Pastatų konstrukcijos

38 psl. / 10799 žod.

Ištrauka

STATINIU RUŠYS:
Pastatai. Pastatą gali sudaryti: antžeminiai aukštai, pusrusis (cokolinis aukštas), rusys, pastogės patalpos, atriumas, antresolė, galerija, priestatas, istiklinta (uždara) veranda, neistiklinta (atvira) veranda, terasa, erkeris, lodža, balkonas, tamburas, portikas.

Inžineriniai statiniai. Inžineriniai statiniai pagal paskirti skirstomi igrupes:
• susisiekimo komunikacijas;
• inžinerinius tinklus;
• kitus statinius.
Pagal paskirti pastatai yra skirstomi i dvi pagrindines grupes:
gyvenamuosius pastatus;
negyvenamuosius pastatus (viešbuciu paskirties pastatai. administracinės paskirties).
GYVENAMIEJI PASTATAI
1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)
2. gyvenamosios paskirties (dvieju butu) pastatai (namai)
3. gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau butu (daugiabuciai) pastatai (namai)
4. gyvenamosios paskirties (ivairiu socialiniu grupiu asmenims) pastatai (namai)

Esminiai statinio reikalavimai:
1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos);
2) gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;
3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės;
4) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;
5) apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis;
6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus).


2. Pastatų konstrukcijų klasifikacija

Reziumė

Autorius
zivylka
Tipas
Konspektas
Dalykas
Statyba
Kaina
€2.96
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 15, 2013
Apimtis
38 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Pastatų energetikos (2-asis) namų darbas

Statyba Referatas etysar
Pirmoji dalis Suskaičiuoti pastato šildymo sezono (spalio - balandžio mėnesiais) šilumos poreikius (nuostolius) jo šildymui ir vėdinimui: • esant pastatui pasirinktame Lietuvos mieste;...

Pastatų energetikos (1-asis) namų darbas

Statyba Referatas 2013 m. etysar
Mes pasirinkome tris Europos šalis: Belgijos, Danijos ir Nyderlandų Karalystes palyginimui su Lietuvos Respublika, nes šios šalys vysto vėjo energetiką.Jos turi palankias sąlygas...

Pastatų vandentiekis ir nuotakynas

Statyba Referatas 2012 m. zivylka
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinė įranga suprojektuota 6 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Šiame name yra 36 butai, kuriuose gyvena 144 žmonės....

Perdangų konstrukcijos. Sijos ir sąramos

Statyba Prezentacija lauryytia
Perdangos – vidaus horizontaliosios konstrukcijos, perskiriančios pastatą į aukštus. Jomis išorės ir vidaus sienos, o karkasinio pastato atveju, kolonos, sujungiami tarpusavyje, tuo pačiu...

Mūrinės konstrukcijos

Statyba Referatas 2015 m. kontstruktorius
Mūro tarpuangio bei mūrinės kolonos skaičiavimas. VGTU, mūrinių ir gelžbetoninių konstrukcijų katedra. 2015

Geoterminė energija. Energetiškai taupūs pastatai

Statyba Praktikos ataskaita 2013 m. oniksas
Viena iš labiausiai išplitusių atsinaujinančių energijos rūšių yra geoterminė energija. Jos visuotinį, tačiau nevienodą pasiskirstimą žemės gelmėse lemia įvairios geologinės sąlygos. Jau pagal...