Socialinio darbo modeliai

16 psl. / 4212 žod.

Ištrauka

Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine prieiga, Sisteminio socialinio darbo modelio pagindas yra sistemų teorija ir t.t. Metodologinė prieiga svarbi modeliuojant socialinio darbo sistemos veiklą, atskirų institucijų bei socialinių darbuotojų veiklą.Tad socialinio darbo kokybės vadyboje dera išmanyti socialinio darbo modelį ir jo pagrindu rengti įstatymus ir poįstatyminius dokumentus, sudarančius prielaidas įgyvendinti modelį visuose lygmenyse-visuomenės, sisteminiame, institucijos , subjektų sąveikoje(interpersonaliniame),asmenybiniame(intrapersonaliniame)
Visuomenės lygmenyje rengiamos socialinio darbo koncepcijos, modeliai, įstatymai bei poįstatyminiai dokumentai, sudarantys prielaidas socialinio darbo konceptualioms nuostatoms realizuoti. Sisteminime lygmenyje kuriama sistema modeliui įgyvendinti.Tiesa, ji gali būti pajėgi ar mažiau pajėgi tam tikslui realizuoti.Keičiantis metodologinėms nuostatoms socialiniame darbe, modeliui ir pan.,sistema gali tapti ir rimtu trikdžiu.Instituciniame lygmenyje pradedama įgyvendinti socialinio darbo misiją, teikti socialines paslaugas kuriamos prielaidos(tam įtakos turi organizacijos kultūra, struktūra, administravimo ypatumai ir kiti veiksniai), o iš esmės tik interpersonaliniame lygmenyje teikiamos paslaugos.Šiame procese dalyvauja paslaugos teikėjas(šiuo atveju socialinis darbuotojas) ir jos gavėjas(klijentas).Tačiau ar paslauga tinkamai realizuota galima nustatyti tik asmenybės fenomeno lygmenyje(intrapersonaliniame).O tai ypač sudėtinga , nes gali būti atitinkami klijento poreikiai, interesai, nuostatos ir t.t., kurios nevisada koreliuoja su teikiamos paslaugos pobūdžiu ir pan.
Socialinio darbo modeliai pateikiami remiantis dviem šaltiniais D.Vitkauskaitės(2001 ) ir M.Išoraitės( 2007 ), tad ir plačiau jie ten yra aprašyti. Tekste iš šių šaltinių perteikiami ir kai kurie sakiniai .


Turinys

  • Konspektas. SOCIALINIO DARBO MODELIAI. Apie kiekvieną modelį.

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Konspektas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€1.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 17, 2012
Apimtis
16 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinio darbo pagrindai

Socialinis darbas Paruoštukė 2011 m. vaidukazs
Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko reikia žmogui arba socialinei sistemai...

Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Socialinis darbas Referatas 2011 m. vaidukazs
Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo, arba sąlygojimo...

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

Socialinis darbas Referatas 2016 m. solero
ĮVADAS Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio šalyse atliekamų socialinių darbuotojų darbų saugos tyrimai...

Socialinių darbuotojų karjeros galimybės

Socialinis darbas Diplominis darbas 2018 m. vika1
Postmodernioje visuomenėje karjera yra suprantama kaip individui svarbių socialinių vaidmenų grandis, kuri pasireiškia asmeniniu profesiniu tobulėjimu bei saviraiška. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima daryti...