Humanitariniai mokslai / Istorija

Reformacija. Kontrreformacija. Jėzuitų ordinas

0 atsiliepimų
Autorius:

XV-XVIa. Katalikų Bažnyčia išgyveno tam tikrą nuosmukį. Neatitinkantis katalikų Bažnyčios mokymo jos turtai, prabanga, pačių dvasininkų gyvenimas, kėlė pagrįstą žmonių pasipiktinimą. Ypač piktintasi indulgencijų - nuodėmių atleidimo raštų - pardavinėjimu. Kita vertus, Europos valstybės stengėsi stiprinti karaliaus valdžią, apribojant katalikų Bažnyčios ir popiežiaus įtaką. Plintant humanizmui, vis ryžtingiau imta kalbėti apie Katalikų bažnyčios religinio atsinaujinimo būtinybę.

   Skaudų smūgį Bažnyčiai sudavė Didysis skilimas (1378-1417m.). Jo laikais dažnai vienu metu katalikų Bažnyčia turėdavo net 2 ar 3 popiežius. Tvirtai tikinčius viduramžių žmones sukrėtė tai, kad popiežiai, kurie turėtų būti Kristaus vietininkai žemėje, išvadino vieni kitus eretikais. Todėl iškilo senųjų Bažnyčios susirinkimų reikšmė. Jano Huso ir Jeronimo Pragiškio sudeginimas Konstanco susirinkimo metu nesustabdė kritikos plitimo. Dar anglų teologas Džonas Viklifas ragino bažnyčią atsisakyti turtų ir pasaulietinės valdžios. Vieninteliu tikybos šaltiniu jis laikė Bibliją ir nepripažino popiežiaus ir Bažnyčios susirinkimų autoriteto.

   Vienuolis augistijonas Martynas Liuteris buvo Vitenbergo universiteto teologijos profesorius. Dirbdamas savo darbą jis gerai išstudijavo Bibliją. Liuteris priėjo išvados, jog indulgencijų pardavinėjimas prieštarauja Kristaus mokymui. Profesorius nusprendė su savo išvadomis supažindinti visuomenę, tad jis lotyniškai surašė 95 tezes. 1517m. spalio 31d. savo raštą jis iškabino ant Vitenbergo pilies bažnyčios vartų. Šis įvykis laikomas Reformacijos pradžia. Pagal to meto universitetų tradiciją toks rašto iškabinimas reiškia kvietimą diskutuoti. Bet niekas neišdrįso su Liuteriu ginčytis. Greitai kažkas raštą išvertė į vokiečių kalbą. Liuterio mintys apskriejo vokečių žemes ir visą Europą. Kilo ginčai. Jų metu paaiškėjo, jog dalis Liuterio minčių labai panašios į Viklifo, Jano Huso ir kitų eretikų skelbtas idėjas. Neišsigandęs tokių sugretinimų, Liuteris atšovė, jog Husas sudegintas neteisėtai ir kad popiežius taip pat gali klysti. Liuteris sakė, kad krikščioniams popiežius nereikalingas, krikščionių bendruomenės gali pačios save valdyti. Jis aiškino, kad tikėjimo pagrindas yra Šventasis Raštas, kurį tikintieji turi pažinti skaitydami patys, o ne klausydami kunigų perpasakojimų. Bažnyčia, Liuterio manymu, turi atsisakyti turimų turtų ir rūpintis tik dvasiniais reikalais. Švietimą, ligonių slaugą reikia perduoti pasauliečiams. Taip pat ragino atsisakyti šventųjų kulto, menkino piligrimystę ir ragino dvasininkus nutraukti celibato įžadus, kurie neduoda jokios naudos. Vienuoliai, jo manymu, daug daugiau naudingo nuveiktų išėję iš vienuolynų ir gyvendami pasaulietišką gyvenimą. Pats Liuteris vėliau atsisakė vienuolystės ir vedė buvusią vienuolę.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
958 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reformacija. Kontrreformacija
Prezentacija Reformacija. Kontrreformacija

lReformacija; lAsmenybės; lKontrrefomacija; lAsmenybės. [...]

Jėzuitų ordinas
Prezentacija Jėzuitų ordinas

—Jėzuitų ordiną įkūrė ispanas Ignacas Lojola 1534 m.,norėdamas atsidėkoti Dievui,ginti ir platinti katalikybę — — [...]

Vienuolių ordinai: cisterai, pranciškonai, dominikonai
Prezentacija Vienuolių ordinai: cisterai, pranciškonai, dominikonai

25 skaidrės. Gausu iliustracijų.

Reformacija ir kontreformacija Europoje
Prezentacija Reformacija ir kontreformacija Europoje

Reformacijos priežastys ir pradžia, srovės M. Liuterio mokymo esmė(evangelikų –liuteronų) Kalvinizmas(reformatai-evangelikai) Anglikonų bažnyčia Religinės kovos ir valstiečių karas Vokietijoje Reformacijos [...]

Reformacija
Prezentacija Reformacija

Išsiaiškinti reformacijos priežastis. Susipažinti su Martyno Liuterio idėjomis. Sužinoti reformacijos rezultatus. [...]

Reformacija: protestantizmo atsiradimas
Referatas Reformacija: protestantizmo atsiradimas

Darbe bus atskleista kodėl skilo katalikų bažnyčia, kas yra reformacija, jos sroves-liuteronizmą, anglikonybę, kalvinizmą, reformaciją [...]

Tamplierių riterių ordinas
Referatas Tamplierių riterių ordinas

Viduramžių visuomenėje buvo trys pagrindinės grupės: besimeldžiantieji, dirbantieji ir kariaujantieji. Riterijos karinis-aristokratinis luomas susiformavo XI [...]

Dominikonų ordinas
Prezentacija Dominikonų ordinas

¨Dominikonų ordiną ir Dominikonų pasauliečių broliją 1215 m. Tulūzoje įkūrė  Šv. Dominykas kovai su albigiečiais. ¨Dominikonų ordino vienuoliai tuo metu buvo pagrindiniai Šventosios [...]

Palyginamoji Maltos ordino ir Šv. Kazimiero ordino praktikų analizė
Referatas Palyginamoji Maltos ordino ir Šv. Kazimiero ordino praktikų analizė

Visame pasaulyje vyrauja tūkstančiai organizacijų, paramos fondų, savanoriškos veiklos draugijų, tačiau ne kiekvienas apie jas [...]

Riterių ordinų susikūrimas
Referatas Riterių ordinų susikūrimas

Nuo pat krikščionybės įsigalėjimo, tiksliau 392 m., kai Romos imperijos imperatorius Teodosijus I didysis paskelbė [...]

Reformacija ir kontreformacija
Prezentacija Reformacija ir kontreformacija

•Žmonių netenkino aklas tikėjimas Bažnyčia ir jos mokymu.   •XVI a. Vokietiją pasiekė Italijoje gimusios humanistinės idėjos.   •Religinis [...]

LDK užsienio politika su Vokiečių ordinu XIV a. pabaigoje – iki  1422 m.
Referatas LDK užsienio politika su Vokiečių ordinu XIV a. pabaigoje – iki 1422 m.

Baltų žemėse toks darinys, kaip Vokiečių Ordinas arba geriau žinomas tiesiog kryžiuočių vardu atsirado 1230 [...]

Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“.  Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė
Referatas Reformacija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga - ,,Katekizmas“. Jos visuomeninė ir literatūrinė reikšmė

Raštai lietuvių kalba turėjo atsirasti XIV a. pab., priėmus krikščionybę, bet dėl LDK vyravusios daugiakalbystės [...]

Jėzuitų tarnyba pabėgeliams - JRS
Rašinys Jėzuitų tarnyba pabėgeliams - JRS

Jėzaus Draugija (Jėzuitai) yra katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas [...]

Renesanso, reformacijos ir baroko epochos aplinka ir visuomenė
Referatas Renesanso, reformacijos ir baroko epochos aplinka ir visuomenė

Renesanso ir baroko, dviejų didžiųjų naujųjų laikų Europos stilių ir ištisų epochų, tėvynė buvo Italija.