Matricos ir determinantai

14 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

1.1 Matricos sąvokaIš skaičių sudaryta stačiakampė lentelė (paveiksliukas)

vadinama m x n matmenų matrica arba tiesiog matrica. Lentelėje surašyti skaičiai vadinamimatricos elementais.Kai matricos A eilučių skaičius m lygus stulpelių skaičiui n ( t. y. m x n ), tai tokia matricavadinama n -tosios eilės kvadratine matrica. Tokiu atveju turim (paveiksliukas)

Ir taip toliau...

Viską išsiaiškinus prieiname prie sprendimų pavyzdžių su kiekvieno žingsnio paaiškinimais bei atsakymais


Literatūros sąrašas

1. Apynis, A.; Stankus, E. Matematika.Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais.
Vilnius:TEV, 2001. ISBN 9955-491-08-6.
2. Bulota K.: Survila, P. Algebra ir skaičių teorija. 1 dalis. Vilnius: Mokslas, 1989. ISBN 5-
420-00415-1.
3. Čiočys, V.; Jasilionis, R. Matematinis programavimas. Mokslas, Vilnius, 1990. ISBN 5-
420-00254-X.
4. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.
Астрель, 2010. ISBN 978-5-17-010062-0.
5. Fichtengolcas, G. Matematinės analizės pagrindai. I tomas. Vilnius: Mintis, 1965.
6. Furmonavičienė, Z.; Janušauskaitė, S.; Marčiukaitienė, A.; Prašmantienė, D.; Ratkienė, N.
Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Uždavinių sprendimai. Kaunas:Technologija, 2001.
ISBN 9986-13-760-8.
7. Kavaliauskas, A. Aukštosios matematikos uždavinynas. Vilnius: TEV, 2008. ISBN 978-
9955-879-26-8.
8. Kubilius, K.; Saulis, L. Matematinės analizės praktikumas. 1 dalis. Vilnius: TEV, 2004.
ISBN 9955-491-78-7.
9. Krylovas, A.; Kriauzienė, R.; Lavcel, O.; Kastickaitė, J. Taikomoji matematika. Vilnius,
2010. ISBN
10. Orinauskas, A. Tiesinis programavimas. Vilnius: Mintis, 1971.
11. Pekarskas, V. Trumpas matematikos kursas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-
858-9.
12. Rumšas, P. Trumpas aukštosios matematikos kursas. Vilnius: Mokslas, 1976.
13. Skrabutėnas, R.; Survila, P. Algebros ir skaičių teorijos uždavinynas. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidykla, 1995. ISBN 5-420-01293-6.


Reziumė

Autorius
Dėstytojas
Tipas
Konspektas
Dalykas
Matematika
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai