Vadyba ir verslininkystė

9 psl. / 3444 žod.

Ištrauka

Organizacijos susikuria ir išyra, išnyksta iš verslo žemėlapio. Dauguma naujų verslo įmonių, jei tikėsime istorija, tai išnyks per kelerius metus. Dar daugiau firmų išgyvena pokyčius, nes vadovai sprendžia klausimus apie gaminius, rinkas, organizavimo for­mas, pasaulinės konkurencijos spaudimą ir t.t. Trumpai tariant, organiza­cijų istorija šiandien - tai pasakojimas apie vadovus, įkuriančius ir perprojektuojančius organizacijas.SMULKUS VERSLAS


Smulkus verslas vaidina pagrindinį vaidmenį mūsų gyvenime, nes daž­niausiai susiduriate su smulkaus verslo atstovais: kai gabenate taisyti dvi­ratį, einate kirptis ar pas dantistą, kai einate užkąsti į kaimynystėje esančią piceriją, perkate ryto laikraštį vietos parduotuvėje ar var­tote sveikinimų atvirukus Motinos dienos proga. Smulkus verslas - ­organizacija, kurios veikla orientuota į vietinę rinką ir kurioje dažniausiai dirba nedaug darbuotojų. Pagal Lietuvos įprastą įmonių skirstymą pagal dydį 1-10 darbuotojų turinčios įmonės laikomos mikroįmonėmis, 10-50 - mažomis įmonėmis, 50-250 – vidutinio dydžio įmonėmis. Palyginus JAV "smul­kus" verslas - toks, kai jame dirba mažiau negu 500 darbuotojų (reiškia, įmonių skirstymas pagal dydį priklauso nuo valstybės dydžio ir joje vyraujančių įmonių dydžio).


Išsivysčiusiose ekonomikose smulkus verslas kaip taisyklė yra skaitlingiausias pagal jų kiekų, sukurtų darbo vietų kiekį, generuojamas pajamas. Kitokia padėtis rodo politinius ar ekonominius suvaržymus, monopolijų ir oligopolijų vyravimą.


Visos garsiausios organizacijos pradėjo veiklą labai kukliai. Tarkim, "Wal-Mart" pradėjo veiklą kaip viena parduotuvė, kurią 1962 m. atidarė S.Walton Arkanzaso valstijoje, JAV (Walton ir Huey, 1992).Austrijos ekonomistas Joseph Schumpeter (1975) penktojo dešimtmečio pradžioje rašė, kad sveika ekonominė sistema ta, kurią dažnai laužo "daugia­metė kūrybinio griovimo vėtra". Ši vaizdinga frazė tinka ir šių dienų smul­kaus verslo pasauliui.VERSLININKYSTĖS PRASMĖ


Specifinė verslininkų funkcija - tai sugebėjimas sutelkti gamybos veiks­nius - žemę, darbą ir kapitalą, o dabar ir žinias - ir panaudoti juos naujiems produk­tams gaminti ar paslaugoms teikti. Verslininkas suvokia galimybes, ku­rių kiti verslo vadovai nemato ar jiems paprasčiausiai jos nerūpi.


Kai kurie verslininkai, norėdami pradėti gaminti ką nors nauja, remiasi visiems prieinama informacija. Pavyzdžiui, Henry Ford neišrado automo­bilio ar darbo pasidalijimo principo, tačiau šį principą jis pritaikė automo­bilių gamybai nauju būdu - konvejerio principu. Kiti verslininkai mato nau­jo verslo galimybes. Japonijos elektronikos vartojimo reikmenų giganto ­kompanijos "Sony" prezidentas Akio Morita suprato, kad jau esamus kom­panijos produktus galima būtų panaudoti naujam produktui - nešiojamam magnetofonui "Walkman" sukurti. "Kalbant iš esmės, verslininkas pir­miausia suvokia poreikį, po to suburia žmonių grupę, sukaupia medžiagas ir kapitalą, reikalingą tam poreikiui įgyvendinti" (Backman, 1983). Iš esmės verslininkas kuria orga­nizaciją, siekdamas pasiūlyti ką nors naujo vartotojams, darbuotojams ir ki­tiems įtaką darantiems asmenims.


Turinys


Reziumė

Autorius
iiuta
Tipas
Konspektas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

UAB “Delikata” vadybinė analizė

Vadyba Referatas arunnne
Įmonė „DELIKATA“ – užsiima maisto prekių mažmenine prekyba. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užvaldyti savo sferos rinką Vilniaus mieste. Įmonės struktūra yra...

Pokyčių vadyba UAB "Arvi kalakutai"

Vadyba Referatas 2015 m. laubel
UAB „Arvi kalakutai“ veiklą pradėjusi 2004 m., tai vienintelė komanditinė ūkinė bendrija specializuota kalakutienos skerdimo ir jų mėsos perdirbimo ir produktų gamybos įmonė...

Kokybės vadybos aprėpties plėtra

Vadyba Prezentacija 2016 m. evitkus
Straipsnyje analizuojami pasaulio ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos bei internacionalizacijos procesų įtakojami organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo priemonių ir metodų diegimo plėtros Uždaviniai:...