Hanoverio galvosūkis arba britų kontinentinė politika

20 psl. / 5273 žod.

Ištrauka

XVIII amžių galima būtų pavadinti aljansų amžiumi, visa šimtmetį valstybės vykdė savo užsienio politiką ieškodamos sąjungininkių ir bandydamos jungti savo galias interesų sferoms apginti. Didžioji Britanija, būdama viena iš didžiųjų valstybių, buvo ne išimtis šioje strateginėje politikoje, tad norėdama išlaikyti savo pozicijas Europos arenoje neišvengiamai turėjo dalyvauti kontinentinėje politikoje. Britų monarchai ankstyvuoju XVIII amžiaus laikotarpiu valdė teritorijas Europoje, tad D. Britanijos vaidmuo kontinento politikoje ir diplomatijoje vis didėjo. Britai, turėdami Hanoverį kaip savo įtakos sferą, privalėjo ieškoti sąjungininkų jai išlaikyti. Pagrindinis Didžiosios Britanijos priešas išliko Prancūzija, tačiau, keičiantis valdžioms, keitėsi ir valstybių interesai: Prūsijos iškilimas bei jos ekspansiniai tikslai, valdant Frydrichui antrajam, Austrijos pozicijos kaita, bei šių šalių tarpusavio konfliktas, vėliau peraugęs į Septynerių metų karą, visiškai išbalansavo nusistovėjusią tvarką. Šioms problemoms spręsti kūrėsi nauji aljansai, kurių pagrindu buvo sudarytos sutartys net tarp senų ilgalaikių priešų – toks strateginės politikos pokytis Europoje ir buvo pavadintas “Diplomatine revoliucija”. Didžioji Britanija būdama viena pagrindinių veikėjų šiame laikotarpyje, savo vykdyta politika prisidėjo prie šių strateginių pokyčių, tad kyla klausimas, kokią jūrinę politiką, ypač svarbią santykiuose su Ispanija ir Prancūzija vykdė D. Britanija, kokia buvo britų pozicija aljansų kūrime, ir kokia jos sąveika su kitų valstybių interesais. Aštuoniolikto amžiaus pradžia buvo pažymėta karu dėl Ispanijos įpėdinystės, po kurio pasikeitė britų valdžia – vigus pakeitė toriai, kurie buvo suinteresuoti išlaikyti taiką ir stabilumą užsienio politikoje. Buvo teigiama, kad Britanija įsivels į karą tik tokiu atveju, jei kokia kita jėga pradės karo veiksmus Europoje. Šio darbo tikslas atrasti sąsajas tarp D. Britanijos vykdomos kontinentinės politikos ir Diplomatinės revoliucijos.

Didžiosios Britanijos jūrinė politika

XVII a. antroje pusėje Karališkasis karinis jūrų laivynas tapo galingiausia jėga vandenyse visame pasaulyje, kuriai iš esmės niekas negalėjo rimčiau pasipriešinti nei Atlanto, nei kituose vandenyse. Didžiosios Britanijos jūrinės politikos tema susilaukdavo labai daug debatų tarp pozicinių ir opozicinių valdžios jėgų, svarstant, sprendžiant ir nustatant jos svarbą, laivyno dydį, jūrininkų skaičių ir strategiškai racionalios politikos kryptį. Šiame skyriuje bus atskleistos šios jūrinės politikos arba „mėlyno vandens“ (ang. blue water) politikos raidos kryptys nuo 1714 metų iki 1756 metų, pirmų dviejų Hanoverio dinastijos valdovų – Jurgio I ir Jurgio II valdymo laikotarpiu.


Turinys

 • Turinys3
 • Įvadas4
 • Didžiosios Britanijos jūrinė politika5
 • Jurgis I6
 • Jurgis II7
 • Hanoverio Galvosūkis8
 • Pragmatiškoji Armija8
 • Hanoverio Debatai9
 • Hanoveris - Didžiosios Britanijos „Achilo kulnas“10
 • Imperijos Rinkimų Schema11
 • Britų kontinentinė politika. Aljansų kūrimasis iki Septynerių metų karo.11
 • Prūsijos iškilimas12
 • Britų kontinentinė politika 1756 – 1800 metais13
 • Senoji sistema14
 • Diplomatinė revoliucija15
 • Septynerių metų karas16
 • Senosios sistemos gajumas17
 • Išvados18
 • Literatūros sąrašas19

Reziumė

Autorius
ingute
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Politikos mokslas - socialinis mokslas

Politologija Referatas elderx
Politika- neatsiejama šiuolaikinės valstybės dalis, tuo pačiu galima teigti, jog politika tapo vienu išsvarbiausių šių dienų žmonių gyvenimo aspektų. Dėja, dauguma žmonių vis...

Politika ir viešasis administravimas

Politologija Prezentacija odesa
Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip viešosios politikos įgyvendinimas, bet ir kaip viešosios politikos...

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...

Cukriniai sapnai arba Prancūzijos kolonijinė politika

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
Septynerių metų karas vykęs Europoje 1756–1763 metais įtraukė visas galingiausias to meto valstybės. Didžioji Britanija, Prūsija ir kelių smulkių Vokietijos valstybėlių koalicija kovėsi...