Humanitariniai mokslai / Filosofija

Filosofijos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
1. Filosofijos samprata
Filosofija bendras vis nagrinėjantis mokslas, kuris susiformavo prieš 2,5tukst. metų. Filosofijos tėvyne yra laikoma Graikija, nes: 1.Gr. buvo palankus gyvenimo ir ekonominės sąlygos; 2.Vykdoma prekyba, amatai, lengvesnės vergovės sąlygos; 3.Buvo didelis laisvų žmonių sluoksnis; 4. Neuždrausta kitamintystė; 5. Antikinė demokratija; 6. Demokratinė valstybė; 7. Nebuvo stipraus žinių luomo, nedominavo religija; 8.Buvo žmogaus asmeninė laisvė nuo valdžios. Filosofijos objektas: nėra tokio dalyko, kuris negalėtų būti filosofinio apmąstymo objektu, bet nėra tokio objekto, kurį tirtų tik filosofija; filosofija sąveikauja su visais mokslais(religija, psichologija, istorija).Objektas tai į ką plačiausia prasme mokslininkai, menininkai, ideologai, teologai ir filosofai nukreipia savo pažintine veikla. Filosofijos šaltiniai: Patyrimas; abejonė, nuostaba; kančia ribinės situacijos; tikėjimas ir viltis. Filosofijos problemos: būties(ontologija); gamtos problema(kosmologija); pažinimo(gnoseologija); žmogaus problema(antropologija). Filosofijos f-jos:
1. Pažintinė – apima bendriausių patyrimo, idėjų, vaizdinių aiškumą, jų apibendrinimą bei tam tikrų koncepcijų formulavimą. Svarbią reikšmę realizuojant šią f-ją turi kategorijos, universalios sąvokos, būtis, materija, idealybė, daiktas, reiškinys, procesas, savybė ir t.t.
2. Praktinė – susijusi su žmogaus ir visuomenės problemomis. Bet kokios mokslinės ar filosofinės pažiūros visada yra sąlygotos ne tik sukauptų žinių, bet ir tam tikrų aktualių visuomeninių praktinių poreikių. Praktinė f-ją filosofijoje atlieka per pasaulėžiūrą, per ideologiją. Ideologijos formomis socialinės gr., atskiri žmonės sąmoningai teoriškai formuluoja tikrovės supratimą bei savo veiklos tikslus atitinkamomis visuomeninėmis sąlygomis.
3. Kritinė – filosofija aiškindama žmoniškosios būties esmę, jos kryptingumą, tuo pačiu parengia epochos interpretacijos ir kritikos kriterijus. Svarbiausias filosofijos socialinis siekimas – dabarties kritika. Filosofija nebūdama savikritiška, negali atlikti kritinės f-jos, negali iškelti naujų idėjų, suformuluoti naujų koncepcijų.

2. Antikinė filosofija skirstoma į:
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės filosofijos konspektai
Konspektas Socialinės filosofijos konspektai

Puikus konspektas.

Filosofijos konspektas
Konspektas Filosofijos konspektas

1. VI. Tiesos problema: 2. Akivaizdumo teorija, 128-131 p. Epistemologija – pažinimo teorija – tiesa   Klasikinė tiesa – [...]

Konspektas apie filosofus
Konspektas Konspektas apie filosofus

SOKRATAS(V – IV a.pr.Kr.) Graikų antikos filosofas. Laikomas išminties simboliu. Pats nerašė, žinoma iš Platono, Ksenofonto darbų. Buvo [...]

Filosofijos kurso konspektas
Konspektas Filosofijos kurso konspektas

PROTO IR TIKĖJIMO SANTYKIO PROBLEMA VIDURAMŽIAIS Jau vėlyvojoje Antikoje ir ankstyvaisiais Viduramžiais iškilo dilema - koks yra [...]

Filosofijos konspektas
Konspektas Filosofijos konspektas

1) Filosofijos objektas. Filosofinio mąstymo savitumas Filosofija : mokslas tiriantis bendriausius gamtos, visuomenės ir mąstymo raidos dėsnius. mąstymas [...]

Filosofijos konspektas
Konspektas Filosofijos konspektas

Kas yra filosofija? Filosofijos disciplinos. Filosofija ir kultūra. Filosofija ir mokslas... Būties problema. Ikisokratikai (Jonijos ir [...]

Filosofijos įvado konspektas egzaminui
Konspektas Filosofijos įvado konspektas egzaminui

Filosofijos samprata:Filosofija – meilė išminčiai. Filosofija – mėginimas išvysti pasaulį Dievo akimis. Filosofijos kilmė: [...]

Filosofijos kurso konspektai
Konspektas Filosofijos kurso konspektai

Filija – nukrypimas nuo magistralinio lipido (gr. meilė, siekis užsikabinti už kažko naujo). Sofija – [...]

Kas yra retorika? Retorikos teorijos konspektas
Konspektas Kas yra retorika? Retorikos teorijos konspektas

Puikus konspektas sudarytas pagal paskaitoje "Retorika ir komunikacija" pateiktą medžiagą. Glaustai ir aiškiai apibrėžia, kas [...]

Politinė filosofija ir politinės doktrinos
Paruoštukė Politinė filosofija ir politinės doktrinos

Politika Pagrindiniai valdymo tipai Politinės filosofijos kryptys Politinės doktrinos (politinės ir ideologinės srovės): Politinis spektras [...]

Filosofijos fenomeno samprata
Konspektas Filosofijos fenomeno samprata

Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu nepakeičiamų pažinimo būdų. Sąvokos ,,filosofija” ir ,,filosofavimas” [...]

D. Hume filosofija - mintis neprilygsta pojūčiui
Rašinys D. Hume filosofija - mintis neprilygsta pojūčiui

Žmogus sudėtinga būtybė, sudėtinga, pasimetusi, išsigandusi ir pilna įvairiausių minčių. Neįmanoma nutildyti tų minčių, kurios [...]

Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė
Referatas Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė

Filosofijos paskaita [...]

Konspektas apie Aleksandrą Puškiną pagal J. Lotmano knygą
Konspektas Konspektas apie Aleksandrą Puškiną pagal J. Lotmano knygą

Puškinas į Maskvą atvyko rugsėjo aštuntą dieną. Prieš dvi savaites jau buvo oficialiai karūnuotas naujasis [...]

Laimė ir dorybė Aristotelio filosofijoje
Laboratorinis darbas Laimė ir dorybė Aristotelio filosofijoje

Tai filosofijos pagrindų laboratorinis darbas - teksto analize, klausimas - atsakymas forma. Klausimai atsakyti išsamiai [...]