Privalomi romantizmo lietuvių autoriai 11-12 kl.

3 psl. / 700 žod.

Ištrauka

Vincas Kudirka

Biografija:

  1. Perskaitęs mėnraštį Aušra studijuodamas įsitraukė į tautinio atgimimo judėjimą.
  2. Varšuvoje su kitais įkūrė slaptą studentų draugiją ,,Lietuva”.
  3. Buvo laikraščių ,,Varpas”, ,,Ūkininkas” redaktorius.
  4. Pozityvistinių pažiūrų (pozityvus - realus, naudingas, tikras, apsisprendęs, tikslus, skatinantis kurti, susijęs su visuomene. Pozityvizmas - tai tarnavimas ne sau, o visuomenei)
  5. Puoselėjo tautinio atgimimo, demokratijos idėjas: kiekvienas laisvas ir sąmoningas žmogus turi būti pilietiškas, aktyviai dirbti dėl bendruomenės

Kūryba:

  1. Poezijos žmogus - aukštų siekių asmenybė, įsipareigojusi tautai, žmonijai.
  2. Svarbiausios publicistikos temos: pozityvistinio įsipareigojimas ir darbas tėvynei bei žmonijai, žmogaus sąžinės laisvės ir orumas, baimės įveikimas, dvasinė branda.
  3. Daugiausia Kudirka sukūrė oratorinės lyrikos, kurioje lyrinis subjektas labai artimai bendrauja su adresatu.
  4. Poezijoje įtvirtino pozityvistinį eilėraštį, kuriame svarbi mintis, kurį valdo nebe emocinis šūksnis, o priežasties ir pasekmės ryšiai, tezinis dėstymo principas.
  5. Kūryboje dažnai vartoja žodį „šventas“, kalbėdamas apie pasaulietinius dalykus vartoja religinę terminiją. Poetas tai labiau sieja su sąžine, svarbiausia sąžinės apraiška - moralus požiūris į darbą. Darbas tėvynės, tautos labui - prasmingas, svarbus ir gražus.

Reziumė

Autorius
Zaza
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 26, 2023
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Aitvarai ir Perkūnas lietuvių tautosakoje

Lietuvių kalba Referatas etysar
Lietuvių tautosakoje gana dažnai yra sutinkami aitvarai ir dievas Perkūnas. Mano tikslas išsiaiškinti: Kas yra aitvaras ir Perkūnas? Kokią reikšmę turi aitvarai ir...