Konspektas lietuvių kalbos valstybiniam egzaminui

31 psl. / 9196 žod.

Ištrauka

KRISTIJONAS DONELAITIS (18 a.)

 • XVIII a. stiprėja germanizacija, tačiau ir raginimai ginti lietuvių kalbos teises, domėtis bendruomenės papročiais, liaudies kūryba.
 • Įsivyrauja pietizmas (liuteronybės atmaina), kuris apibrėžia doro gyvenimo principus: daug dirbti, kukliai ir saikingai gyventi, pasitikėti Dievo valia.
 • XVIII a. Apšvietos epochos poetas, teologas, Tolminkiemio parapijos pastorius, gyvenęs ir kūręs Mažojoje Lietuvoje.
 • Mokėjo daugybę kalbų, visą gyvenimą sunkiai dirbo visus ūkio darbus, pastatė mūrinę bažnyčią, namus pastorių našlėms.
 • Vokiškai parašytame eilėraštyje suformulavo krikščioniško gyvenimo nuostatą: „Kiekvienam daryti gera/ Savo darbu ir žodžiu...“.
 • Rūpinosi lietuvybės išsaugojimu, skatino valstiečius išlikti dorais lietuviais, „neužmiršti lietuvių kalbos vokiškame krašte“.
 • Yra sukūręs pasakėčių, vokiškų eilėraščių, tačiau svarbiausias jo kūrinys – keturių dalių epinė didaktinė poema „Metai“.

Poema „Metai“

 • Pasakojimas sueiliuotas antikiniams epams būdinga eilėdara – hegzametru.
 • Vaizduojama Mažosios Lietuvos būrų buitis ir žemdirbių kultūrai būdinga pasaulėjauta, Vyžlaukio valsčiaus lietuvių baudžiauninkų kasdienybė: darbai, papročiai, santykiai su ponais ir kitataučiais.
 • Būrai skirstomi į „viežlybuosius“ (darbščius, dievobaimingus) ir „nenaudėlius“, paklūstančius prigimties impulsams, o ne bendruomenės taisyklėms.
 • Kukliai gyvendamas ir daug dirbdamas žmogus pritampa prie dieviškojo gamtos pasaulio. Jam nevalia pažeisti šią dieviškąją tvarką.
 • Amoraliausi kūrinio veikėjai – jokio darbo nedirbantys, nesaikingai gyvenantys ponai kurie nutolsta nuo Dievo, griauna jo nustatytą tvarką.
 • Arčiausia dieviškojo idealo – daug vargstantys, dievobaimingi būrai.
 • Darbas – viena svarbiausių amžinųjų vertybių. Tai darnios bendruomenės kasdienio gyvenimo pagrindas. Kūrinyje rūsčiai smerkiamas „nenaudėlis“ Slunkius, kuris vis apgailestauja, kad baigėsi žiema, „viežlybiems“ būrams dirbant miega ir didžiuojasi savo tinginyste.
 • Žmonės iš prigimties lygūs. Geresnė socialinė padėtis nelemia aukštesnės moralės (ponų dvaras – ydų šaltinis, o būrai, nors ir vargsta, yra doresni).
 • Būrai didžiuojasi savo tautiniais papročiais, kalba, nacionaliniais valgiais.
 • Tautiškumas siejamas su moraliniu tvirtumu – „viežlybumas“ iškeliamas kaip būtina sąlyga lietuvių bendruomenei išlikti, tautą naikinančiai germanizacijai pasipriešinti. Tik dorai gyvendami būrai gali išsaugoti tautiškumo pagrindus.

Turinys

 • M.Mažvydas - "Katekizmas"
 • K.Donelaitis - poema "Metai"
 • Antanas Baranauskas - "Anykščių šilelis"
 • Vincas Kudirka - "Tautiška giesmė", eilėraštis "Labora!"
 • Maironis - "Lietuva brangi", "Jaunoji Lietuva", "Taip niekas Tavęs nemylės", "Išnyksiu kaip dūmas"
 • Jonas Biliūnas - "Lazda", "Kliudžiau", "Liūdna pasaka"
 • Šatrijos ragana - "Sename dvare"
 • Vaižgantas - "Dėdės ir dėdienės"
 • Vincas Krėvė - "Skerdžius", "Skirgaila"
 • Balys Sruoga - "Dievų miškas"
 • Vincas Mykolaitis-Putinas - "Altorių šešėly", „Vivos plango, mortuos voco“
 • Vytautas Mačernis - "Vizijos", "Metų sonetai"
 • Salomėja Nėris - "Prie didelio kelio", "Savęs aš gailiuos"
 • Antanas Škėma - "Balta drobulė"
 • Juozas Aputis - "Šūvis po Marazyno ąžuolu"
 • Jurgis Kunčinas - "Tūla"
 • Bendrojo išsilavinimo kontekstai: M.K.Čiurlionis, Romas Kalanta, Biblija.

Reziumė

Autorius
karolinalio
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€2.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 21, 2020
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Lietuvių kalba: Kalbos tyrimas

Lietuvių kalba Tyrimas 2015 m. besmart
Mokslinio ir publicistinio tekstų kalbos tyrimas lietuvių kalbos pamokai 5-10 klasės mokiniams. Pateiktos mokslinio ir publicistinio tekstų ištraukų pavyzdžiai, atlikti jų kalbos tyrimai,...

Lietuvių kalbos konspektas

Lietuvių kalba Konspektas 2018 m. monika325
Lietuvių kalbos konspektas, tinkantis pasiruošti valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Konspekte pateikti pagrindinių autorių trumpi aprašymai.