J. H. Pestalocis ir jo pedagoginės idėjos

3 psl. / 801 žod.

Ištrauka

Vaikystėje daug laiko praleidęs pas senelį pastorių jis pamatė vargšų kančias ir juo nuoširdžiai užjautė. Pestalocis atsisakė dvasininko karjeros ir įsitraukė į demokratinio pobūdžio judėjimą. Suorganizavo „Vargšų įstaigą“, kurioje stengėsi išmokyti vaikus įvarių buitinių įgūdžių, suteikti jiems fizinį pasirengimą bei dorovinį auklėjimą. Nes jis manė, jog jeigu vargšo vaikas iš mažens bus tinkamai auklėjamas ir pratinamas dirbti, tai jis pats sugebės išeiti iš savo sunkios padėties.


Turinys

  • Turinys:
  • 1. GYVENIMAS
  • 2. ISTORINĖ SITUACIJA
  • 3. PEDAGOGINĖS PAŽIŪROS
  • 4. ELEMENTARINĖ ŠVIETIMO TEORIJA, SISTEMA

Reziumė

Autorius
ddominyka
Tipas
Konspektas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 24, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

A.Dystervėgo pedagoginės idėjos

Pedagogika Prezentacija kristona
Tikslas: Pristatyti A. Dystervėgo pedagoginės idėjas teoriniu aspektu. Uždaviniai:Atskleisti gyvenimo aspektus.Išsiaiškinti veiklos ypatumus.Supažindinti su A. Dystervėgo pedagoginėm idėjom.

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Pedagogika ir kultūra

Pedagogika Referatas 2014 m. mokytoja
Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai. Kitais žodžiais...

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...

J. A. Komenskis ir jo pedagoginės idėjos

Pedagogika Konspektas 2017 m. ddominyka
Šiame konspekte rasite trumpą Komenskio biografiją, jo filosofines pažiūras, pedagogines pažiūras, bendrąsias pedagogines idėjas, jo siūlomą mokyklos struktūra, didaktikos principus, pagrindinius reikalavimui mokymui,...

Darnaus vystymosi idėjos švietime

Pedagogika Referatas 2019 m. silvija*mi
Temos aktualumas. Nuo XX amžiaus antrosios pusės, žmogaus, atskirų socialinių grupių bei visos visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo klausimas įgauna vis didesnę prasmę, sprendžiant...