Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

31 psl. / 7310 žod.

Ištrauka

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi tampa iš kitų valstybių perimami įstatymai skatinantys lyčių lygybę, seksualinių mažumų, etninių mažumų lygias teises visose gyvenimo srityse. Nors ES skatina socialines programas, priimami įvairūs įstatymai skirti mažinti diskriminaciją, nepaisant įdedamų pastangų vis dar susiduriame su daugybe teisių pažeidimo formų ir dideliais sunkumais stengiantis jų išvengti.
Diskriminacijai skiriama nemažai dėmesio, tai parodo atliekami tyrimai, studijos, antidiskriminacinių įstatymų gausa, tačiau tai vis dar lieka neišspręsta problema. Neigiamos visuomenės nuostatos, visuomenėje išlikę stereotipai, netolerancija kitokiems tampa didžiule problema norinčioms įsidarbinti žmonių grupėms, kurios anksčiau nebuvo laikomos itin patraukliu darbo jėgos šaltiniu – tai ir neįgalieji, ir vyresnio amžiaus žmonės, buvę nuteistieji, pagaliau –imigrantai iš mažiau išsivysčiusių šalių. Didelis darbo jėgos pasirinkimas ir įvairovė leidžia vadovui pasirinkti tipišką darbuotoją taip atstumiant mažumų atstovus neatsižvelgiant į jų galimybes atlikti vieną ar kitą darbą. Dažniausiai taip nutinka, nes darbdavys nori jaunesnių, fiziškai sveikų asmenų bijodamas prisiimti atsakomybę dėl darbuotojų sveikatos. Diskriminacijos tema darbo rinkoje vis dar lieka tabu. Dažnai žmonės net ir žinodami apie savo teises yra linkę nutylėti dėl patirtos diskriminacijos darbe bijodami visuomenės ir aplinkinių žmonių nuomonės. Dažnai dėl tam tikrų grupių gyvenimo sąlygų, patirtos diskriminacijos vis darkaltinami patys diskriminuojami žmonės.Taigi šio darbo objektas – diskriminacija darbo rinkoje ir jos poveikis šalies ekonomikai.
Darbo tikslas:
• Pateikti pirminius diskriminacijos požymius.
Darbo uždaviniai:
• Atskleisti diskriminacijos sampratą.
• Apžvelgti diskriminacijos rūšis ir formas.
• Apžvelgti diskriminacijos padarinius.
• Išsiaiškinti diskriminacijos įtaką ekonomikai.
Darbo metodika:
• Mokslinės literatūros analizė.
• Informacijos internete paieška ir analizė.
• Antrinių šaltinių analizė.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Diskriminacijos samprata5
 • 2. Diskriminacijos rūšys6
 • 3. Diskriminacijos formos7
 • 3.1. Diskriminacija dėl lyties7
 • 3.2. Diskriminacija dėl amžiaus8
 • 3.3. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos9
 • 3.4. Neįgaliųjų diskriminacija12
 • 3.5. Diskriminacija dėl rasės14
 • 3.6. Diskriminacija dėl tautybės15
 • 4. Diskriminacijos padariniai16
 • 5. Statistinių duomenų analizė18
 • 5.1. Lyčių diskriminacijos statistiniai duomenys18
 • 5.2. Amžiaus diskriminacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje20
 • 5.3. Seksualinės orientacijos diskriminacija22
 • 5.4. Neįgaliųjų diskriminacija24
 • 5.5. Diskriminacija dėl tautybės ir rasės29
 • Išvados31
 • Literatūros sąrašas32

Reziumė

Autorius
rasaaaaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
31 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
neblogas, padėjo literatūros sąrašas.

Susiję darbai

Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomika Referatas 2013 m. sonata
Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...

Diskriminacija darbo rinkoje

Ekonomika Referatas 2016 m. norgaile
Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje. Tyrimo objektas: diskriminacija. Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei...

Turizmo įtaka šalies ekonomikai

Ekonomika Prezentacija 2019 m. Šimkūnaitė
Šiuolaikiniame pasaulyje, kai turizmas tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi, turizmo departamentai vis labiau inicijuojami vystyti savarankiškas programas bei veiklas, o turizmo ekonominės naudos...