Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Viešojo sektoriaus ekonomikos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Viešasis interesas, viešosios gėrybės ir jų savybės.
 2. Šiuolaikinėje mišrioje ekonomikoje vyriausybė atlieka keturias pagrindines funkcijas. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną.
 3. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Rinkos ydos. Rinkos ydų priežastys.

Išvardinkite ir apibūdinkite.

 1. Pagrindinės vyriausybės veiklos kryptys. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną:
 2. Pagrindinės vyriausybės poveikio ekonomikai kryptys. Išvardinkite jas ir charakterizuokite kiekvieną:
 3. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija.
 4. Kokius pagrindinius klausimus sprendžia viešojo sektoriaus ekonomistas?

Išvadinkite ir aprašykite.

 1. Visuomenės gamybos galimybių kreivė (nubraižykite ir apibūdinkite).
 2. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Pereinamojo laikotarpio ekonomikos bruožai. Lietuvos pereinamojo ekonomikos laikotarpiui būdingi ypatumai.

 1. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite). Kokius žinote pereinamosios ekonomikos tipus (išsikirkite ir apibūdinkite).
 2. Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Monetarinis-liberalusis ekonomikos modelis (modelio bruožai bei tipai).

12 Kokius žinote šiuolaikinius rinkos ekonomikos modelius (išskirkite).

Socialinės rinkos ekonomikos pagrindiniai bruožai.

 1. Rinkos ekonomikos ir socialiai orientuotos rinkos palyginimas.
 2. Visuotinės gerovės valstybėje svarbų vaidmenį vaidina socialinė apsauga. Socialinės politikos modeliai (išvardinkite bei charakterizuokite kiekvieną modelį).
 3. Gerovės valstybės tipai (nurodykite bei charakterizuokite kiekvieną tipą).
 4. 16. Valstybės finansų sistema, jos grandys. Biudžeto samprata.
 5. Biudžeto samprata, jo struktūra, konsoliduotas biudžetas.
 6. Valstybės fondams priklauso (išvardinkite bei apibūdinkite):
 7. Biudžeto samprata, biudžeto tipai.
 8. Biudžeto samprata. Aktyvus ir pasyvus biudžetas. Monetaristinio liberalaus bei Dž. M. Keinso teorijų požiūris vyriausybės ekonominės politikos atžvilgiu.
 9. Fiskalinė politika, jos esmė. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
 10. Diskretinė fiskalinė politika ir jos priemonės
 11. Nediskretinė fiskalinė politika.
 12. Fiskalinė politika, fiskalinės politikos priemonių poveikis ekonomikai (esant skirtingam ekonomikos tarpsniui, t.y. esant ekonomikos nuosmukiui ir ekonomikos pakilimui).
 13. Fiskalinės politikos samprata ir esmė. Ilgalaikio recesinio tarpsnio eliminavimas (fiskalinės politikos priemonėmis), pavaizduokite grafiškai ir aprašykite.
 14. Fiskalinės politikos samprata ir esmė. Ilgalaikio infliacinio tarpsnio eliminavimas (fiskalinės politikos priemonėmis), pavaizduokite grafiškai ir aprašykite.
 15. Biudžeto deficitas. Ciklinis ir struktūrinis biudžeto deficitas. Visiško užimtumo biudžeto koncepcija.
 16. Valstybės biudžeto pajamų struktūra bei šaltiniai.
 17. Tiesioginiai bei netiesioginiai mokesčiai.

Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo tikslus (išskirkite bei apibūdinkite).

 1. Mokesčių klasifikavimas. Kas yra markiruoti bei nemarkiruoti mokesčiai. Kuo jie skiriasi?
 2. Mokesčių klasifikavimas. Specifiniai, vertiniai, progresyviniai bei regresyviniai mokesčiai.
 3. Mokesčių klasifikavimas. Apmokestinimo norma, vidutinė ir ribinė apmokestinimo normos.
 4. Mokesčių funkcijos. Lafero kreivė.
 5. Mokesčių sistemos vertinimo kriterijai. Apmokestinimo principai.
 6. Kvalifikaciniai-diagnostiniai rodikliai (arba V. Tanzi diagnostinio pajamų produktyvumo testo rodikliai), kurių pagalba vertinama mokesčių sistema. Išskirkite ir apibūdinkite.
 7. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra.
 8. Valstybės išlaidos, jų skirstymas formuojant valstybės biudžetą (išvardinkite bei apibūdinkite). Valstybės išlaidų skirstymas pagal ekonominę klasifikaciją (apibūdinkite).
 9. Valstybės išlaidų didėjimo veiksniai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje. Vagnerio dėsnis.
 10. Biudžeto sandaros reforma. Pagrindinės biudžeto sandaros reformos nuostatos. Pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys valstybės biudžeto formavimo procesą.
 11. Biudžeto sandaros reforma. Biudžeto formavimo principai.
 12. Pagrindiniai įstatymai (norminiai dokumentai), reglamentuojantys valstybės biudžeto formavimo procesą. Biudžeto proceso etapai (išvardinkite bei apibūdinkite kiekvieną iš jų ).
 13. Gyventojų pajamos, jų rūšys, pajamų funkcijos. Pajamų nelygybė, jos matavimas. Lorenco kreivė. Ką rodo Džini koeficientas.
 14. Darbo apmokėjimas, jo reglamentavimas. Darbo apmokėjimo ypatumai biudžetinėse bei nebiudžetinėse įstaigose.
 15. Minimalaus darbo užmokestis, jo nustatymo principai, pagrindiniai faktoriai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant minimalų darbo užmokestį šalyje. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimo galimybės.
 16. Darbo išteklių struktūra. Ekonomiškai aktyvūs (darbo jėga) ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Užimtas ir nedarbas, juos charakterizuojantys rodikliai ir jų skaičiavimas (pagal TDO metodologiją).
 17. Socialinės apsaugos samprata, jos struktūra.
 18. Lietuvos socialinės apsaugos struktūra bei jos įgyvendinimas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6456 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Konspektas paremtas pagrindiniais klausimais ir atsakymais susijusiais su viešojo sektoriaus ekonomika.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje
Prezentacija Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje

Viešasis sektorius- tai tos institucijos, kurios yra išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.   Jį apibūdina [...]

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Prezentacija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

VPSP - tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai [...]

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Diplominis darbas Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.
Referatas Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.

Kiekviena valstybė yra kaip specifinis ekonominės veiklos subjektas. Visos jos siekia visiško užimtumo, ekonomikos augimo [...]

Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos
Referatas Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

Tema ir jos aktualumas Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame [...]

 Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Kursinis darbas Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė

Kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Visi praeina mokyklų kelią pradėdami ikimokyklinėmis mokyklėlėmis ir baigdami [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje
Kursinis darbas Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje

Žmogiškasis kapitalas XXI a. pradedamas suvokti kaip didžiausią konkurencinį pranašumą galintis suteikti organizacijos turtas, todėl [...]

 Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje
Referatas Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje

Mano pasirinkta referato valstybė yra Danija. Ši valstybė turi aukš­tą pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir ma­žą so­cia­li­nę [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Latvijoje
Kursinis darbas Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Latvijoje

Kursinio darbo tikslas – ištirti viešojo sektoriaus ekonomikos problemas Latvijoje. Darbo uždaviniai: Pateikti viešojo sektoriaus sampratą bei [...]

Austrijos viešojo sektoriaus problemos
Prezentacija Austrijos viešojo sektoriaus problemos

Viešasis sektorius šalies ekonomikoje apima institucijas, kurios yra išlaikomos pačios valstybės bei savivaldybių biudžetų. Sektorius [...]

Austrjios viešojo sektoriaus problemos
Referatas Austrjios viešojo sektoriaus problemos

Viešasis sektorius šalies ekonomikoje apima institucijas, kurios yra išlaikomos pačios valstybės bei savivaldybių biudžetų. Sektorius [...]