Finansų teisės konspektas

83 psl. / 33692 žod.

Ištrauka

Labai išsamus (83 lapai) ir vertingas konspektas. Esminės sąvokos išryškintos, tad skaityti paprasta ir patogu.


Turinys

 • 1.FINANSŲ SAMPRATA, REIKŠMĖ IR FUNKCIJOS1
 • 2. FINANSŲ SUDĖTIS: VIEŠIEJI IR PRIVATIEJI FINANSAI1
 • 3. FINANSŲ POLITIKOS SAMPRATA2
 • 4.VALSTYBĖS FINANSINĖS VEIKLOS SĄVOKA, TIKSLAS, UŽDAVINIAI3
 • 6. LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ SISTEMOS ESMĖ IR STRUKTŪRA4
 • 7. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ FINANSŲ SISTEMOS, JŲ REIKŠMĖ5
 • 8. FINANSŲ RINKOS SAMPRATA, FINANSŲ RINKOS DALYVIAI6
 • 9. PAGRINDINĖS FINANSŲ INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS7
 • 10. FINANSŲ TEISĖS SAMPRATA8
 • 11. FINANSŲ TEISĖS DALYKAS (OBJEKTAS) IR METODAS8
 • 12. FINANSŲ TEISĖS VIETA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS SISTEMOJE9
 • 13. FINANSŲ TEISĖS YPATUMAI IR RYŠYS SU KITOMIS TEISĖS ŠAKOMIS9
 • FINANSŲ TEISĖS SISTEMA: BENDROJI IR YPATINGOJI DALIS11
 • 15. LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ TEISĖS ŠALTINIAI11
 • 16. FINANSŲ TEISĖS NORMŲ SĄVOKA, RŪŠYS IR KLASIFIKAVIMO PAGRINDAI12
 • 17. FINANSINIAI TEISINIAI SANTYKIAI, JŲ SPECIFIKA, POŽYMIAI14
 • 18. FINANSŲ TEISĖS SUBJEKTŲ KLASIFIKACIJA, JŲ TEISINIS STATUSAS14
 • 19. FINANSŲ KONTROLĖS SĄVOKA IR ESMĖ16
 • 20. FINANSŲ KONTROLĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS16
 • 21.FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS SAMPRATA17
 • 22.VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS18
 • 23.FINANSŲ KONTROLĖS KLASIFIKAVIMAS19
 • 24. VALSTYBĖS KONTROLĖ IR VALSTYBINIS AUDITAS20
 • 25. FINANSŲ KONTROLĘ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SISTEMA:SPECIALIZUOTOS IR NESPECIALIZUOTOS22
 • 26. BIUDŽETO SAMPRATA22
 • 27. BIUDŽETO POLITIKA23
 • 28. VALSTYBĖS IŽDO SĄVOKA24
 • 29. VALSTYBĖS REZERVAS24
 • 30. NACIONALINIO BIUDŽETO SAMPRATA25
 • 31. BIUDŽETINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ SUBJEKTAI25
 • 32. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FORMAVIMO PRINCIPAI IR ŠALTINIAI25
 • 33. BIUDŽETINIO PROCESO SAMPRATA26
 • 34. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SAMPRATA26
 • 35. NEBIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, LĖŠOS26
 • 36. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS, VALDYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS27
 • 37. VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDAS29
 • 38. VALSTYBĖS BIUDŽETO TVIRTINIMO TVARKA IR TERMINAI29
 • 39. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ TVIRTINIMO TVARKA IR TERMINAI29
 • 40. BIUDŽETŲ VYKDYMAS, KONTROLĖ30
 • 41. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO (ADMINISTRAVIMO) SISTEMA32
 • 42. EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS (ERPF);33
 • 43. EUROPOS SOCIALINIS FONDAS33
 • 44. EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ IR ORIENTAVIMO FONDO ORIENTAVIMO SKYRIUS34
 • 46. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ KONTROLĖS SISTEMA34
 • 47. SANGLAUDOS FONDAS35
 • 48. EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETAS, JO SANDARA, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ STRUKTŪRA40
 • 49. VALSTYBĖS PAJAMŲ SAMPRATA, SISTEMA, KLASIFIKACIJA40
 • 50. MOKESČIŲ POLITIKOS SAMPRATA41
 • 51. MOKESČIŲ SAMPRATA IR VAIDMUO VALSTYBĖS PAJAMŲ FORMAVIME41
 • 52. VALSTYBES NEMOKESTINES PAJAMOS,JU SISTEMA IR PAGRINDINIAI BRUOZAI41
 • 53. VALSTYBĖS IŠLAIDŲ SAMPRATA42
 • 54. VALSTYBINIO FINANSAVIMO SĄVOKA IR PRINCIPAI43
 • 55. VALSTYBĖS SKOLOS/VALSTYBINIO KREDITO – VIDAUS IR IŠORĖS SAMPRATA43
 • 56. VALSTYBINIO KREDITO PRINCIPAI IR FORMOS45
 • 57. LR MOKESČIŲ SISTEMOS SAMPRATA46
 • 58. MOKESTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI46
 • 59. MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SAMPRATA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS47
 • 60. MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS SĄVOKA, JO TEISĖS IR PAREIGOS47
 • 61. MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKSMŲ ĮFORMINIMAS48
 • 62. MOKESČIŲ MOKĖTOJO SAMPRATA IR JO TEISINIS STATUSAS49
 • 63. MOKESČIO DEKLARACIJA50
 • 64. MOKESČIO LENGVATOS SAMPRATA IR REIKŠMĖ51
 • 65. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS (Turinio viršenybės prieš formą koncepcija; mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą; mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus)51
 • 66. MOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO TIKRINIMAS (MOKESTINIS TYRIMAS, MOKESTINIS PATIKRINIMAS)53
 • 67. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SAMPRATA57
 • 68. MOKESTINĖS PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI57
 • 69. ATSAKOMYBĖS UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS SĄVOKA IR RŪŠYS58
 • 71. MOKESTINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO PROCESAS (IKITEISMINĖ IR TEISMINĖ STADIJOS)58
 • 72.LIETUVOS KREDITO SISTEMA IR VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI62
 • 73. LIETUVOS BANKAS, JO FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI63
 • 74. KREDITO UNIJOS64
 • 75. EUROPOS CENTRINIS BANKAS IR JO TEISINIS STATUSAS66
 • 77. BANKINIO KREDITO SĄVOKA, PRINCIPAI IR RŪŠYS67
 • 78. BANKININKYSTĖS TEISINIAI SANTYKIAI70
 • 80. LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ SISTEMA: SĄVOKA IR ELEMENTAI71
 • 81. NACIONALINIO PINIGINIO VIENETO NUSTATYMAS72
 • 82. PINIGINIAI ŽENKLAI IR JŲ RŪŠYS72
 • 83. PINIGŲ MASĖS SĄVOKA74
 • 84.PINIGŲ EMISIJA74
 • 85. PINIGŲ APYVARTOS SAMPRATA74
 • 86. VALIUTOS IR VALIUTINIŲ VERTYBIŲ SAMPRATA75
 • 87. EURO TEISINIS STATUSAS75
 • 89. DRAUDIMO SAMPRATA IR RŪŠYS77
 • 90. DRAUDIMO FUNKCIJOS77
 • 91. DRAUDIMO TEISINIAI SANTYKIAI77
 • 92. PRIVALOMASIS IR SAVANORIŠKAS DRAUDIMAS78
 • 93. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS78
 • 94. PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS80
 • 95. PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI: PASKIRTIS, FORMAVIMO YPATUMAI82

Reziumė

Autorius
ziogas
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 12, 2013
Apimtis
83 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Savivaldos teisės konspektas

Teisė Konspektas ziogas
Tvarkingas ir išsamus konspektas. Vertingas tiek kaip mokymosi priemonė, tiek kaip sistemintos informacijos šaltinis. Ištrauka: Etimologiškai žodis „savivalda“ reiškia teisę savarankiškai tvarkytis pagal...

Tarptautinės verslo teisės konspektas

Teisė Konspektas ziogas
Labai išsamus tarptautinės verslo teisės konspektas, paremtas klausimo - atsakymo principu. Klausimų pavyzdžiai: Kaip nustatomas užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas? Ar gali būti...

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Teisės teorijos konspektas

Teisė Konspektas lauruteab
Pagrindinės sąvokos: Kategorija - tai svarbiausia ir bendriausia mokslo sąvoka. Objektas – [lot. objiciomesti priešais, laikyti priešais save] –yra tai, į ką...