Renesanso/Baroko/Apšvietos/Romantizmo/Realizmo privalomų 12 klasės autorių konspektas

16 psl. / 2979 žod.

Ištrauka

Viljamas Šekspyras

Renesansas

XVIa. 6deš. – XVII pr.

Kontekstai

Kūrinys, žanras

Kūrinio pagrindinės temos

Argumentai, remiantis turiniu ir veikėjais arba lyriniu subjektu

Epochos kontekstas

Aptinkama humanizmo krizė.

Dramos esmė perteikti ne įvykius, bet pagrindinio veikėjo Hamleto požiūrį į juos, atskleisti jo jausmus ir mintis.

Išaukštinamas menas, teatras.

Charakterizuodamas Hamletą V.Šekspyras parodo Renesanso laikų žmogų, jo vertybes.

Literatūrinis kontekstas

Humanizmo krizė.

Nužmogėjimas.

Tiesos ieškojimas

Protagonistas – antigonistas.

Biografinis kontekstas

Sonetų rinkinys 1)1-126 jaunam bičiuliui 2) 126-154 tamsiai damai.

Pirmuoju kūrybos dešimtmečiu Šekspyras rašė daugiausia dramines kronikas ir komedijas, po 1600m. –tragedijas ir dramas.

Šekspyro kūryba pasižymi gaivališka gyvenimo meile, filosofiniu susimąstymu, sudėtingais, turtingo dvasinio pasaulio charakteriais, didele dramine įtampa.

Hamletas“- poetinė drama, filosofinė tragedija.

1) Tėvų ir vaikų santykiai

2) Kova su blogiu

3) Gyvenimo prasmės ieškojimas

4) Meilė

5 )Vidinis konfliktas

1) Hamleto ir Gertrūdos, Ofelijos ir Polonijaus.

2) Hamleto kova su visuomene.

3) Hamleto monologas “Būti ar nebūti”.

4) Hamleto ir Ofelijos.

5) Supriešinamas Hamleto mąstymas ir veikla.


Turinys

  • 11-12 klasės privalomų autorių ir jų kūrinių konspektas: Viljamas Šekspyras, Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Martynas Mažvydas Vaitkūnas, Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Johanas Volfgangas fon Gėtė, Kristijonas Donelaitis, Adomas Bernardas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Jonas Mačiulis-Maironis, Vincas Kudirka, Fiodoras Dostojevskis, Jonas Biliūnas.

Reziumė

Autorius
ugniukaz
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Literatūros konspektas 12 klasei

Lietuvių kalba Konspektas 2016 m. kotrynav
12 klasės pagrindinių autorių trumpas konspektėlis su pagrindiniais autoriais, jų kūrinių pavadinimais bei trumpais aprašymais. Padės pasiruošti lietuvių kalbos VBE.

Privalomi romantizmo lietuvių autoriai 11-12 kl.

Lietuvių kalba Konspektas 2021 m. Zaza
Lietuvių romnatizmo autorių (Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis (Jonas Mačiulis), Vincas Kudirka) biografijos, kūrybos bruožai, kontekstai. Labai geras paruoštukas prieš rašinį ar atsiskaitymą...