Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinės atsakomybės paskaitų konspektas

1 atsiliepimas
Autorius:
Šiame konspekte lakoniškai ir sistemingai aptariamos esminės administracinės atsakomybės sąvokos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7173 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Administracinės atsakomybės sąvoka.1
 • Administracinės atsakomybės principai.1
 • 3. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių1
 • 4. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo baudžiamosios atsakomybės.1
 • 5. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo tarnybinės atsakomybės.2
 • 6. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo materialinės atsakomybės.2
 • 7. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo civilinės atsakomybės.2
 • 8. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo drausminės atsakomybės.3
 • 9. Administracinės atsakomybės subjekto sąvoka.3
 • 12. Nepilnamečių nuo 16 iki 18 metų amžiaus administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 13. Nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų amžiaus administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 14. Pareigūnų sąvoka pagal LR ATPK.4
 • 15. Pareigūnų administracinės atsakomybės bruožai.4
 • 16. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, administracinės atsakomybės bruožai.5
 • 17. Užsieniečių administracinės atsakomybės bruožai.5
 • 18. Aplinkybės, šalinančios administracinę atsakomybę.5
 • 19. Būtinojo reikalingumo sąvoka.6
 • 20. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos.6
 • 21. Būtinosios ginties sąvoka.6
 • 22. Būtinosios ginties teisėtumo sąlygos.6
 • 23. Nepakaltinamumo sąvoka.6
 • 24. Nepakaltinamumo kriterijai.7
 • 25. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka.7
 • 26. Administracinio teisės pažeidimo pagrindiniai požymiai.7
 • 27. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų kriterijai.8
 • 28. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo nusikalstamos veikos.8
 • 29. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo tarnybinio nusižengimo.10
 • 30. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo civilinio teisės pažeidimo.11
 • 31. Administracinių teisės pažeidimų atribojimas nuo darbo teisės pažeidimo.11
 • 32. Administracinio teisės pažeidimo sudėties sąvoka.12
 • 33. Administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai.12
 • 34. Administracinio teisės pažeidimo objekto sąvoka.12
 • 35. Administracinio teisės pažeidimo objekto požymiai.12
 • 36. Administracinio teisės pažeidimo objekto rūšys.12
 • 37. Administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės sąvoka.13
 • 38. Administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės pagrindiniai požymiai.13
 • 39. Veikos sąvoka.13
 • 40.Pasekmių sąvoka.13
 • 41. Priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmių sąvoka.13
 • 42. Administracinės teisės pažeidimo objektyviosios pusės įrodinėtini požymiai.13
 • 43. Administracinės teisės pažeidimo padarymo laikas.14
 • 44. Administracinės teisės pažeidimo padarymo vieta.14
 • 45. Administracinės teisės pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės.14
 • 46. Administracinės teisės pažeidimo padarymo būdas.14
 • 47. Administracinės teisės pažeidimo subjektyviosios pusės sąvoka.14
 • 48. Administracinės teisės pažeidimo subjektyviosios pusės pagrindiniai požymiai.15
 • 49. Kaltės sąvoka.15
 • 51. Tyčios sąvoka.15
 • 52. Tyčios rūšys.16
 • 53. Neatsargumo sąvoka.16
 • 54. Neatsargumo rūšys.16
 • 56. Administracinės teisės pažeidimo padarymo motyvas.17
 • 57. Administracinės teisės pažeidimo padarymo tikslas.17
 • 58. Administracinės teisės pažeidimo subjekto sąvoka.17
 • 59. Administracinės nuobaudos sąvoka. 20 str.17
 • 60. Administracinės nuobaudos taikymo pagrindas. 20 str.18
 • 61. Administracinės nuobaudos taikymo tikslai. 20 str.18
 • 62. Administracinių nuobaudų rūšys. 21 str.18
 • 67. Pagrindinės ir papildomos administracinės nuobaudos. 22 str.19
 • 68. Įspėjimo skyrimo tvarka. 23 str.19
 • 69. Baudos skyrimo tvarka: piliečiams skiriamos baudos dydis, pareigūnams skiriamos baudos dydis, nepilnamečiams skiriamos baudos dydis. 24 str.20
 • 70. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimo tvarka. 26 str.20
 • 71. Asmenys, kuriems negali būti skiriamas daikto konfiskavimas.20
 • 72. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimo skyrimo tvarka. 27 str.20
 • 73. Asmenys, kuriems negali būti paskirtas atėmimas vairuoti transporto priemones. 27 str.21
 • 74. Asmenys, kuriems negali būti paskirtas atėmimas teisės medžioti ar užsiimti žvejyba. 27 str.21
 • 75. Administracinio arešto skyrimo tvarka. 29 str.21
 • 76. Asmenys, kuriems negali būti skiriamas administracinis areštas. 29 str.21
 • 77. Nušalinimo nuo darbo (pareigų) skyrimo tvarka. 29-1 str.22
 • 78. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. 30 str.22
 • 79. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo tvarka. 30-1 str.23
 • 80. Asmenys, kuriems negali būti paskirta mažesnė nei įstatymo numatyta administracinė nuobauda arba visai neskirta administracinė nuobauda. 30-1 str.23
 • 81. Baudos dydžio nustatymo tvarka. 30-2 str.23
 • 82. Baudos skyrimo tvarka, jei yra administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių. 30-2 str.23
 • 83. Baudos skyrimo tvarka, jei yra administracinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių. 30-2 str.23
 • 84.Atsakomybę, už administracinės teisės pažeidimą, lengvinančios aplinkybės 31str.-124
 • 85. Atsakomybę, už administracinės teisės pažeidimą, sunkinančios aplinkybės 32str.-124
 • 86. Administracinės nuobaudos skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus 33str.25
 • 87. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. 34 str.25
 • 89. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda. 36 str.25
 • 91. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą turtinį nuostolį. 37-1str.26

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Konspektas surašytas tvarkingai, atrodo išsamus bei gerai paruoštas. Dėkui.
, 2013-10-23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokesčių teisės paskaitos konspektai
Konspektas Mokesčių teisės paskaitos konspektai

Aiškūs konspektai pdf formatu. [...]

Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė
Referatas Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė

Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų [...]

Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Referatas Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui [...]

Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti teorines ir praktines administracinės atsakomybės už žemės apsaugos pažeidimus dalis. Uždaviniai: išsiaiškinti kokie [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Viešojo administravimo konspektas
Konspektas Viešojo administravimo konspektas

viešojo administravimo konspektas [...]

Viešojo administravimo konspektas
Konspektas Viešojo administravimo konspektas

Nedidelis, tačiau labai tvarkingas ir vertingas konspektas.

Psichologijos paskaitų konspektas
Konspektas Psichologijos paskaitų konspektas

Konspekte pateikiama informacija apie žmogaus pojūčius, poreikius, jų tenkinimo svarbą ir iš to kylančią motyvaciją [...]

Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

ADMINISTRACINĖ TEISĖ I. Administracinės teisės teorijos klausimai 1 TEMA. VIEŠIEJI INTERESAI KAIP ADMINISTRACINĖS TEISĖS PASKIRTĮ DETERMINUOJANTIS VEIKSNYS Viešaisiais interesais [...]

Paskaitos konspektas Civilinės teisės 3 dalies namų darbui VDU
Konspektas Paskaitos konspektas Civilinės teisės 3 dalies namų darbui VDU

TurinysRANGOS SUTARTIS 1TEMOS KONSPEKTAS 1I. Rangos sutarties samprata 2II. Rangos sutarties [...]

tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN
Konspektas tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN

I paskaita What is international law? What is law? How did you understand law? We have some [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), šeštos paskaitos konspektas 2016 EN

VI paskaita We will continue  talk  about the procedure and one more part/aspect of procedures – [...]