Filosofija - Immanuelis Kantas

5 psl. / 2187 žod.

Ištrauka

Immanuelis Kantas įvykdo „kopernikiškąjį perversmą“ filosofijoje.

Ką reiškia, kad „subjektas yra objekto sąlyga“? Iki Kanto pagrindinis pažinimo rūpestis – tiesa – buvo suprantama kaip minties ir daikto atitikimas. Tikrovė egzistuoja savaime, o kuo labiau teiginys atitinka tikrovę, tuo pažinimas yra teisingesnis. Tačiau Kantas parodo, kad tiesa labiau priklauso nuo subjekto nei nuo objekto. Pasak Kanto, mes nematome daiktų, kokie jie yra savaime, bet matome tik tai, kas mums duota – daiktai kaip reiškiniai. Mes matome tik tiek, kiek daiktai mums reiškiasi. O reiškinys priklauso ne tik nuo stebimo daikto, bet ir nuo stebėtojo. Kaip akis gali matyti tik tiek, kiek leidžia akies prigimtis, taip ir žmogus gali pažinti tik tiek, kiek leidžia jo pažinimo struktūros.

Objektai reiškiasi erdvėje ir laike, juos sieja tam tikri sąryšiai, kurių tvarka yra intelekto sritis. Norint suprasti „kopernikiškojo perversmo“ esmę, reikia išsiaiškinti transcendentalines paţinimo struktūras. Reikia praktiško ţingsnio – pereiti prie sąmonės analizės ir pamatyti, kaip mano paties suvokime veikia juslumo ir intelekto formos. Geriausia pradėti nuo sąvokų analizės ir eiti prie sąmonės struktūrų atpažinimo.  

1) išnagrinėti pagrindines sąvokas,

2) išsiaiškinti, kodėl subjektas yra objekto sąlyga,

3) kokios yra transcendentalinės patyrimo struktūros (apriorinės juslumo formos, apriorinės intelekto formos), o tuo remiantis

4) suprasti, kaip veikia patyrimas.


Turinys


Reziumė

Autorius
atrijam
Tipas
Konspektas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2015 m. bordyyna
Filosofijos konspektas, puikiai tinkantis pasiruošti universitete dėstomos filosofijos modulio egzaminui.

Filosofijos kurso konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. dziugasbq
Išsamus filosofijso kurso konspektas. Informacija pateikiama strukturizuotai, svarbiausios vietos paryškintos, minimos datos, asmenybės, paaiškintos sąvokos. Egzaminai ir visi atsiskaitymai išlaikyti remiantis šiuo darbu...

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. lauruteab
Tinkamai pasiruoškite filosofijos egzaminui su šiuo konspektu! Dešimtukas garantuotas, o jei ne, vadinasi per mažai perskaitėte ;)

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2017 m. migluze
Tai filosofijos pagrindų konspektas koliokviumui. Trumpai, aiškiai ir idomiai, lengvai suprantama.

Konfucijaus filosofija

Filosofija Rašinys 2015 m. salvete
Konfucijus (VI – V a. pab. pr. Kr.) – vienas žymiausių mąstytojų, padaręs žymią įtaką kinų, o vėliau ir viso pasaulio, filosofijos raidai....