Statistika

32 psl. / 10661 žod.

Ištrauka

Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika - tai valstybės ribose esančių reiškinių padėties, jų būklės atspindys.
Statistika - tai mokslas, nagrinėjantis masinių visuomeninių reiškinių ir procesų kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kokybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STATISTIKOS OBJEKTAS IR JOS ORGANIZAVIMAS4
 • 1.1. Statistikos esmė, objektas ir metodas4
 • 1.2. Statistikos organizavimas4
 • 1.3. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai5
 • 1.4. Statistikos funkcijos6
 • 2. STATISTINIS STEBĖJIMAS6
 • 2.1. Statistinio stebėjimo esmė6
 • 2.2. Statistinio stebėjimo formos7
 • 2.3. Statistinio stebėjimo rūšys7
 • 2.4. Statistinio stebėjimo būdai8
 • 2.5. Statistinio stebėjimo planas9
 • 2.5.1. Programiniai - metodologiniai statistinio stebėjimo klausimai9
 • 2.5.2. Statistinio stebėjimo organizaciniai klausimai9
 • 2.6. Statistinio stebėjimo klaidos ir surinktų duomenų kontrolė10
 • 3. STATISTINIŲ DUOMENŲ GRUPAVIMAS. STATISTINĖS EILUTĖS IR LENTELĖS11
 • 3.1. Statistinių duomenų grupavimas ir jo rūšys11
 • 3.2. Grupavimo požymiai ir intervalai12
 • 3.3. Statistinės eilutės ir jų klasifikavimas13
 • 3.4. Statistinės lentelės14
 • 4. GRAFINIS STATISTINIŲ DUOMENŲ VAIZDAVIMAS16
 • 4.1. Grafikų esmė ir pagrindiniai elementai16
 • 4.2. Statistinių grafikų rūšys16
 • 5. ABSOLIUTINIAI IR SANTYKINIAI DYDŽIAI18
 • 5.1. Absoliutiniai statistiniai dydžiai18
 • 5.2. Santykiniai statistiniai dydžiai19
 • 5.3. Santykinių dydžių rūšys19
 • 6. VIDURKIAI IR VARIACIJOS RODIKLIAI20
 • 6.1. Vidurkių esmė ir paskirtis20
 • 6.2. Vidurkių rūšys21
 • 6.2.1. Aritmetinis vidurkis21
 • 6.2.2. Harmoninis vidurkis22
 • 6.2.3. Kvadratinis vidurkis22
 • 6.2.4. Chronologinis vidurkis23
 • 6.2.5. Geometrinis vidurkis23
 • 6.2.6. Progresinis vidurkis23
 • 6.2.7. Moda ir mediana24
 • 6.3. Požymių variacija ir jos rodikliai24
 • 7. DINAMIKOS EILUTĖS26
 • 7.1. Dinamikos eilučių rūšys ir sudarymo principai26
 • 7.2. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai27
 • 7.3. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo indikatoriai28
 • 8. INDEKSAI30
 • 8.1. Indeksų esmė ir klasifikavimas30
 • 8.2. Individualieji ir bendrieji indeksai31
 • 8.3. Agregatiniai indeksai31
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
vilavi
Tipas
Konspektas
Dalykas
Statistika
Kaina
€3.02
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Verslo statistikos konspektas

Statistika Konspektas 2013 m. erikita192
Konspektas skirtas verslo statistikos paskaitoms. Pateikiama susiteminta informacija, papildyta papildomais komentarais, kad būtų lengviau viską suprasti.

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...