Teisininko profesijos dalyko konspektas

31 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

TEISMAI

Teisę ir teisingumą vykdo tik teismai.

Valstybės valdžią vykdo Seimas, Prezidentas, Vyriausybė, Teismas.

Teismas – valstybės valdžios dalis, turinti besąlygišką nepriklausomumą.

Teisė kreiptis į seimą yra absoliuti, kurią išnagrinėtų besąlygiškas teismas.

 1. a) Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu;
 2. b) Teismą gina ir saugo Konstitucija;
 3. c) Teisėjai ir teismai vykdantis teisingumą, yra nepriklausomi.
 4. d) Teisingumas vykdomas laikantis įstatymų nustatytos procesinės tvarkos (teisėjai klauso tik įstatymo).

Turinys

 • TEISININKO PROFESIJA; 
 • TEISMAI; 
 • TEISĖJAS; 
 • TEISMŲ SISTEMA; 
 • TEISĖJŲ KORPUSO FORMAVIMAS; 
 • TEISĖJŲ PAAUKŠTINIMAS; 
 • TEISĖJŲ ATLEIDIMAS; 
 • TEISĖJŲ BAUDŽIAMOJ, CIVILINĖ, ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ;
 • TEISĖJŲ DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ; 
 • TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJA; 
 • TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS; 
 • TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO KOMPETENCIJA; 
 • ADMINISTRAVIMAS TEISMUOSE; 
 • TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMAS
 • NUOLATINĖ TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA
 • TEISMŲ SAVIVALDA
 • TEISĖJŲ TARYBA
 • KONSTITUCINĖS KONTROLĖS MODELIAI
 • KONSTITUCINIO TEISMO SUDĖTIS
 • KT PIRMININKAS
 • REIKALAVIMAI KT TEISĖJAMS
 • KT TEISĖJŲ GARANTIJOS
 • KT TEISĖJŲ ATSAKOMYBĖ
 • KT ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMAS
 • KT ĮGALIOJIMŲ SUSTABDYMAS
 • KT KOMPETENCIJA
 • TEISĖS AKTŲ KONSTITUCINGUMO KONTROLĖ
 • KREIPIMOSI Į KT SUBJEKTAI
 • KT DOKTRINA
 • KT AKTAI
 • KT AKTŲ ĮSIGALIOJIMAS
 • KONSTITUCINĖS TEISENOS NUTRAUKIMAS
 • KT AKTŲ POŽYMIAI
 • KT AKTŲ PADARINIAI
 • KREIPIMOSI Į KT PAGRINDAS
 • KT IŠVADŲ TEIKIMAS
 • KT AKTŲ AIŠKINIMAS
 • PROKURATŪRA
 • PROKURATŪROS MODELIAI
 • PROKURATŪROS NEPRIKLAUSOMUMAS
 • KT AKTŲ POŽYMIAI
 • KT AKTŲ PADARINIAI
 • KREIPIMOSI Į KT PAGRINDAS
 • KT IŠVADŲ TEIKIMAS
 • KT AKTŲ AIŠKINIMAS
 • PROKURATŪRA
 • PROKURATŪROS MODELIAI
 • PROKURATŪROS NEPRIKLAUSOMUMAS
 • PROKURATŪROS SISTEMA
 • AUKŠTESNYSIS PROKURORAS
 • ENERALINĖS PROKURATŪROS FUNKCIJOS
 • REIKALAVIMAI GP IR JO PAVADUOTOJUI
 • GP KOMPETENCIJA
 • GP SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKOS POKYČIAI
 • GP IR JO PAVADUOTOJŲ SKYRIMAS
 • GP ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMAS
 • GP PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMAS
 • GP IR JO PAVADUOTOJŲ ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ
 • PROKURATŪROS FUNKCIJOS
 • IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS JAM
 • VALSTYBINIO KALTINIMO PALAIKYMAS IR NUOSPRENDŽIŲ VYKDYMO KONTROLĖ
 • VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS
 • REIKALAVIMAI PROKURORUI
 • PROKURORO SKYRIMAS
 • PROKURORŲ KARJERA
 • PROKURORAMS TAIKOMI RIBOJIMAI
 • PROKURORŲ NELIEČIAMUMO GARANTIJOS
 • PROKURORŲ TARNYBINĖ ATSAKOMYBĖ
 • IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS JAM
 • VALSTYBINIO KALTINIMO PALAIKYMAS IR NUOSPRENDŽIŲ VYKDYMO KONTROLĖ
 • VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS
 • REIKALAVIMAI PROKURORUI
 • PROKURORO SKYRIMAS
 • PROKURORŲ KARJERA
 • PROKURORAMS TAIKOMI RIBOJIMAI
 • PROKURORŲ NELIEČIAMUMO GARANTIJOS
 • PROKURORŲ TARNYBINĖ ATSAKOMYBĖ
 • ATLEIDIMAS IŠ PROKURORO PAREIGŲ
 • IKITEISMINIO TYRIMO SĄVOKA
 • IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
 • IKITEISMINIO TYRIMO SUBJEKTAI
 • IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGOS
 • POLICIJA
 • SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA (STT)
 • KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SAMPRATA
 • KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS INSTITUCIJOS
 • KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS INFORMACIJOS RINKIMO BŪDAI
 •  
 • KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS
 • TEISĖS AKTAI
 • KONSTITUCIJOS 73 STRAIPSNIS
 • BENDRIEJI  BRUOŽAI
 • SEIMO KONTROLIERIAI
 • REIKALAVIMAI SEIMO KONTROLIERIUI
 • SEIMO KONTROLIERIAUS SKYRIMAS
 • SEIMO KONTROLIERIAUS ĮSIGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS
 • SEIMO KONTROLIERIAUS KOMPETENCIJA
 • SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
 • SEIMO KONTROLIERIAUS ĮGALIOJIMAI
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS
 • REIKALAVIMAI LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUI
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS PASKYRIMAS
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMAS
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS KOMPETENCIJA
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS ĮGALIOJIMAI
 • LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
 •  
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIUS
 • REIKALAVIMAI VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIUI
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS SKYRIMAS
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ATLEIDIMAS
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS KOMPETENCIJA
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮGALIOJIMAi
 • ADVOKATŪRA
 • KONSTITUCINIAI PRINCIPAI
 • ADVOKATO VEIKLA
 • ADVOKATŲ VEIKLOS PRINCIPAI
 • REIKALAVIMAI ADVOKATUI
 • PRIĖMIMAS Į ADVOKATŪRĄ
 • SPRENDIMO PRIPAŽINTI ASMENĮ ADVOKATU PANAIKINIMAS
 • ADVOKATŲ VEIKLOS FORMOS
 • DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ
 •  

Reziumė

Autorius
karolina10
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.29
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2022
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Civilinės teisės konspektai

Teisė Konspektas 2015 m. aliona
Labai geras individualiai ruoštas civilinės teisės konspektas pagal Kazimiero Simonavičiaus universiteto programą.