Sociologijos teorijos nuo Comte iki Weber

3 psl. / 3 žod.

Ištrauka


Turinys

 • Darbe pateikti atsakymai į šiuos klausimus:
 • Kokios teorinės ir praktinės prielaidos lėmė sociologijos atsiradimą
 • Kuo savita sociologijos teorija?
 • Kodėl sociologija skirstoma į mikro ir makro sociologines teorijas?
 • Kas yra socialinė statika ir dinamika pagal A. Comte?
 • Kodėl A. Comte sociologijos teorija yra makro lygmens?
 • Kaip visuomenes tipologizuoja H.Spenceris?
 • Kodėl H. Spencerio sociologija laikoma funkcionalistine?
 • Apibūdinkite marksistinę socialinių klasių teoriją?
 • Kaip socialinę raidą aiškina Marxas?
 • Kas yra susvetimėjimas pagal Marxą?
 • Kas yra žinojimo sociologija ir kodėl K. Marxas laikomas pirmuoju žinojimo sociologijos kūrėju?
 • Kas yra socialinis faktas, kokios jo savybės ir kokie jo tipai pagal E. Durkheimą?
 • Nuo kokių veiksnių priklauso socialinių santykių rūšys pagal E. Durkheimą?
 • Kokius solidarumo tipus skiria E.Durkheimas ir nuo ko jie priklauso?
 • Kaip solidarumo tipai susiję su nusižengimu ir bausmėmis?
 • Apibūdinkite kolektyvinės sąmonės sampratą ir kaip ji susijusi su nusižengimais?
 • Kas yra patologija pagal Durkheimą?
 • Apibūdinkite anomijos sampratą pagal Durkheimą.
 • Pagal kokius kriterijus Durkheimas klasifikuoja savižudybes?
 • Apibūdinkite Durkheimo religijos sociologiją.
 • Kas yra idealus tipas pagal M.Weberį?
 • Kas yra suprantančioji sociologija?
 • Kokią socialinio veiksmo tipologija pasiūlė M.Weberis?
 • Kokią loginę keturių pakopų socialinio pasaulio konstrukciją pasiūlo Weberis?
 • Kokias socialinio gyvenimo santvarkas skiria Weberis, su kokiomis vertybėmis jos susijusios?
 • Kas yra racionalizacija pagal Weberį?
 • Kokie yra valdžios dominavimo tipai ir kuris iš jų būdingas moderniajai visuomenei?
 • Kokius biurokratijos tipus skiria Weberis?

Reziumė

Autorius
laura
Tipas
Konspektas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 13, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...

Racionalaus pasirinkimo teorija

Sociologija Rašinys withoutnick
Racionalaus pasirinkimo teorija buvo pradėta formuoti dar XVIII amžiuje, Adamo Smitho veikale „Tautų turtas“. Joje buvo iškelta idėja, kad žmonės iš esmės veikia...

Protų nutekėjimo problematika

Sociologija Referatas 2016 m. salvete
Globalizacija ir laisvas tiek rinkos, tiek individų judėjimas teikia ne tik neribotas galimybes, bet ir prisideda prie naujų iššūkių atsiradimo. Bene vienas ryškiausių...