Ekonomika ir verslas / Finansai

Kredito teikimo problemos ir jų sprendimo būdai

0 atsiliepimų
Autorius:
Vienas iš agrarinės politikos tikslų – žemės ūkio vystymas, kuris šiais laikais neįmanomas be įvairių technologijų. Joms įsigyti prireikia didelių sukauptų lėšų, kurių Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio įmonės dažnai neturi arba turi nepakankamai. Todėl reikalingi skolinti finansiniai šaltiniai.
Po įstojimo į Europos Sąjungą, kartu su integracija atsirado naujo galimybės plėsti verslą. Pastaraisiais metais sukuriama vis daugiau projektų, skirtų gauti paramą žemės ūkiui, tačiau jais pasinaudoti gali ne kiekvienas dėl tam keliamų reikalavimų. Laimingieji džiaugiasi pasinaudota galimybe, kiti – bando plėsti verslą banko kreditų pagalba. Ši paslauga dažniausiai atneša didžiausią bankų pelno dalį, tačiau yra pati rizikingiausia. Dėl šios priežasties atsiranda kredito teikimo problemos – bankai kelia sąlygas, užtikrinančias kreditų grąžinimą ir tuo pačiu mažinančias bankroto riziką: skolinamos pinigų sumos limitas, grąžinimo terminuotumas, palūkanų dydis ir kitos. Reikalaujama nurodyti kredito paskirtį ir užstatyti turtą, kuris kredito negrąžinimo atveju galėtų būti įkeistas. Be to, žemės ūkio verslo kreditavime bankai dažnai įžvelgia didesnę riziką dėl to, jog turto apyvarta žemės ūkyje užima daugiau laiko nei kitose šalies ūkio šakose.
Dažnai vien verslo uždirbtais pinigais finansuoti tolesnės veiklos neužtenka ir be papildomų finansavimo šaltinių žemės ūkio įmonės ir ūkininkai nepajėgia siekti pažangos bei plėtoti verslą. Čia išryškėja temos aktualumas, kurį dar labiau būtų galima pabrėžti teiginiu, jog žemės ūkis Lietuvoje turi itin didelę reikšmę ekonomikoje, taip pat atlieka svarbų socialinį ir ekologinį vaidmenį. Be to, kaimo vietovėse, kur daugelis užsiima būtent žemės ūkio veikla, gyvena net trečdalis šalies gyventojų.
Žemės ūkio ir maisto produkcija pirkėjams yra pirmo būtinumo prekė. Tačiau kaip ir visi sektoriai, šis pastatuoju metu yra veikiamas krizės. Be to, agrarinis sektorius priklauso nuo neprognozuojamo veiksnio – klimatinių sąlygų, dėl kurių didėja bankroto tikimybė. Tai yra pagrindinės priežastys, dėl ko valstybė turi remti šį sektorių. Šiuo atveju – remti kredito garantijomis, kurios padėtų ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms lengviau pasinaudoti skolintomis lėšomis.
Darbo tikslas – įvertinti kredito garantijų reikšmę Lietuvos agrarinio sektoriaus plėtrai apibrėžiant jų tikslus, teikimo sąlygas ir problemas.
Uždaviniai:
1) Pateikti kredito sąvoką ir jo pagrindinius ypatumus;
2) Išnagrinėti pagrindines kredito teikimo problemas bei ištirti jų sprendimo būdus;
3) Išanalizuoti kredito garantijos sąvoką, jos teikimo tikslus bei pateikti garantijų gavimo sąlygas;
4) Įvertinti kredito garantijų reikšmę Lietuvos agrarinio sektoriaus plėtrai ir žemės ūkio kredito garantijų sistemą.
Tyrimo objektas – žemės ūkio kreditai, jų garantijos ir jas teikiančios organizacijos.
Tyrimo metodika: dalykinės ir mokslinės literatūros, teisės aktų, statistinių ir empirinių duomenų analizė ir sintezė, sisteminimas ir apibendrinimas, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai.
Nagrinėjamas laikotarpis - 2006-2011 metai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8820 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KREDITO GARANTIJŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI REIKŠMĖ LIETUVOS AGRARINIO SEKTORIAUS PLĖTRAI5
 • 1.1. Κredito samprata bei ypatumai5
 • 1.2. Kredito rizika, jo teikimo problemos ir galimi sprendimo būdai9
 • 1.3. Kredito garantijų tikslai ir uždaviniai11
 • 1.4. Kredito garantijų reikšmė Lietuvos agrarinio sektoriaus plėtrai13
 • 2. KREDITO GARANTIJŲ ŠALTINIAI, JŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR PROBLEMOS AGRARINIAME SEKTORIUJE14
 • 2.1. Kredito garantijų šaltiniai14
 • 2.2. Kredito garantijų teikimo sąlygos15
 • 2.3. Kredito garantijų problemos agrariniame sektoriuje20
 • 3. ŽEMĖS ŪKIO KREDITO GARANTIJŲ SISTEMOS VERTINIMAS21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai
Referatas Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai

Šio referato tema yra - Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai.

Problemų sprendimo būdai
Referatas Problemų sprendimo būdai

Problema - (gr. problema – uždavinys, užduotis, klausimas be atsakymo) gali būti suprantama kaip:• [...]

Vertybių sistema įmonėje. Problemų sprendimo būdai
Referatas Vertybių sistema įmonėje. Problemų sprendimo būdai

Kai kurie besistengiantys užsienio įmonių filialai šias vertybes kartu su patirtimi perėmė iš savo pirmtakių [...]

Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai 
Referatas Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai 

Svarbi problema  valstybės bei kiekvieno jos piliečio gyvenime yra nedarbas - ekonominis rodiklis, rodantis, kuri [...]

UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus
Kursinis darbas UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

„Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas [...]

Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai
Referatas Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai

Kiekviena institucija visuomenėje atlieka skirtingus vaidmenis ir pagal tai užsitarnauja vienokį ar kitokį visuomenės vertinimą [...]

Darbuotojų vertinimo problema ir būdai
Kursinis darbas Darbuotojų vertinimo problema ir būdai

Įmonės vakarėlis. Visi linksminasi. Direktorius pasako gal kokį dešimtą tostą ir įgijęs drąsos prisiartina prie [...]

Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Referatas Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai

Šiandieninė visuomenė teikia didelę reikšmę vaiko vystymuisi ir jo gebėjimų lavinimui. Tačiau vis dažniau yra [...]

Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai
Referatas Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai

Temos aktualumas. Infliacija yra bendro, nuolat besitęsenčio visų prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo reiškinys.

Du Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 IR 1962 M.): tekstologinė problema ir jos sprendimo būdai
Referatas Du Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 IR 1962 M.): tekstologinė problema ir jos sprendimo būdai

Lyginant du Kazio Borutos romano „Baltaragio malūnas“ (senesnis kūrinio pavadinimas –   „Baltaragio malūnas arba kas [...]

Baltijos jūros problemos ir jų sprendimo būdai
Prezentacija Baltijos jūros problemos ir jų sprendimo būdai

•Baltijos jūra yra viena labiausiai izoliuotų pasaulio jūrų. Sąsiauriai, jungiantys ją su Šiaurės jūra ir [...]

Konfliktų priežastys ir jų sprendimo būdai X įmonėje
Kursinis darbas Konfliktų priežastys ir jų sprendimo būdai X įmonėje

Turbūt daugelis esame girdėję posakį, jog geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Tačiau gyvenimiškos [...]

Europos šalių ekonominės problemos ir jų sprendimas
Referatas Europos šalių ekonominės problemos ir jų sprendimas

Europos sąjunga – tai dvidešimt aštuonių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos tikslas yra sukurti [...]

JAV ekonomikos problemos ir jų sprendimas
Referatas JAV ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Pasaulio rinka kasmet pateikia įvairiausių netikėtumų, todėl norint suprasti atskiros valstybės ekonominę situaciją, visgi derėtų [...]

Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas
Referatas Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Rusija – tai šalis, kuri kiekvienam lietuviui yra gerai pažįstama pasaulio valstybė, nes buvome SSRS [...]