Citatos apie du ,,Dievų miško,, prižiūrėtojus: Johanas Majeris (Konfekcionsmajeris) ir Klavanas

2 psl. / 599 žod.

Ištrauka

„Linksmas jis buvo, nors ir pasiutęs. Kartais atvažiuodavo jo atlankyti žmonelė su keliais vaikais, - tuomet jis pasidarydavo lyg viščiukas, vos iš po vištos išlindęs, pavyzdingas papunis ir dusulingas šeimos galva. Bet kai žmonelė atgal išlinguodavo, ne kiekviena gyvanašlė praeidavo sveika pro Konfekcionsmajerį.“

„Konfekcionsmajeris galėjo tave be niekur nieko, šiaip sau dėl smagumo, pagaliu sumušti, peiliu subadyti ir tučtuojau, susikabinęs su tavimi, kokią pasiutpolkę per lagerį šokti.“


Turinys

  • citatos

Reziumė

Autorius
skyNline
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 8, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
2 psl.

Susiję darbai

Dievų miškas. Budelių paveikslai

Lietuvių kalba Rašinys gintare.c
Koncentracijos stovykloje žmogus patenka į prievartos pasaulį, kurį B.Sruoga vadina „labai sudėtingu giltinės malūnu” – kas į jį pakliuvo, jau yra pasmerktas mirti....