Viešojo sektoriaus ekonomikos konspektas

14 psl. / 6456 žod.

Ištrauka

 1. Viešasis interesas, viešosios gėrybės ir jų savybės.
 2. Šiuolaikinėje mišrioje ekonomikoje vyriausybė atlieka keturias pagrindines funkcijas. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną.
 3. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Rinkos ydos. Rinkos ydų priežastys.

Išvardinkite ir apibūdinkite.

 1. Pagrindinės vyriausybės veiklos kryptys. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną:
 2. Pagrindinės vyriausybės poveikio ekonomikai kryptys. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną:
 3. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija.
 4. Kokius pagrindinius klausimus sprendžia viešojo sektoriaus ekonomistas?

Išvadinkite ir aprašykite.

 1. Visuomenės gamybos galimybių kreivė (nubraižykite ir apibūdinkite).
 2. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Pereinamojo laikotarpio ekonomikos bruožai. Lietuvos pereinamojo ekonomikos laikotarpiui būdingi ypatumai.

 1. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite). Kokius žinote pereinamosios ekonomikos tipus (išsikirkite ir apibūdinkite).
 2. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Monetarinis-liberalusis ekonomikos modelis (modelio bruožai bei tipai).

12 Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Socialinės rinkos ekonomikos pagrindiniai bruožai.

 1. Rinkos ekonomikos ir socialiai orientuotos rinkos palyginimas.
 2. Visuotinės gerovės valstybėje svarbų vaidmenį vaidina socialinė apsauga. Socialinės politikos modeliai (išvardinkite bei charakterizuokite kiekvieną modelį).
 3. Gerovės valstybės tipai (nurodykite bei charakterizuokite kiekvieną tipą).
 4. 16. Valstybės finansų sistema, jos grandys. Biudžeto samprata.
 5. Biudžeto samprata, jo struktūra, konsoliduotas biudžetas.
 6. Valstybės fondams priklauso (išvardinkite bei apibūdinkite):
 7. Biudžeto samprata, biudžeto tipai.
 8. Biudžeto samprata. Aktyvus ir pasyvus biudžetas. Monetaristinio liberalaus bei Dž. M. Keinso teorijų požiūris vyriausybės ekonominės politikos atžvilgiu.
 9. Fiskalinė politika, jos esmė. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
 10. Diskretinė fiskalinė politika ir jos priemonės
 11. Nediskretinė fiskalinė politika.
 12. Fiskalinė politika, fiskalinės politikos priemonių poveikis ekonomikai (esant skirtingam ekonomikos tarpsniui, t.y. esant ekonomikos nuosmukiui ir ekonomikos pakilimui).
 13. Fiskalinės politikos samprata ir esmė. Ilgalaikio recesinio tarpsnio eliminavimas (fiskalinės politikos priemonėmis), pavaizduokite grafiškai ir aprašykite.
 14. Fiskalinės politikos samprata ir esmė. Ilgalaikio infliacinio tarpsnio eliminavimas (fiskalinės politikos priemonėmis), pavaizduokite grafiškai ir aprašykite.
 15. Biudžeto deficitas. Ciklinis ir struktūrinis biudžeto deficitas. Visiško užimtumo biudžeto koncepcija.
 16. Valstybės biudžeto pajamų struktūra bei šaltiniai.
 17. Tiesioginiai bei netiesioginiai mokesčiai.

Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo tikslus (išskirkite bei apibūdinkite).

 1. Mokesčių klasifikavimas. Kas yra markiruoti bei nemarkiruoti mokesčiai. Kuo jie skiriasi?
 2. Mokesčių klasifikavimas. Specifiniai, vertiniai, progresyviniai bei regresyviniai mokesčiai.
 3. Mokesčių klasifikavimas. Apmokestinimo norma, vidutinė ir ribinė apmokestinimo normos.
 4. Mokesčių funkcijos. Lafero kreivė.
 5. Mokesčių sistemos vertinimo kriterijai. Apmokestinimo principai.
 6. Kvalifikaciniai-diagnostiniai rodikliai (arba V. Tanzi diagnostinio pajamų produktyvumo testo rodikliai), kurių pagalba vertinama mokesčių sistema. Išskirkite ir apibūdinkite.
 7. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra.
 8. Valstybės išlaidos, jų skirstymas formuojant valstybės biudžetą (išvardinkite bei apibūdinkite). Valstybės išlaidų skirstymas pagal ekonominę klasifikaciją (apibūdinkite).
 9. Valstybės išlaidų didėjimo veiksniai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Vagnerio dėsnis.
 10. Biudžeto sandaros reforma. Pagrindinės biudžeto sandaros reformos nuostatos. Pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys valstybės biudžeto formavimo procesą.
 11. Biudžeto sandaros reforma. Biudžeto formavimo principai.
 12. Pagrindiniai įstatymai (norminiai dokumentai), reglamentuojantys valstybės biudžeto formavimo procesą. Biudžeto proceso etapai (išvardinkite bei apibūdinkite kiekvieną iš jų ).
 13. Gyventojų pajamos, jų rūšys, pajamų funkcijos. Pajamų nelygybė, jos matavimas. Lorenco kreivė. Ką rodo Džini koeficientas.
 14. Darbo apmokėjimas, jo reglamentavimas. Darbo apmokėjimo ypatumai biudžetinėse bei nebiudžetinėse įstaigose.
 15. Minimalaus darbo užmokestis, jo nustatymo principai, pagrindiniai faktoriai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant minimalų darbo užmokestį šalyje. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimo galimybės.
 16. Darbo išteklių struktūra. Ekonomiškai aktyvūs (darbo jėga) ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Užimtas ir nedarbas, juos charakterizuojantys rodikliai ir jų skaičiavimas (pagal TDO metodologiją).
 17. Socialinės apsaugos samprata, jos struktūra.
 18. Lietuvos socialinės apsaugos struktūra bei jos įgyvendinimas.

 


Turinys

 • Konspektas paremtas pagrindiniais klausimais ir atsakymais susijusiais su viešojo sektoriaus ekonomika.

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Konspektas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.30
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2006 m. zaliaruta
Ekonomikos pagrindų glaustas konspektas. Tinka ir ne ekonomikos specialybės studentams antrakursiams.

Tarptautinės ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2015 m. ieva.rutalyte
Tarptautinės ekonomikos konspektas, kuriame rasite visas pagrindines teorijas, sąvokas, pavyzdžius. Yra informacijos apie tarptautinę sistemą, valiutas t.t

Austrijos viešojo sektoriaus problemos

Ekonomika Prezentacija 2017 m. norgaile
Darbo problema: problemos viešajame sektoriuje Darbo objektas: Austrijos viešasis sektorius Darbo tikslas: įvertinti Austrijos viešojo sektoriaus problemas Darbo uždaviniai: - aptarti viešąjį sektorių...