Konspektas pagal chemijos valstybinio egzamino programą

55 psl. / 11393 žod.

Ištrauka

Saugaus darbo taisyklės su sieros rūgštimi

  • Koncentruota sieros rūgštis, pakliuvusi ant odos, smarkiai nudegina. Todėl su ja reikia elgtis labai atsargiai.
  • Sieros rūgšties saveika su vandeniu. Sieros rūgštis pilama į vandenį, dėl to, kad yra sunkesnė ji nusės žemyn ir palaipsniui susimaišys. Darant atvirkštinį variantą: vanduo, kaip lengvesnis skystis, nusėdęs ant paviršiaus prasiskverbs tik į negilius rūgšties sluoksnius, šiluma susikoncentruos vienoje vietoje, tirpalas įkais iki virimo ir susidarę garai ištaškys rūgštį.
  • Karšta sieros rūgštis tirpina beveik visus metalus (išskyrus auksą, platiną ir kai kuriuos kitus) ir sudaro druskas.
  • Koncentruota sieros rūgštis neveikia geležies, todėl ji laikoma ir transportuojama geležinėje taroje.

Atomas – tai mažiausia elektriškai neutrali cheminio elemento dalelė, turinti to elemento chemines savybes.

Molekulė – tai mažiausia medžiagos dalelė, turinti tos medžiagos chemines savybes.

Jonas – tai krūvį turinti dalelė, kuria virsta atomas ar molekulė, kai prisijungia ar atiduoda vieną ar daugiau elektronų.

Oksidacijos laipsnis – tai sąlyginis krūvis, kuris, jeigu visi ryšiai būtų tik joniniai, atitektų atomui junginyje.

Atominis skaičius – tai atomo branduolyje esančių protonų skaičius.

Masės skaičius – tai bendras atomo branduolyje esančių protonų ir neutronų skaičius.

Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra 6,02 · 10^23 dalelių (atomų, molekulių).

Molinė masė – vieno medžiagos molio masė. Žymima M. Matavimo vienetai g/mol.

Elemento atominė masė – tai atomo masė, išreikšta atominiais masės vienetais (a. m. v. arba u), kuri parodo, kiek kartų tam tikro atomo masė yra didesnė už 1/12 anglies izotopo 12C masę.

Formulinis vienetas – tai reali ar sąlyginė medžiagos dalelė, atitinkanti medžiagos formulės atomų visumą.

IA grupės elementai (išskyrus H) vadinami šarminiais metalais. Visi šie metalai turi po 1 elektroną išoriniame elektronų sluoksnyje ir per chemines reakcijas yra linkę jį atiduoti – yra stiprūs reduktoriai.

IIA grupės elementai vadinami šarminių žemių metalais. Šie metalai turi po 2 elektronus išoriniame sluoksnyje ir taip pat per chemines reakcijas juos atiduoda. Šie metalai taip pat yra stiprūs reduktoriai, bet silpnesni už šarminius metalus.

VIIA grupės elementai – halogenai – turi po 7 elektronus išoriniame elektronų sluoksnyje ir per chemines reakcijas yra linkę elektronus prijungti – yra stiprūs oksidatoriai.

VIIIA grupės elementų išoriniuose elektronų sluoksniuose yra po 8 elektronus (išskyrus He, kuris turi 2 elektronus). Tai sudaro stabilią elektronų konfigūraciją, todėl šios grupės elementai nėra linkę dalyvauti cheminėse reakcijose. Jie nei atiduoda, nei prijungia elektronus – yra inertiški, todėl vadinami inertinėmis dujomis.


Turinys

  • Pagal chemijos valstybinį egzaminą.
  • https://www.nec.lt/failai/2800_1.8_Chemijos_brandos_egzamino_programos_priedas.pdf

Reziumė

Autorius
naomi
Tipas
Konspektas
Dalykas
Chemija
Kaina
€3.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Biochemijos egzamino konspektas

Chemija Konspektas 2019 m. jekaterina.perzu
Biochemijos egzamino konspektas pagal pateiktus klausimus Baigiamojo egzamino klausimai 1. Pagrindinės baltymų funkcijos, sandara, klasifikacija. 2. Amino rūgščių apykaita organizme: peramininimas, dekarboksilinimas,...

Neorganinės chemijos konspektas

Chemija Konspektas dovile06
  Rūgštiniai oksidai   Rūgštinių oksidų hidratai (junginiai su vandeniu) yra rūgštys.   Fizikinės savybės Agregatinė būsena: dujiniai (d) - NO2, CO2, SO2...

Chemijos egzamino konspektas

Chemija Konspektas 2016 m. rozytedovy
Detalus chemijos egzamino klausimyno konspektas kurį sudaro temos: maistinės rūgštys, baltymai, angliavandeniai, lipidai, cholesterolis ir t.t.