Lietuvių muzikos istorija

29 psl. / 8414 žod.

Ištrauka

PAVYZDYS:

J.NAUJALIS. 1869-1934

• Kompozitorius • vargonininkas, • choro dirigentas, • pirmosios muzikos • mokyklos Kaune įkūrėjas • pedagogas • pirmojo lietuviško knygyno steigėjas • lietuvių muzikinės spaudos pradininkas

Dirbo Kauno katedroje. 1894m. pusmetį tobulinosi Vokietijoje bažnytinės muzikos mokykloje. Grįžęs į Lietuvą prie katedros organizavo berniukų chorą, (bažnytinę reformą): • Supažindino su grigališkuoju choralu, renesanso muzika • Perorganizavo katedros chorą (moterys -> berniukai) • Choras giedojo Palestrinos, O. di Lasso kūrinius

Svarbiausi kūriniai : • Simfoninė poema „Ruduo“, • pjesė styginių kvartetui „Svajonė“, • „Vakarinė daina“ smuikui, violončelei ir fortepijonui, • noktiurnas fortepijonui A dur.

• Reikšmingiausią kūrybos dalį sudaro choro dainos ir bažnytinė muzika (13 mišių, 15 motetų, giesmės, kantatos). Bažnytiniai kūriniai savo aukštu meniniu lygiu prisidėjo keliant Lietuvos muzikinę kultūrą. • Iškėlė lietuvių liaudies dainas į viešumą, pritaikė choriniam atlikimui.


Turinys

 • Lietuvos etnografinės sritys
 • J.Naujalio gyvenimo ir kūrybos apžvalga (vokalinė kūryba)
 • M.Petrauskas. Pirmoji lietuviška opera
 • M. K. Čiurlionio simfoniniai kūriniai
 • M. K. Čiurlionio fortepijoninė kūryba
 • J. Gruodžio simfoninė ir sceninė kūryba
 • J. Gruodžio kamerinė (instrumentinė ir vokalinė) kūryba
 • IV dešimtmečio kultūros situacija Lietuvoje. Kompozitorių išeivių kūrybos apžvalga
 • Balio Dvariono kūriniai fortepijonui
 • Stasio Vainiūno fortepijoninė kūryba
 • 7-ojo dešimtmečio stilistinis lūžis
 • Juliaus Juzeliūno simfoninė kūryba
 • Eduardo Balsio kūriniai smuikui
 • E. Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“, baletas „Eglė Žalčių karalienė“
 • Broniaus Kutavičiaus kūryba
 • Felikso Bajoro kūryba
 • Osvaldo Balakausko kūryba
 • Neoromantikų ir radikalistų kūrybos apžvalga

Reziumė

Autorius
paperplane
Tipas
Konspektas
Dalykas
Muzika
Kaina
€2.66
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Renesanso muzika

Muzika Prezentacija justyto
Pirmieji grynai instrumentiniai kūriniai – įvairūs šokiai (pavana, galjarda, pasamecas). Vėliau Italijoje plito kansonos (iš pradžių tai buvo instrumentiniai dainų variantai). Nuo XVI...

Muzikos istorija

Muzika Paruoštukė 2013 m. liggg
Paruoštukė kontroliniams darbams bei egzaminui iš muzikos istorijos dalyko. Pristatomi Antikos laikų muzika ir instrumentai, graikų teatras, antikinė drama, kompozitoriai, epochos ir kt.

Aukojimosi motyvas muzikos atlikėjo karjeroje

Muzika Diplominis darbas 2016 m. riuzavaa
Mokslinėje literatūroje sėkmingos karjeros sąvoka apibrėžiama įvairiai: kaip sukaupti pozityvūs darbinės veiklos ir psichologiniai rezultatai (Seibert, Kraimer, Liden, 2001), kaip objektyviai ir subjektyviai...

Senieji Lietuvos muzikos instrumentai

Muzika Prezentacija akvilėgir
Seniausi Lietuvos teritorijoje rasti yra žalvario amžiaus ir vėlesnių epochų kaulo švilpukai, žvangučiai, varpeliai, molinukai ir kiti muzikos instrumentai. Bėgant laikui instrumentai buvo...

Viduramžių muzika

Muzika Prezentacija akvilėgir
Viduramžiais skambėjo bažnytinė muzika, klajojančių muzikantų ir įvairių tautų liaudies dainos. Kadangi bažnytinę muziką pradėta užrašinėti, ji dar ir šiandien yra atliekama.