Administracinės atsakomybės paskaitų konspektas

23 psl. / 7173 žod.

Ištrauka

Šiame konspekte lakoniškai ir sistemingai aptariamos esminės administracinės atsakomybės sąvokos.


Turinys

 • Administracinės atsakomybės sąvoka.1
 • Administracinės atsakomybės principai.1
 • 3. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių1
 • 4. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo baudžiamosios atsakomybės.1
 • 5. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo tarnybinės atsakomybės.2
 • 6. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo materialinės atsakomybės.2
 • 7. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo civilinės atsakomybės.2
 • 8. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo drausminės atsakomybės.3
 • 9. Administracinės atsakomybės subjekto sąvoka.3
 • 12. Nepilnamečių nuo 16 iki 18 metų amžiaus administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 13. Nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų amžiaus administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 14. Pareigūnų sąvoka pagal LR ATPK.4
 • 15. Pareigūnų administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 16. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, administracinės atsakomybės bruožai.5
 • 17. Užsieniečių administracinės atsakomybės bruožai.5
 • 18. Aplinkybės, šalinančios administracinę atsakomybę.5
 • 19. Būtinojo reikalingumo sąvoka.6
 • 20. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos.6
 • 21. Būtinosios ginties sąvoka.6
 • 22. Būtinosios ginties teisėtumo sąlygos.6
 • 23. Nepakaltinamumo sąvoka.6
 • 24. Nepakaltinamumo kriterijai.7
 • 25. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka.7
 • 26. Administracinio teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai.7
 • 27. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų kriterijai.8
 • 28. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo nusikalstamos veikos.8
 • 29. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo tarnybinio nusižengimo.10
 • 30. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo civilinio teisės pažeidimo.11
 • 31. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo darbo teisės pažeidimo.11
 • 32. Administracinio teisės pažeidimo sudėties sąvoka.12
 • 33. Administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai.12
 • 34. Administracinio teisės pažeidimo objekto sąvoka.12
 • 35. Administracinio teisės pažeidimo objekto požymiai.12
 • 36. Administracinio teisės pažeidimo objekto rūšys.12
 • 37. Administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės sąvoka.13
 • 38. Administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės pagrindiniai požymiai.13
 • 39. Veikos sąvoka.13
 • 40.Pasekmių sąvoka.13
 • 41. Priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmių sąvoka.13
 • 42. Administracinės teisės pažeidimo objektyviosios pusės įrodinėtini požymiai.13
 • 43. Administracinės teisės pažeidimo padarymo laikas.14
 • 44. Administracinės teisės pažeidimo padarymo vieta.14
 • 45. Administracinės teisės pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės.14
 • 46. Administracinės teisės pažeidimo padarymo būdas.14
 • 47. Administracinės teisės pažeidimo subjektyviosios pusės sąvoka.14
 • 48. Administracinės teisės pažeidimo subjektyviosios pusės pagrindiniai požymiai.15
 • 49. Kaltės sąvoka.15
 • 51. Tyčios sąvoka.15
 • 52. Tyčios rūšys.16
 • 53. Neatsargumo sąvoka.16
 • 54. Neatsargumo rūšys.16
 • 56. Administracinės teisės pažeidimo padarymo motyvas.17
 • 57. Administracinės teisės pažeidimo padarymo tikslas.17
 • 58. Administracinės teisės pažeidimo subjekto sąvoka.17
 • 59. Administracinės nuobaudos sąvoka. 20 str.17
 • 60. Administracinės nuobaudos taikymo pagrindas. 20 str.18
 • 61. Administracinės nuobaudos taikymo tikslai. 20 str.18
 • 62. Administracinių nuobaudų rūšys. 21 str.18
 • 67. Pagrindinės ir papildomos administracinės nuobaudos. 22 str.19
 • 68. Įspėjimo skyrimo tvarka. 23 str.19
 • 69. Baudos skyrimo tvarka: piliečiams skiriamos baudos dydis, pareigūnams skiriamos baudos dydis, nepilnamečiams skiriamos baudos dydis. 24 str.20
 • 70. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimo tvarka. 26 str.20
 • 71. Asmenys, kuriems negali būti skiriamas daikto konfiskavimas.20
 • 72. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimo skyrimo tvarka. 27 str.20
 • 73. Asmenys, kuriems negali būti paskirtas atėmimas vairuoti transporto priemones. 27 str.21
 • 74. Asmenys, kuriems negali būti paskirtas atėmimas teisės medžioti ar užsiimti žvejyba. 27 str.21
 • 75. Administracinio arešto skyrimo tvarka. 29 str.21
 • 76. Asmenys, kuriems negali būti skiriamas administracinis areštas. 29 str.21
 • 77. Nušalinimo nuo darbo (pareigų) skyrimo tvarka. 29-1 str.22
 • 78. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. 30 str.22
 • 79. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo tvarka. 30-1 str.23
 • 80. Asmenys, kuriems negali būti paskirta mažesnė nei įstatymo numatyta administracinė nuobauda arba visai neskirta administracinė nuobauda. 30-1 str.23
 • 81. Baudos dydžio nustatymo tvarka. 30-2 str.23
 • 82. Baudos skyrimo tvarka, jei yra administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių. 30-2 str.23
 • 83. Baudos skyrimo tvarka, jei yra administracinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių. 30-2 str.23
 • 84.Atsakomybę, už administracinės teisės pažeidimą, lengvinančios aplinkybės 31str.-124
 • 85. Atsakomybę, už administracinės teisės pažeidimą, sunkinančios aplinkybės 32str.-124
 • 86. Administracinės nuobaudos skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus 33str.25
 • 87. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. 34 str.25
 • 89. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. 36 str.25
 • 91. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą turtinį nuostolį. 37-1str.26

Reziumė

Autorius
ABC12345
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 12, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Konspektas surašytas tvarkingai, atrodo išsamus bei gerai paruoštas. Dėkui.

Susiję darbai