Fizikos konspektas nr. 3

21 psl. / 4624 žod.

Ištrauka

1.Elektros krūviai ir jų sąveika:

  • elektros krūvio sąvoka,

Elektros krūvis – dalelių ar kūnų abipusės elektromagnetinės sąveikos intensyvumo matas.

Krūviai yra dviejų rūšių: neigiami-elektronai ir teigiami-protonai.

Krūvis matuojamas: Kulonais (C).

Įelektrinto kūno krūvis lygus:  q=Ne (N – elektronų perteklius).

  • krūvio tvermės dėsnis, krūvio tankis (ilginis, paviršinis, tūrinis);

Kad ir kokie procesai vyktų elektriškai izoliuotoje sistemoje, jos krūvių algebrinė suma, laikui bėgant, nekinta.

Tolydinis krūvių pasiskirstymas apibūdinamas krūvio tankiu.

Ilginis tankis (dl – nykstamai mažas linijos elementas, išilgai kurio pasiskirstęs krūvis dq).

Paviršinis tankis (paviršiuje dS yra pasiskirstęs krūvis dq).

Tūrinis tankis (tūryje dV yra pasiskirstęs krūvis dq).

Kai krūviai pasiskirstę tolygiai: , , .

  • Kulono dėsnis

Elektrostatinės arba Kulono jėgos – elektromagnetinės jėgos, kuriomis veikia vienas kitą įelektrinti nejudantys kūnai.

Dviejų taškinių elektros krūvių elektrostatinės sąveikos jėga yra tiesiogiai proporcinga tų krūvių q1 ir q2 sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp tų krūvių r kvadratui.

Kulono jėga:  ( proporcingumo koeficientas >0, =8.85*10-12  C2/(N*m2) – elektrinė konstanta).


Turinys

  • 1.Elektros krūviai ir jų sąveika:
  • 2. Elektrostatinis laukas:
  • 3. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui
  • 23. Magnetinis laukas medžiagoje:

Reziumė

Autorius
citrusiniaivaisiai
Tipas
Konspektas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.94
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 23, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Šešeliai. Fizika

Fizika Referatas 2015 m. monciofka
Referatas apie šešėlius, plius projektinis darbas, skirta daug laiko, darbas vertas 10. Viskas aiškiai aprašyta.

Branduolinės fizikos konspektas

Fizika Konspektas 2016 m. muse2
28 temos. Tomsono, Rezerfordo ir Boro atomo modeliai. De Broilio bangos. Neapibrėžtumo sąryšis. Vandeniliškojo atomo energijos lygmenys. Elektronų konfigūracija ir periodinė elementų lentelė. ...

Fizikos koliokviumo konspektas

Fizika Paruoštukė 2018 m. smiltea
Tai paruoštukė iš koliokviumo klausimų, kurie pasitaiko fizikos koliokviume. Pateikti klausimai ir šalia jų atsakymai, taip pat su paveiksliukais.

Fizikos konspektas nr. 2

Fizika Konspektas radikas
FIZIKA yra visų mokslų pagrindas. Ji yra fundamentalusis gamtos mokslas, nagrinėjantis bendriausius mus supančio pasaulio reiškinius ir dėsningumus. Žodį "fizika" į mokslą įvedė...