Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

1 atsiliepimas
Autorius:
Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi tampa iš kitų valstybių perimami įstatymai skatinantys lyčių lygybę, seksualinių mažumų, etninių mažumų lygias teises visose gyvenimo srityse. Nors ES skatina socialines programas, priimami įvairūs įstatymai skirti mažinti diskriminaciją, nepaisant įdedamų pastangų vis dar susiduriame su daugybe teisių pažeidimo formų ir dideliais sunkumais stengiantis jų išvengti.
Diskriminacijai skiriama nemažai dėmesio, tai parodo atliekami tyrimai, studijos, antidiskriminacinių įstatymų gausa, tačiau tai vis dar lieka neišspręsta problema. Neigiamos visuomenės nuostatos, visuomenėje išlikę stereotipai, netolerancija kitokiems tampa didžiule problema norinčioms įsidarbinti žmonių grupėms, kurios anksčiau nebuvo laikomos itin patraukliu darbo jėgos šaltiniu – tai ir neįgalieji, ir vyresnio amžiaus žmonės, buvę nuteistieji, pagaliau –imigrantai iš mažiau išsivysčiusių šalių. Didelis darbo jėgos pasirinkimas ir įvairovė leidžia vadovui pasirinkti tipišką darbuotoją taip atstumiant mažumų atstovus neatsižvelgiant į jų galimybes atlikti vieną ar kitą darbą. Dažniausiai taip nutinka, nes darbdavys nori jaunesnių, fiziškai sveikų asmenų bijodamas prisiimti atsakomybę dėl darbuotojų sveikatos. Diskriminacijos tema darbo rinkoje vis dar lieka tabu. Dažnai žmonės net ir žinodami apie savo teises yra linkę nutylėti dėl patirtos diskriminacijos darbe bijodami visuomenės ir aplinkinių žmonių nuomonės. Dažnai dėl tam tikrų grupių gyvenimo sąlygų, patirtos diskriminacijos vis darkaltinami patys diskriminuojami žmonės.Taigi šio darbo objektas – diskriminacija darbo rinkoje ir jos poveikis šalies ekonomikai.
Darbo tikslas:
• Pateikti pirminius diskriminacijos požymius.
Darbo uždaviniai:
• Atskleisti diskriminacijos sampratą.
• Apžvelgti diskriminacijos rūšis ir formas.
• Apžvelgti diskriminacijos padarinius.
• Išsiaiškinti diskriminacijos įtaką ekonomikai.
Darbo metodika:
• Mokslinės literatūros analizė.
• Informacijos internete paieška ir analizė.
• Antrinių šaltinių analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7310 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Diskriminacijos samprata5
 • 2. Diskriminacijos rūšys6
 • 3. Diskriminacijos formos7
 • 3.1. Diskriminacija dėl lyties7
 • 3.2. Diskriminacija dėl amžiaus8
 • 3.3. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos9
 • 3.4. Neįgaliųjų diskriminacija12
 • 3.5. Diskriminacija dėl rasės14
 • 3.6. Diskriminacija dėl tautybės15
 • 4. Diskriminacijos padariniai16
 • 5. Statistinių duomenų analizė18
 • 5.1. Lyčių diskriminacijos statistiniai duomenys18
 • 5.2. Amžiaus diskriminacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje20
 • 5.3. Seksualinės orientacijos diskriminacija22
 • 5.4. Neįgaliųjų diskriminacija24
 • 5.5. Diskriminacija dėl tautybės ir rasės29
 • Išvados31
 • Literatūros sąrašas32

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
neblogas, padėjo literatūros sąrašas.
, 2015-01-20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė
Referatas Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė

Mokesčiai yra vienas svarbiausių kiekvienos valstybės ekonomikos sudarymo organų. Lietuvos ekonomistė,  Rūta Vainienė, knygoje „Ekonomikos [...]

Diskriminacija darbo rinkoje
Referatas Diskriminacija darbo rinkoje

Europos Sąjunga ir kiekviena valstybės narė atskirai gali teisiškai efektyviai kovoti su diskriminacija. Diskriminacija darbo [...]

Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos ir jų svarba šalies ekonomikai

Vyriausybės draudžia ir apriboja tiesiogines investicijas į kai kurias šakas, kur užsienio įmonių dalyvavimas laikomas [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas
Referatas Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas

Intelektinės nuosavybės referatas [...]

Asmeninis marketingas darbo rinkoje
Diplominis darbas Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Aktyvios darbo rinkos politikos programos
Referatas Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]