Socialiniai mokslai / Teisė

Teisinės kalbos kultūros konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Anot kalbininko J.Palionio, bendrinė literatūrinė kalba -  „tai daugiau ar mažiau apdorota, sunorminta kalba, tarnaujanti kurios nors tautybės bendriesiems tarpusavio susižinojimo reikalams.“ Lietuvių bendrinės kalbos vartojimo normos lemia lietuvių kalbos kultūros normas.

Teisinės kalbos kultūros sąvoka apima: 1) teisininko mokėjimą kalbėti ir rašyti; 2) teisininko elgesio normas kalbant; 3) praktinį teisės kalbos mokymo darbą, švietimą.

 

Kalbos funkciniai stiliai

Kalbos funkciniai stiliai − vienas iš stilistikos mokslo nagrinėjimo objektų; minčių reiškimo būdas, kylantis iš autoriaus (kalbančiojo, rašančiojo) psichikos ir tikslų atitinkamai paveikti adresatą (klausytoją, skaitytoją) ir lemiantis kalbos priemonių (jų variantų) pasirinkimą.

Pagal pagrindines kalbos funkcijas ir kalbos vartojimo sritis skiriami penki  lietuvių kalbos funkciniai stiliai:

  • šnekamasis (buitinis),
  • grožinis (meninis),
  • mokslinis,
  • publicistinis,
  • kanceliarinis (administracinis).

Paskutinieji trys stiliai kartais vadinami dalykiniais stiliais.

Kalbos autoriaus atžvilgiu skiriamas individualus stilius (susideda iš atskiro asmens kalbai būdingų stilistinių ypatybių). Kiekvienas funkcinis kalbos stilius turi būdingų bruožų.

Kanceliarinis stilius dar vadinamas oficialiuoju dalykiniu arba administraciniu stiliumi. Vartojamas pareiškimuose, prašymuose, skelbimuose, nutarimuose,įvairiuose dokumentuose,įstatymuose, tarnybiniuose raštuose. Būdingos stilistinės ypatybės yra oficialumas bei standartas (šabloniškiausias iš visų funkcinių kalbos stilių), dalykinis tikslumas, aiškumas, glaustumas, logiškumas, intelektualumas, nebūdingos - individualumas, emocionalumas, vaizdingumas. Šio stiliaus tekstų kalba tradiciška, būdingi štampai, standartai, griežtai nustatytos formos. Leksikai būdinga žodžių vartojimas tiesioginėmis reikšmėmis, profesinė terminologija, sintaksei - sustabarėję žodžių junginiai, beasmenės neveikiamųjų dalyvių ir padalyvių konstrukcijos, ilgi sakiniai. Mokslinio stiliaus vartojimo sritis - mokslinė visuomenės veikla (disertacijose, monografijose, straipsniuose, vadovėliuose, paskaitose, pranešimuose). Šiuo stiliumi išdėstomas specialus kurios nors mokslo srities turinys: žmonijos patyrimas, žinios apie gamtą ir visuomenę, nauji tyrimo duomenys. Skiriami 2 mokslinio stiliaus postiliai: specialusis ir populiarusis.

Rašytiniai mokslinio stiliaus žanrai yra tezės, straipsniai, studijos, monografijos, vadovėliai. Mokslinis stilius atlieka vieną funkciją - komunikatyvinę. Ryškiausios stilistinės ypatybės yra šios: apibendrinimas, pabrėžtas dėstymo logiškumas (nuoseklumas, rišlumas), dalykinis tikslumas ir aiškumas, objektyvumas, glaustumas, išsamumas ir aiškumas. Būdingi terminai. Žodžiai beveik visada įgyja tiesioginę reikšmę. Sakiniai ilgoki, griozdiški (šabloniški). Nebūdingos ypatybės - vaizdingumas ir emocionalumas. Šaukiamųjų sakinių moksliniame stiliuje nepasitaiko, klausiamieji itin reti. Pirmieji ir antrieji asmenys taip pat nevartojami. Stilistinių ypatybių santykis konkrečiame tekste priklauso nuo žanro, temos, kalbos formos, nuo autoriaus individualybės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10386 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kalbos kultūros konspektas
Konspektas Kalbos kultūros konspektas

Išlaikýti – kanceliarinėje kalboje dažniausios reikšmės „duoti lėšų“ ir „toliau turėti, neprarasti. Antrąją reikšmę atitinka [...]

Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)

Be galo išsamus konspektas apie Europos Sąjungą bei žmogaus teisių apsaugą joje. [...]

Asmenybės psichologijos konspektai
Konspektas Asmenybės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie asmenybės psichologiją [...]

Socialinės psichologijos konspektai
Konspektas Socialinės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie socialinę psichologiją [...]

Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti
Prezentacija Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti

2012 m. rugsėjo 7 d. Tikybos mokytojo vietai užimti PRAŠYMAS 2012-07-01 Kaunas [...]

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Švietimo profesinės kalbos namų darbas
Referatas Švietimo profesinės kalbos namų darbas

Vienintelis darbas iš visos grupės, įvertintas 10. Dėst. J. Čirūnaitė.

Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus
Diplominis darbas Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus

Žaidimas yra savarankiška vaiko veikla, padedanti jį auklėti ir mokyti, perteikti kitų žmonių veiklos patirtį.

Teisinė sandorių registracija
Referatas Teisinė sandorių registracija

Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina [...]

Ispanijos kultūra
Prezentacija Ispanijos kultūra

PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)
Referatas Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)

Teisinė mintis apima gana platų mąstymo akiratį, ja gali būti išreikštas valstybės vadovo, politiko, šiaip [...]

Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas
Konspektas Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas

Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 [...]

Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste
Kursinis darbas Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste

Teisinė ir apskaitos veikla, tai teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme [...]