Taikomieji mokslai / Inžinerija

Gamybos technologijos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
  1. Įvadas. Mašinų technologijos mokslas. Gaminys ir jo dalys. Gaminio išskaidymas į atskirus surinkimo vienetus.

 

Gamybiniu procesu laikoma darbų visuma, kuriuos reikia atlikti, norint gamtos produktą paversti naudingu žmogui gaminiu.

Technologiniame procese vyksta gaminio kokybinis virsmas.

Operacija yra organizaciniu požiūriu mažiausia technologinio proceso dalis, atliekama vienoje darbo vietoje ir ją atlieka (ar prižiūri, jei operacija automatinė) vienas ar daugiau darbininkų.

Darbo vieta aprūpinta įrengimais, reikalingais operacijai organizuoti ir atlikti.

Pastatymas yra toks reiškinys, kai detalė operacijoje atpalaiduojama iš tvirtinimo įtaiso ir po to iš naujo tvirtinama tame pačiame ar kitame įtaise jai apdirbti iš kitos pusės.

Perėjimas yra tokia operacijos dalis, kurioje vienu įrankiu arba apdirbami keli paviršiai, arba vienas paviršius apdirbamas vienu įrankiu keliais praėjimais, arba vienu metu keliais įrankiais apdirbami keli paviršiai.

Veiksmas perėjimo metu darbininkas atlieka veiksmus. pvz mygtuko paspaudimas, rankenos nulenkimas ir t.t.

Pozicija detalės padėtis. detalė gali būti apdirbamos keliose arba vienoje pozicijoje.

Darbo imlumas Kadangi tos pačios operacijos laikas, atliekamas arba skirtingų darbininkų, ar ir to paties darbininko skirtingais momentais, gali skirtis, tai operacijai nustatoma laiko norma vadinama, kuri vadinama darbo imlumu.

Išdirbimo norma

Programa – tai sąvoka, apibūdinanti, kiek gaminių numatoma pagaminti per kalendorinio laiko vienetą.

Išdirbio norma. Tai būtų, kiek gaminių reikia pagaminti per laiko vienetą. Šiuo atveju laiko vienetas būtų valanda, pamaina ar pan. Išdirbio norma gali būti skaičiuojama vienetais, bet jei sunku suskaičiuoti, gali būti priimta kg ar kt.

Išleidimo taktas (ciklas) – sąvoka, naudojama gamybos pobūdžiui apibrėžti bei technologinių procesų, barų, cechų ir įmonių projektavime ir skaičiavimuose bei gamybos valdyme. Tai būtų laiko trukmė tarp dviejų to paties pavadinimo gaminių išleidimo, jei tie gaminiai būtų išleidžiami tolygiai per visą kalendorinio laiko tarpą (kaip anksčiau minėta, paprastai per metus, bet gali būti per pusę metų, ketvirtį ar pan.).

 

Mašinų technologija yra mokslas apie mašinų gamyboje pasireiškiančius dėsningumus, siekiant tuos dėsningumus panaudoti tam, kad gautume reikiamos kokybės mašiną su mažiausiomis sąnaudomis.

Kad mašina ar bet kuris kitas gaminys galėtų patenkinti vartotojo poreikius, jis turi turėti reikiamą kokybę, kuri paprastai apibūdinama jo techninėse ar kitose sąlygose. Jei jis negalės patenkinti vartotojo poreikių taip, kaip tai nurodoma sąlygose, jis bus nekokybiškas

Gaminio išskaidymas į atskirus surinkimo vienetus norint palengvinti gamybą ar detalės vaizdavimą brėžinyja, detalė ar mašina yra išskaidoma į atskiras vientisas detales, kurios gali buti išardomos ir surenkamos.

Gamybinis ir technologinis procesai, jų sąvokos (operacija, darbo vieta, pastatymas, pakopa(perėjimas), eiga (praėjimas), veiksmas, pozicija, darbo imlumas, išdirbimo norma, programa, partija, išleidimo taktas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7535 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”
Diplominis darbas Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”

Terminas tekstilė tampa vis reikšmingesnis, jis gretinamas su naujosiomis technologijomis, kurios po mažu užkariauja rinką.

UAB „Dangiški ledai“ ledų gamybos technologija
Kursinis darbas UAB „Dangiški ledai“ ledų gamybos technologija

Šio kursinio darbo tikslas susipažinti, išanalizuoti ir aprašyti realiai egzistuojančių įmonių pavyzdžiu, gamybos organizavimą [...]

Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Gatvės bordiūro gamybos technologija ir organizavimas

GATVĖS BORDIŪRO GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Santvaros gamybos technologija ir organizavimas
Referatas Santvaros gamybos technologija ir organizavimas

SANTVAROS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Rygelių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Rygelių gamybos technologija ir organizavimas

Rygelių technologinė kortelė apibrėžia gamybos organizavimą, saugą darbe, naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę, technologinius įrengimus [...]

Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Balkono plokštės gamybos technologija ir organizavimas

BALKONO PLOKŠTĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas
Kursinis darbas Briaunuotų denginio plokščių gamybos technologija ir organizavimas

BRIAUNUOTŲ DENGINIO PLOKŠČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Gelžbetoninių perdangos plokščių  gamybos technologija
Kursinis darbas Gelžbetoninių perdangos plokščių gamybos technologija

GELŽBETONINIŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA IR ORGANIZAVIMAS [...]

Keramzitbetonio blokelių gamybos technologija
Referatas Keramzitbetonio blokelių gamybos technologija

Projektuojamas gamybinės paskirties kompleksinis pastatas, kuris yra Raseinių mieste, ir jį sudaro gamybinė bei administracinė [...]

Biodyzelinas: savybės, gamybos technologija ir tendencijos
Referatas Biodyzelinas: savybės, gamybos technologija ir tendencijos

Iškastinio kuro resursų mažėjimas, priklausomybė nuo naftą eksploatuojančių šalių, vis didėjanti aplinkos tarša bei griežtėjantys [...]

Techninė tekstilė ir jos gamybos technologijos: įmonė „Blücher gmbh“
Referatas Techninė tekstilė ir jos gamybos technologijos: įmonė „Blücher gmbh“

Tekstilės samprata kito vis gausėjant žmonių daiktiškajai aplinkai, plėtojantis technikai bei technologijoms. Visa tekstilės istorija [...]

Gamybos technologijos laboratorinis darbas: Pastatymo paklaidų skaičiavimas
Laboratorinis darbas Gamybos technologijos laboratorinis darbas: Pastatymo paklaidų skaičiavimas

Pastatymo paklaidų skaičiavimas Konsulinėmis frezavimo staklėmis galinio frezavimo būdu švariai frezuojama N partija. Ruošiniai, iš [...]

Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas
Prezentacija Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas

•Išanalizuoti žolės pjovimo darbo proceso sąnaudas buvo atliktas stebėjimas darbo laiko fotografijos metodu. Pašalinus prastovas [...]

Automobilių detalių gamykla Kaune: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.
Kursinis darbas Automobilių detalių gamykla Kaune: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

Bakalauro baigiamasis darbas sudarytas iš šių dalių: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė [...]

Statybos darbų technologija - pramoninis pastatas
Kursinis darbas Statybos darbų technologija - pramoninis pastatas

Šiuo metu Lietuvoje pramoniniai pastatai neturi labai didelės paklausos, tačiau norint pradėti verslą ar įkurti [...]