Atominė bomba ir Šaltojo Karo pradžia

25 psl. / 7174 žod.

Ištrauka

Stebėdami dinamišką ir daugiapolę tarptautinę sistemą sunkiai galime įsivaizduoti, jog praėjusio amžiaus viduryje, po Antrojo pasaulinio karo, joje buvo nusistovėjusi padėtis, kurioje dominavo du pagrindiniai veikėjai - JAV ir SSRS. Kai galios vakuumas skiria dvi galingas jėgas, jį užpildant yra neišvengiama trintis tarp skirtingų interesų . Antrajame pasauliniame kare kartu kovojusios prieš nacizmą ir fašizmą, šios supervalstybės susipriešino ir 50 metų išlaikė įtemptus ir konkurencija pasižymėjusius santykius. Viena svarbiausių tokio jų priešiškumo priežasčių - atominis ginklas.
Branduolinis amžius prasidėjo dar prieš Šaltąjį karą. Atominės bombos pradėtos kurti Antrojo pasaulinio karo pradžioje, siekiant jas panaudoti prieš bendrą priešą - Ašies valstybes. Nugalėjus priešus konvenciniais būdais, atominis ginklas tapo įrankiu galiai demonstruoti. Pirmasis JAV atominės bombos panaudojimas karo pabaigoje ne tik tai įrodė, bet ir paskatino varžytis siekiant naujų karinės jėgos ir pasipriešinimo konkurentams galimybių. Buvusios sąjungininkės ėmė konfrontuoti. Konfliktą pagilino kertiniai valstybių skirtumai valdyme bei ekonomikoje. Sovietų sąjunga, žinojusi, kad JAV pažangesnė daugelyje sričių, siekė sustiprinti savo pozicijas pasigamindama atominį ginklą. Pasaulyje atsiradus dviems atominėms valstybėms, tarp jų neišvengiamai atsirado ryšys, neleidžiantis nei vienai atsiplėšti ir dominuoti tarptautinių santykių arenoje.
Šio darbo tikslas - įrodyti, jog viena pagrindinių Šaltojo karo priežasčių buvo branduolinio ginklo įtraukimas į valstybių ginkluotės arsenalą. Naudojant proceso analizės metodą darbe bus įrodoma, kad atominės bombos sukūrimas sukėlė įtampą tarptautinėje sistemoje, paskatino ginklavimosi varžybas ir lėmė specifinę valstybių varžymosi logiką. Pirmojoje dalyje aptariamas Manheteno projektas, kurio produktas - JAV atominė bomba. Antrajame skyriuje apžvelgiami Antrojo pasaulinio karo sąjungininkių diplomatiniai santykiai bombos kūrimo procese. Trečioji dalis - santykių vystymąsis bombos panaudojimo kontekste. Paskutinioji dalis atskleidžia priežastis, kodėl Šaltasis karas nevirto tiesioginiu konfliktu. Šios dalys atskleidžia Šaltojo karo procesus, kurių centre buvo atominė bomba.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. MANHETENO PROJEKTAS – DEGTUKAS ĮKŪRĘS ŠALTOJO KARO UGNĮ5
 • 1.1. Manheteno projekto pradžia.5
 • 1.2. Bombos kūrimas.6
 • 2. SANTYKIAI TARP JAV, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR SSRS 1942-1945 M.7
 • 2.1. JAV ir D.Britanijos diplomatiniai santykiai8
 • 2.2. „Du policininkai“: anglo-amerikietiškas monopolis8
 • 2.3. SSRS ginklavimasis ir požiūris į JAV ir D.Britaniją11
 • 3. HIROŠIMA IR NAGASAKIS: KODĖL KRITO BOMBOS?12
 • 3.1.Politiniai pasikeitimai JAV ir Potsdamo konferencija12
 • 4. ATOMINĖS BOMBOS ĮTAKA ŠALTOJO KARO EIGAI16
 • 4.1. Šaltojo karo pradžia - Trumeno doktrina ir suvaržymo strategija17
 • 4.2 Ginkluotės didinimas iki ,,abipusiai garantuoto susinaikinimo"18
 • 4.3 Atominio ginklo keliamos moralinės dilemos20
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
ingute
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Politologija Prezentacija evitkus
Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse bruožai ir ypatybės “Atšilimo” politikos atgarsiai Europos “liaudies...

Atominė bomba ir Šaltojo karo pradžia

Politologija Referatas 2014 m. tntjustas
Branduolinio ginklo sukūrimas laikomas viena iš priežasčių, lėmusių dvipolės tarptautinės sistemos susiformavimą. Taip pat suvokiama, jog atominės bombos panaudojimas mus atvedė prie Antrojo...