Filosofijos konspektas

11 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

1. Filosofijos samprata
Filosofija bendras vis nagrinėjantis mokslas, kuris susiformavo prieš 2,5tukst. metų. Filosofijos tėvyne yra laikoma Graikija, nes: 1.Gr. buvo palankus gyvenimo ir ekonominės sąlygos; 2.Vykdoma prekyba, amatai, lengvesnės vergovės sąlygos; 3.Buvo didelis laisvų žmonių sluoksnis; 4. Neuždrausta kitamintystė; 5. Antikinė demokratija; 6. Demokratinė valstybė; 7. Nebuvo stipraus žinių luomo, nedominavo religija; 8.Buvo žmogaus asmeninė laisvė nuo valdžios. Filosofijos objektas: nėra tokio dalyko, kuris negalėtų būti filosofinio apmąstymo objektu, bet nėra tokio objekto, kurį tirtų tik filosofija; filosofija sąveikauja su visais mokslais(religija, psichologija, istorija).Objektas tai į ką plačiausia prasme mokslininkai, menininkai, ideologai, teologai ir filosofai nukreipia savo pažintine veikla. Filosofijos šaltiniai: Patyrimas; abejonė, nuostaba; kančia ribinės situacijos; tikėjimas ir viltis. Filosofijos problemos: būties(ontologija); gamtos problema(kosmologija); pažinimo(gnoseologija); žmogaus problema(antropologija). Filosofijos f-jos:
1. Pažintinė – apima bendriausių patyrimo, idėjų, vaizdinių aiškumą, jų apibendrinimą bei tam tikrų koncepcijų formulavimą. Svarbią reikšmę realizuojant šią f-ją turi kategorijos, universalios sąvokos, būtis, materija, idealybė, daiktas, reiškinys, procesas, savybė ir t.t.
2. Praktinė – susijusi su žmogaus ir visuomenės problemomis. Bet kokios mokslinės ar filosofinės pažiūros visada yra sąlygotos ne tik sukauptų žinių, bet ir tam tikrų aktualių visuomeninių praktinių poreikių. Praktinė f-ją filosofijoje atlieka per pasaulėžiūrą, per ideologiją. Ideologijos formomis socialinės gr., atskiri žmonės sąmoningai teoriškai formuluoja tikrovės supratimą bei savo veiklos tikslus atitinkamomis visuomeninėmis sąlygomis.
3. Kritinė – filosofija aiškindama žmoniškosios būties esmę, jos kryptingumą, tuo pačiu parengia epochos interpretacijos ir kritikos kriterijus. Svarbiausias filosofijos socialinis siekimas – dabarties kritika. Filosofija nebūdama savikritiška, negali atlikti kritinės f-jos, negali iškelti naujų idėjų, suformuluoti naujų koncepcijų.

2. Antikinė filosofija skirstoma į:


Reziumė

Autorius
alinat
Tipas
Konspektas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 26, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2015 m. bordyyna
Filosofijos konspektas, puikiai tinkantis pasiruošti universitete dėstomos filosofijos modulio egzaminui.

Filosofijos kurso konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. dziugasbq
Išsamus filosofijso kurso konspektas. Informacija pateikiama strukturizuotai, svarbiausios vietos paryškintos, minimos datos, asmenybės, paaiškintos sąvokos. Egzaminai ir visi atsiskaitymai išlaikyti remiantis šiuo darbu...

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. lauruteab
Tinkamai pasiruoškite filosofijos egzaminui su šiuo konspektu! Dešimtukas garantuotas, o jei ne, vadinasi per mažai perskaitėte ;)

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2017 m. migluze
Tai filosofijos pagrindų konspektas koliokviumui. Trumpai, aiškiai ir idomiai, lengvai suprantama.

Filosofijos kurso konspektai

Filosofija Konspektas 2019 m. adelė007
Pasiruošimas universitetinio lygio egzaminui iš filosofijos paskaitos, I kurso 2 pavasario semestro slaugos programa. Konspektas sudarytas iš užrašų per paskaitas bei daugybės internetinių...