir apačią iškyla porinė, atitinkamai viršutinė ir apatinė, sąnarinė atauga, processus articularis superior et processus atricularis inferior, viršutiniai ir apatiniai sąnariniai paviršiai, facies articularis superior et inferior.

 

Kaklo slankstelis, vertebra cervicalis (C1-C7). Esminis skirtumas – skersinės ataugos anga, foramen transversarium. Skersinės ataugos viršutiniame pav. yra nugaros nervo vaga, sulcus nervi spinalis, kurią riboja priekinis ir užpakalinis gumburėliai, tuberculum anterius et posterius. C6 priekinis gumburėlis ryškesnis, vadinamas mieginiu, tuberculum caroticum ( prie jo šliejasi bendroji miego arterija). Taip pat skiriasi kaklo slankstelių savybės, kūnas mažesnis, nes remia tik galva, ovalo formos, viršutinis pav. įdubęs skersai, o apatinis sagitaliai. Anga palyginti didelė ir trikampė. Keterinė atauga dvišaka. C1 neturi keterinės atugos, o C7 labai didelę, dėl to jis vadinamas kyšančiuoju, vertebra prominens, jis žymi ribą trap kaklo ir krūtinės. Savotiškos formos yra C1 ir C2 dėl galvos judesių.

 

C1, arba atlantas, atlas. Vietoj kūno turi mažesnį priekinį lanką, arcus anterior atlantis, kurio priekyje iškyla priekinis gumburėlis, tuberculum anterius, o užpakalyje yra danties duobutė, fovea dentis. Užpakalinis lankas, arcus posterior atlantis, platesnis, jo užpakaliniame pav. yra keterinės ataugos liekana – užpakalinis gumburėlis, tuberculum poterius, viršutiniame pav. driekiasi slankstelinės arterijos vaga, sulcus arteriae vertebralis. Lankus jungia į šonines mases, massae laterales atlantis, susiliejusios kitos ataugos. Vietoje sąnarinių ataugų – sąnariniai paviršiai, facies articularis superior et inferior.

C2, arba ašis, axis. Turi tarytum 2 kūnus: vienas jų savas, o kitas dantis, dens axis (šeip priklauso atlantui, tačiau atsikiręs ir priaugęs prie ašies). Danties priekinio paviršiaus sąnarinis laukelis, facies articularis anterior, ir danties užpakalinio paviršiaus sąnarinis laukelis, facies articularis posterior.

 

Krūtinės slankstelis, vertebra thoracica (Th1-Th12). Skirtumai susiję su tuo, kad prie šių slankstelių tvirtinasi šonkauliai. Šonkaulių galvutės dažn. remiasi prie dviejų slankstelių kūnų sandūros, todėl kūnų šonuose yra po pusę įdubos – viršutinė šonkaulinė duobė, fovea costalis superior, ir apatinė šonkaulinė duobė, fovea costalis inferior. Šonkaulių gumburėliai remiasi į slankstelių skersines ataugas ir palieka pėdsaką – skersinę šonkaulinę duobę, fovea costalis  processus transversi. Kūnai didesni negu kaklo slankstelių, nes laiko ne tik galvos, bet ir krūtinės bei viršutinių galūnių masę, jie yra širdies formos. Anga mažesnė ir apskrita. Ilga keterinė atauga kyšo žemyn, sąnarinių ataugų pav. nukrypę beveik frontaliai.

 

Juosmens slankstelis, vertebra lumbalis (L1-L5). Neturi spec. skirtumų kaip kaklo ir krūtinės slanksteliai. Skiriasi savo kūno bei ataugų forma bei dydžiu. Kadangi kūnas dar ir pilvo organų masę, tai yra itin stambus, inksto pavidalo. Skersinės ataugos smailos ir ilgos yra šonkaulių liekanos, todėl vadinamos šonkaulinėmis ataugomis, processus costiformis. Tikroji skersinė atauga matoma tik šonkaulinės ataugos pamato užpakaliniame pav., vadinama priedine atauga, processus accesorius. Iš viršutinių sąnarinių ataugų iškyla speninė atauga, processus mammilliaris.

 

Kryžkaulis, os sacrum. Susidarė, suaugus penkiems kryžmens slanksteliams su šonkaulių liekanomis į vientisą kaulą. Pleišto formos. Viršutinis galas vadinamas kryžkaulio pamatu, basis ossis sacri, o apatinis- kryžkaulio viršūne, apex osis sacri. Priekinis paviršius yra įdubęs, vadinamas dubeniniu, facies pelvina. Nugarinis paviršius, facies dorsalis, yra iškilas. Juo eina vidurinė kryžkaulio skiauterė, crista sacralis mediana. Abipus jos eina tarpinė kryžkaulio skiauterė, crista sacralis intermedia. Apatinės sąnarinės ataugos sudaro nulinkusius žemyn kryžkaulio ragus, cornua sacralia. Šalia skiauterių yra keturios poros nugarinių kryžkaulio angų, išeinančių į kryžkaulio kanalą, canalis sacralis, kuris yra stuburo kanalo tąsa. Greta kryžkaulio angų eina lateralinė kryžkaulio skiauterė crista sacrali lateralis. Abiejuose kryžkaulio paviršiuose yra ausinis paviršius, facies auricularis, sudarantis sąnarį su dubens kaulais. Kryžkaulio pamatas yra suaugęs su L5 ir šioje vietoje esanti jungtis yra išsikišusi į priekį. Tai yra kyšulys, promontorium.

 

Uodegikaulis, os coccygis.  Yra savo pamatu suaugęs su kryžkaulio viršūne. Jį sudaro 3- 4 rudimentiniai slanksteliai, kurie apačioje labai susiaurėję, baigiasi smaila, priekyje įgaubta viršūne. Suaugę stuburo slanksteliai yra praradę tipišką slankstelio formą, tik pirmasis dar turi viršutinių sąnarinių ataugų žymes – kryžkaulio link nukrypusius ragus, cornua coccygea.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
28000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bendroji chirurgija. Judėjimo modulis. Konspektas. Antras kursas
Konspektas Bendroji chirurgija. Judėjimo modulis. Konspektas. Antras kursas

1. Ligonio tyrimo ypatumai esant traumoms 1. Iš esmės tyrimo principai nesiskiria, tik galbūt pasunkėja esant [...]

Genetikos konspektas
Konspektas Genetikos konspektas

Pagrindiniai genetikos terminai ir jų paaiškinimas.

Kryžiažodis. Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme
Referatas Kryžiažodis. Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme

Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme.

Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas
Laboratorinis darbas Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas

Darbo užduotis – elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetrono metodu.

Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas
Prezentacija Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas

12 skaidrių.

Fiziologijos egzamino klausimų ir atsakymų konspektas
Konspektas Fiziologijos egzamino klausimų ir atsakymų konspektas

  Epitelio ląstelės pasižymi asimetrinėmis membrano savybėmis, t.y. apikalinės (išor) membranos, kuri kontaktuoja su skysčiu, esančiu [...]

Zoogeografijos konspektas
Konspektas Zoogeografijos konspektas

Zoogeografija – mokslas apie gyvūnijos geografiją, jų paplitimą, dėsningumus, kurie apsprendžia kodėl gyvūnai netolygiai pasiskirstę [...]

Atramos ir judėjimo organų sistema
Prezentacija Atramos ir judėjimo organų sistema

Darbo uždaviniai: 1.Paiškinti atramos ir judėjimo sistemos sandarą 2.Pateikti informaciją apie griaučių sistemą. 3.Pateikti informaciją apie raumenų sistemą. 4.Išanalizuoti [...]

''Terapinė ir geriatrinė slauga'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus
Konspektas ''Terapinė ir geriatrinė slauga'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

TERAPINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲJŲ SLAUGOS POREIKIŲ VERTINIMAS1. Gerontotechnologijos samprata.Gerontechnologija - daugiaprofesinė akademinė ir praktinė [...]

Psichiatrijos konspektas
Konspektas Psichiatrijos konspektas

Psichiatrija – medicinos mokslo šaka, tirianti psichikos sutrikimų etiologiją, patogenezę, epidemiologiją, diagnostiką bei gydymą. Hipokratas tvirtino [...]

Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas
Laboratorinis darbas Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas

1. DARBO TIKSLAS: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. 2. DARBO [...]

Anatomijos konspektas
Konspektas Anatomijos konspektas

Gerklė ties Th4 suskyla į kairįjį ir dešinįjį pagrindinius bronchus, bronchus principalis dexter et sinister [...]

Citologijos konspektas egzaminui
Konspektas Citologijos konspektas egzaminui

Organizmų struktūra panaši, todėl jie kilę iš vieno organizmo. Pirmieji atsirado prokariotai – neturintys savarankiško [...]

Patologinės fiziologijos konspektas
Konspektas Patologinės fiziologijos konspektas

Puikiai parašytas konspektas patologinei fiziologijai. Aptariami visi svarbiausi turinyje nurodyti klausimai. Labai tvarkingas, todėl lengva [...]

Patologinės anatomijos saviruošos klausimai - konspektas
Konspektas Patologinės anatomijos saviruošos klausimai - konspektas

Atsakymai į saviruošos klausimus patologinės anatomijos paskaitai. Informacija pateikiama labai struktūrizuotai, todėl patogi naudoti kaip [...]