Citologijos konspektas 2 dalis

31 psl. / 5709 žod.

Ištrauka

Lizosomų susidarymas

 • Pirminės lizosomos susidaro trans-GA pusėje.
 • Lizosomų fermentai sintetinami ribosomose, kurios prisitvirtinusios ant GET.
 • Visi lizosomų fermentai – glikoproteinai, t. y. turi glikozidiniais ryšiais prisijungusių oligosacharidų.
 • Visos lizosomų hidrolazės turi kitiems baltymams nebūdingą fosforilintą manozę (M6P). Ši manozė atlieka orientuojamojo

„signalo“ į lizosomas funkciją.

Pirminės lizosomos ir antrinių lizosomų susidarymas

 • Ką tik nuo GA atsiskyrusios lizosomos
 • viduje substrato, kurį skaidytų, dar nėra.
 • Pirminėje lizosomoje hidrolazės yra neaktyvios formos.
 • Pirminėms lizosomoms susijungus su endosomomis arba pažeistų organelių membrana, susiformuoja antrinės lizosomos.

Antrinės lizosomos

 • Viduje yra ir hidrolazių (fermentų) ir jų skaldomo substrato.
 • Antrinių lizosomų morfologiniai požymiai yra labai įvairūs.
 • Skirtingai atrodančios antrinės lizosomos gali būti įvairiai vadinamos:
 • virškinamosios vakuolės, susidarančios fagocituojant stambias daleles (pvz., bakterijas);
 • autofagosomos – lizosomos, kurių viduje matomos ardomų ląstelės organelių arba membranų dalys.

Turinys

 • Ribosomų sandara ir funkcijos. Endoplazminis tinklas. Goldžio kompleksas. Lizosomos. Peroksisomos. Vakuolės. Augalinių ląstelių centrinė vakuolė. Mitochondrijos. Plastidės. Chloroplastai ir jų funkcijos. Citozolis. Citoskeletas. Aktino mikrofilamentai, mikrovamzdeliai ir tarpiniai filamentai. Centriolės, pamatiniai kūneliai, dalijimosi verpstė. Judėjimo organoidai: pseudopodijos, žiuželiai ir blakstienėlės. Ląstelės branduolys. Nukleoplazma. Chromatinas. Branduolio apvalkalėlis. Branduolio lamina.

Reziumė

Autorius
iksija
Tipas
Konspektas
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.12
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 23, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Citologijos konspektas

Biologija Konspektas 2014 m. gabrielee
Puikus, sistemingas, išsamus citologijos konspektas egzaminui. skirtas medicinos ir panašių mokslų studentams.

Zoogeografijos konspektas

Biologija Konspektas 2014 m. evelina1988
Zoogeografijos dalyko konspektas skirtas ruoštis šio dalyko egzaminui. Konspekto medžiaga sudaryta iš paskaitose dėstytos medžiagos bei papildyta moksline literatūra.

Konspektai apie kraują

Biologija Konspektas 2020 m. drakonas777
Konspektas apie kraujo sandarą: kraujo plazmą bei kraujo kūnelius. Aptariamos jų funkcijos, prisitaikymas jas atlikti. Puikiai padės pasiruošti egzaminui.