Bendrosios praktikos slauga

5 psl. / 1291 žod.

Ištrauka

 1. MN 28:2011 Slaugytojų funkcijos ir pareigos.

Bendrosios praktikos slaugytojas – asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Bendroji slaugos praktika – bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Būtinoji medicinos pagalba – pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubioji medicinos pagalba.

Slauga – tai veiksmai, padedantys sergančiam individui išsaugoti sveikatą arba ją grąžinti taip, kad galėtų savarankiškai gyventi ir apsitarnauti, būtų kuo mažiau priklausomas nuo kitų.

Slaugos rezultatai – paciento sveikatos būklė, įvertinta pagal pasirinktus kriterijus, nustatytus slaugos plane.

Slaugos procesas – tai iš anksto suplanuota, nuosekli, visapusiška paciento priežiūra

Pareigos-teikti medicinos pagalba,dokumentuoti,teikti slaugos paslaugas, laikytis higienos normu reikalavimu.

Teises-igyti mokslinius laispnius,i sveikas ir geras darbo salygas,dalyvauti mokslineje veikloje,teikti pasiulymus gerinti salygoms.

Kompetencija- kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai


Turinys

 • 15. Pulsas
 • • Retas(bradikardija): 100 k/min.
 • 16. Arterinis kraujo spaudimas.
 • Kraujospūdis: tai jėga, kuria kraujas slegia kraujagyslių sieneles.
 • Norma: -120/80 mmHg
 • Veiksniai: stresas,judėjimas,kava,cigaretės,vaistai,temperatūra
 • 17. Temperatūra
 • Vietos: ausis,pažastis,burna,tiesioji žarna,kirkšnyje, bekontaktis.
 • Veiksniai: karšti gėrimai,temperatūra,karšta vonia,kramtoma guma,vaistai
 • Norma: 36oC – 37oC

Reziumė

Autorius
migluze
Tipas
Konspektas
Dalykas
Medicina
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

Medicina Praktikos ataskaita 2014 m. rimantej
Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima. Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos. Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo. Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per daug gilinasiįligą,perdedasavopojūčius.Tokiepsichiniai–emociniaisutrikimaigalinepalankiaiveiktiįvairiųorganųbeisistemųveiklą,taikomplikuojabūklę,irgalimybępasveikti.Labaisvarbusužadintiligoniovaliąirnorąpasveikti.Betnereikiasudarytiklaidingųirnepagrįstųiliuzijų,pieštišviesiųperspektyvų,jeigukalbamaapieneišgydomąligą. Taigikiekvienasslaugantisligonįžmogusturijaustisesąsgydytojopadėjėjasirvykdytijopaskyrimus,atsižvelgtiįrealiasfizinesligoniogalimybesiramžių,psichologiškaijįparemti, beivisapusiškaipažintipacientąir jo...

Bendrosios slaugos konspektas 1 kursui

Medicina Konspektas studentė14
Slaugos apibrėžimai. PSO slaugos apibrėžimas Slauga – tai veiksmai, padedantys sergančiam ar sveikams individui išsaugoti sveikatą arba ją grąžinti taip, kad...

Geriatrinės slaugos praktika

Medicina Praktikos ataskaita 2018 m. misa_ki
Praktiką atlikau Kauno klinikinės ligoninės Geriatrijos skyriuje. Skyriuje dirbantis personalas labai šiltai ir maloniai  mus priėmė. Smagu buvo bendradarbiauti su slaugytojomis, gydytojais, rezidentais,...