Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vadyba ir organizacijos kultūra

0 atsiliepimų
Autorius:

Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia dirbame." Organizacijos kultūros dalį sudaro darbuotojų tarpu­savio santykiai bei esminiai teiginiai, nuostatos.


Turėdamos galvoje pasaulio aplinkos pasikeitimus, nusakytus bendrais bruožais ankstesniuose skyriuose, šių dienų organizacijos susiduria su iššūkiu pri­taikyti organizacijos kultūrą, kad ji būtų ne tik lanksti, bet ir jautri dau­geliui kultūrinių skirtumų, su kuriais organizacijos nariai susiduria tiek sa­voje visuomenėje, tiek ir kitose.


Kadangi dabartinės organizacijos dalyvauja pasaulio ekonomikoje, mes, kaip organizacijos nariai, turime būti jautrūs skirtingiems kultūriniams po­žiūriams, su kuriais susiduriame, plėsdami savo horizontus už šalies ribų. Šio skyriaus tikslas - pasigilinti į organizacijos kultūros sąvoką, atskleis­ti jos veikimą bei suprasti multikultūros, susijusios su šių dienų organizacijomis, iššūkius ir problemas tiek savo šalyje, tiek ir užsienyje.


 


ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA


Jau seniai kultūra yra svarbi sąvoka, padedanti suprasti visuomenes ir žmonių grupes. Kultūra antropologine ir istorine prasme yra tam tikros grupės ar visuo­menės šerdis - kas būdinga jos narių tarpusavio santykiams bei santykiams su pašaliniais, ir kaip jie gauna tai, ko siekia.


Per pastaruosius penkiolika metų studijuojantys organizacijas išplėtė or­ganizacijos kultūros sąvoką, kad galėtų paaiškinti daug organizacijose vykstančių dalykų. Kodėl "IBM" vadovai dėvi baltus marškinius? Kodėl "Procter & Gamble" nariai raštus rašo tik ant vieno puslapio? Kodėl be­veik visi "DuPont" susitikimai prasideda nuo pokalbio apie saugumą? Ar tai paslaptingi "gentiniai" ritualai? Aišku, kad visų šių dalykų neįmano­ma iki galo išaiškinti tradicinių vadybos teorijos mokyklų terminais.


Iki devintojo dešimtmečio pradžios daugeliui atrodė, jog, norint gerai išsiaiškinti organizacijos veiklą, pakanka suprasti organizacijos strategiją (planavimą) bei jos struktūrą (organizavimą). Tačiau daugelis teoretikų pastebėjo, kad organizacijose vyksta žymiai daugiau, negu naujų produktų ir paslaugų kūrimas bei dėmesys hierarchijai ir valdžiai. Kad su­prastų kai kuriuos pagrindinius organizacijų skirtumus, tyrinėtojai, iš dalies paskatinti pastangų suprasti ne savoje šalyje esančias organizacijas, veikian­čias pagal kažkokias kitas esmines nuostatas, pradėjo vartoti kultūros są­voką, paimtą iš antropologijos. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4202 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Organizacijos kultūra ir etika
Prezentacija Organizacijos kultūra ir etika

Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos [...]

Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui
Kursinis darbas Organizacijos kultūra: ją formuojantys veiksniai bei įtaka organizacijos tikslų siekimui

Nors daugelis įmonių vadovų dažnai kalba apie organizacijų kultūra, paklausus, kas tai yra, atsakoma labai [...]

Organizacijos vadovavimo kultūra
Kursinis darbas Organizacijos vadovavimo kultūra

Temos aktualumas. Tam tikra organizacijos vadovavimo kultūra daro didelį poveikį darbuotojų elgsenai, tačiau vadovas turėtų [...]

Organizacijos kultūra ir jos vystymasis
Referatas Organizacijos kultūra ir jos vystymasis

Susidomėjimas organizacijos (įmonės) kultūra ir jos vaidmeniu personalo valdyme ypač išryškėjo dabar – esant tokiam [...]

Organizacijos kultūra ir mikroklimatas
Referatas Organizacijos kultūra ir mikroklimatas

Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje kartais žmonės net nepastebi, kad juos [...]

Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba
Konspektas Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba

Tikslas –   supažindinti su vadybos mokslo raida ir vadybos procesu organizacijoje. Uždaviniai: apibūdinti vadybos sąvokas; išvardinti ir paaiškinti [...]

Organizacijos UAB “Bimbo Italija” kultūros tyrimas
Tyrimas Organizacijos UAB “Bimbo Italija” kultūros tyrimas

Kaip nėra dviejų tapačių individų, taip nėra dviejų organizacijų, adekvačių savo kultūra. Mokslininkai, įvairiai traktuojami [...]

Organizacijos kultūros tipai
Referatas Organizacijos kultūros tipai

Siekiant palengvinti organizacijų kultūrų diagnostiką, bandoma pagal atitinkamus kriterijus skirstyti jas į tipus. Kaip kriterijai [...]

Organizacijos kultūros poveikis UAB „Autominutė ir ko“ veiklai
Diplominis darbas Organizacijos kultūros poveikis UAB „Autominutė ir ko“ veiklai

Temos aktualumas. Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama [...]

Vaistinės ,,X” organizacijos kultūros tyrimas ir vertinimas
Tyrimas Vaistinės ,,X” organizacijos kultūros tyrimas ir vertinimas

Temos aktualumas – sparčiai vystantis technologijoms, keičiantis žmonių kultūrinio pasaulio suvokimui, ypatingai svarbus tampa organizacijos [...]

Kultūros organizacijos tyrimas. Cholinos šokio teatras
Prezentacija Kultūros organizacijos tyrimas. Cholinos šokio teatras

Steigėjas: Anželikos Cholinos teatras įsteigtas 2000m. Teatro įkūrėjos – choreografė Anželika Cholina ir jos sesuo, teatro direktorė [...]

UAB
Referatas UAB "Apranga BPB LT" organizacijos kultūros analizė

Organizacijos kultūra, palyginti su vadybos mokslų pradžia, yra pakankamai naujas reiškinys. Mokslininkai tik XX amžiuje [...]