J. A. Komenskis ir jo pedagoginės idėjos

8 psl. / 2814 žod.

Ištrauka

J. A. Komenskis - žymus čekų mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

Svarbiausias Komenskio pedagogikos tikslas – kova už žmonių santykių pakeitimą, už taikios, demokratinės ir darbo visuomenės sukūrimą.

Visuose veikaluose atsispindi ir visos jo pedagoginės idėjos pagrindas yra auklėjimo (plačiąja prasme) atitikimas gamtai ir jo liaudiškumas/visuotinumas.

Reikalavo, kad visų tipų mokyklose būtų vienodas mokymo turinys, skirtųsi tik mokymos būdas. Tai reiškia, jog jis pasisakė už koncentrinę mokymo sistemą. Komenskio mokyklų skirstymas remiasi žmogaus fiziniu brendimu, kuris, pasak jo, vyksta iki 25 m.

Labai plačiai suprato mokymo teoriją: mokymo metodai, mokymo organizavimo klausimai, daugelis lavinimo ir auklėjimo dalykų. Jis pirmasis visapusiškai pagrindė klasės pamokos sistemą. Mokymas – vieningas procesas, kuriame mokytojas perteikia mokiniams žinias, o mokiniai jas suvokia ir įsisavina.

Komenskis buvo klasės pamokos sistemos teorijos kūrėjas. Ilgus metus buvo paplitęs individualus mokymas, bet nuo XVI a. kai kur pradėta mokinius skirstyti į grupes, pamokos vyksta pagal tvarkaraštį ir pan.


Turinys

  • 1.Biografiją
  • 2. Filosofinės pažiūros
  • 3. Pedagoginės pažiūros
  • 4. bendrosios pedagoginės idėjos
  • 5. Mokyklos struktūra
  • 6. Didaktikos principai
  • 7. Pagrindiniai reikalavimai mokymui
  • 8. Pamokos sistema
  • 9. Auklėjimo problemos
  • 10. Reikalavimai mokytojui ir mokyklos vadovui

Reziumė

Autorius
ddominyka
Tipas
Konspektas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 24, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

A.Dystervėgo pedagoginės idėjos

Pedagogika Prezentacija kristona
Tikslas: Pristatyti A. Dystervėgo pedagoginės idėjas teoriniu aspektu. Uždaviniai:Atskleisti gyvenimo aspektus.Išsiaiškinti veiklos ypatumus.Supažindinti su A. Dystervėgo pedagoginėm idėjom.

Pedagogika ir kultūra

Pedagogika Referatas 2014 m. mokytoja
Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai. Kitais žodžiais...

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...