Vincas Kudirka konspektas

5 psl. / 2965 žod.

Ištrauka

Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme,

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,

Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės.

Iš pažiūros tai labai aiškus posmas. Jau pirma eilute įvardijamas adresatas - Lietuva-tėvynė, toliau subjektas - sūnūs (vyrų kolektyvas) raginamas iš šlovingos praeities pasisemti stiprybės, kad tėvynė ir toliau liktų didvyrių žeme. Tai romantinė tautinio atgimimo programa, nors V. Kudirka buvo pozityvizmo ir realizmo atstovas. Deja, tuo metu kitokio stiprybės šaltinio lietuvių tautai nė nebūta.

Taigi pirmuosiuose dviejuose tautos himno posmeliuose derinamos dvi programos, dvi ideologijos (,,Aušros“ romantinės idealistinės ir ,,Varpo“ pozityvistinės). Reikšmingas ir subjekto įvardijimų skirtumas: ,,vaikai“ giminės požiūriu yra neutralus žodis, į bendrą darbą įtraukiantis ir moteris, dukteris bei seseris, kurių nebuvo konservatyvesnėje Maironio poetinėje programoje.<...>


Reziumė

Autorius
pegasas5
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 23, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Vinco Kudirkos pristatymas

Lietuvių kalba Prezentacija 2016 m. supreme
Vincas Kudirka– Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos himno autorius.

Antanas Škėma "Balta drobulė" konspektas

Lietuvių kalba Konspektas 2018 m. gabice
Konspektas skirtas pasiruošti gerai analizuoti Antano Škėmos kūrinį "Balta drobulė". Svarbiausios temos, struktūros, autoriaus biografija, kūrinio kompozicija.

Vincas Kudirka. Jo gyvenimas ir kūryba.

Lietuvių kalba Prezentacija 2018 m. nenene
Skaidrės, kuriuose rasite svarbiausias Vinco Kudirkos gyvenimo detales. Panašumus ir skirtumus su kitais keliais privalomais autoriais. Paskutinėje skaidrėje yra klausimai, kuriuos galėsite užduoti...

Vincas Kudirka skaidrės

Lietuvių kalba Prezentacija 2019 m. viktuks
Tai yra trumpas pristatymas, tačiau jame surašyti svarbiausi motyvai. Yra istorinių faktų, bet labiau tinka lietuvių kalbos pamokai, yra pristatoma apie kūrybą.