Konstitutinės teisės konspektai

65 psl. / 41000 žod.

Ištrauka

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT, nes siekiama palyginti įvairių valstybių KT. šis lyginimas neaprėpiamas.
• Kiekviena nacionalinės KT dalykas – pagrindiniai toje valstybėje susiklostę svarbiausi visuomeniniai santykiai. Taip yra todėl, kad tie santykiai nulemia tos valstybės politinę, konstitucinę sandarą, per juos atsiskleidžia individo ir valstybės, individo ir visuomenės, atskirų individų santykių ypatumai. Individo santykiai su visuomene ir valstybe apibrėžiami KT normomis. Visuma tų santykių – tai žmogaus teisinis statusas (Konstitucinis-teisinis statusas), t.y. teisės, laisvės, jų gynimas.
• Kitas svarbus KT dalyko elementas – valdžios santykiai:
1) Valdžios institucijos (tai valstybės aparato struktūra, kokios institucijos, kaip jos formuojamos, institucijų tarpusavio santykiai. Tai valstybinės valdžios santykiai. Valstybės institucijų struktūra visada nustatoma KT normomis. Jei valdžia nustatoma pagal KT normas, jų principus – tai ji yra legitimi, teisėta (suformuota pagal konstituciją).
2) Greta valstybinės valdžios institucijų formavimo KT normos nustato ir savivaldos mechanizmą, jos formavimo pagrindus.

Turinys

  • I tema. Kurso įvadas.
  • 1.KT dalykas ir samprata.
  • KT suvokiama kaip viena iš viešosios teisės šakų. Tai pagrindinė viešosios teisės šaka. Valstybinė teisė ir Konstitucinė teisė – sinonimai. Tačiau šie pavadinimai turi tam tikrą savo kilmės istoriją.
  • Romanų teisės tradicijoje įsigalėjo KT. jos atsiradimas siejasi su konstitucijų atsiradimu ir konstitucinės santvarkos įsigalėjimu. KT pabrėžė naują valstybinę valdymo tvarką – konstitucinę santvarką.
  • Valstybinė teisė daugiausia buvo paplitusi Vokietijoje, buvusiose jos teritorijose. Kaip pagrindinė viešosios teisės šaka valstybinė teisė iškelia valstybės sampratą, valstybės vadovaujantį vaidmenį, akcentuoja išskirtinę valstybės paskirtį (iškelia subjektą). Ši tradicija perimta Rusijos imperijoje ir po to, įvedus caro valdžią, ši samprata taip pat įsigalėjo TSRS ir kitose sovietinėse valstybėse. Dabar ši samprata išlieka tik Vokietijoje, o kitur pereinama prie konstitucinės santvarkos (Rusija).
  • KT naudojama trimis sampratomis

Reziumė

Autorius
zvaigzdute24
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 27, 2012
Apimtis
65 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011-2012 m. m. aleksandra
Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo pačiu konkrečiai aprašytos veikų sudėtys (objektyvieji ir subjektyvieji...

Tarptautinės verslo teisės konspektas

Teisė Konspektas ziogas
Labai išsamus tarptautinės verslo teisės konspektas, paremtas klausimo - atsakymo principu. Klausimų pavyzdžiai: Kaip nustatomas užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas? Ar gali būti...

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Teisės teorijos konspektas

Teisė Konspektas lauruteab
Pagrindinės sąvokos: Kategorija - tai svarbiausia ir bendriausia mokslo sąvoka. Objektas – [lot. objiciomesti priešais, laikyti priešais save] –yra tai, į ką...

Teisės teorijos konspektas

Teisė Konspektas 2015 m. rene999
Teisės dalyko konspektas . Tema - teisės teorija. Aprašoma apie teisės normas , samprata, šaltinius ir jų rūšys ir t.t. Puikiai tinka besiruošiant...

Tarptautinės teisės konspektas

Teisė Konspektas ingrida123
TARPTAUTINĖS TEISĖS PRIGIMTIS Teisė egzistuoja tik visuomenėje ir negali būti visuomenės be teisinių normų, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius. Tarptautiniuose santykiuose...

Teisinės kalbos kultūros konspektas

Teisė Konspektas ingrida123
Anot kalbininko J.Palionio, bendrinė literatūrinė kalba - „tai daugiau ar mažiau apdorota, sunorminta kalba, tarnaujanti kurios nors tautybės bendriesiems tarpusavio susižinojimo reikalams.“ Lietuvių...