Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

23 psl. / 5733 žod.

Ištrauka

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais Platonas veikale „Valstybė“ parašė, kad kiekvienoje valstybėje turi veikti natūralaus darbo pasidalijimo principas. Kiekvienas pilietis privalo imtis jam tinkamos veiklos, todėl valstybę privalo valdyti ne visi piliečiai, o turintys išsilavinimą ir tam išmokyti filosofai. Priešingu atveju, neišmanančių kaip valdyti žmonių valdomą valstybę ištiks toks pat likimas koks ištiko laivą, kurį Platonas aprašo pateikdamas metaforą apie laivo vairininką . Kai laivą valdo ne kapitonas, o įgula, vadovavimas silpnėja ir neišvengiami yra konfliktai, sunkiai priimami sprendimai, bei tvarkos ir stabilumo nebuvimas. Valdymas buvo išskirtinai valdžios institucijų prerogatyva, kuo daugiau žmonių įsitraukia į sprendimų priėmimo procesą, tuo daugiau nuomonių ir tuo didesnė konfliktų ir ginčų tikimybė.
Žodis „demokratija“ kilęs iš graikų kalbos: „demos“ - „liaudis“, „kratos“ - „valdymas“. Jau pati sąvoka pabrėžia visuomenės svarbą valstybės valdyme, be piliečių dalyvavimo neįmanoma ir demokratija. Demokratinėse šalyse yra skatinamas visuomenės narių tiesioginis įtraukimas į sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus, nes valdžios institucijų ir piliečių dialogas ir bendradarbiavimas yra demokratinės visuomenės pamatas. Tačiau dažnai piliečių dalyvavimas apsiriboja tik dalyvavimu rinkimuose nedarydamas jokios didesnės įtakos tarprinkiminiu laikotarpiu. Didėjant žmonių nepasitikėjimui politikais ir mažėjant rinkiminiam aktyvumui, bei visuomenės domėjimuisi politika apskritai, iškyla rimta grėsmė demokratijai. Todėl šiuolaikinės demokratinės valstybės siekia kuo daugiau įtraukti piliečius į valstybės valdymą.
Šiame rašto darbe mes aptarsime kuo svarbus visuomenės įsitraukimas sprendžiant ir įgyvendinant viešojo administravimo klausimus, taip pat pakalbėsime apie būdus kuriais visuomenė gali įsitraukti į aktyvų pilietinį gyvenimą ir remdamiesi Lieutuvos politinio galios indekso duomeninis pailiustruosime visuomenės dalyvavimo priimant ir įgyvendinant viešuosius sprendimus rezultatus.


Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Piliečių dalyvavimo svarba viešamaj administravimui5
  • 1.1 Visuomenės į(si)traukimo privalumai5
  • 1.2 Visuomenės į(si)traukimo trūkumai8
  • 2. Kokie įtraukimo būdai naudojami praktikoje?10
  • 3. Visuomenės į(si)traukimas į viešąjį administravimą Lietuvoje14
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
ingute
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 26, 2013
Apimtis
23 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Naujasis viešasis administravimas

Viešasis administravimas Referatas deimi2
Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Svarbiausi administravimo metodikos elementais laikomi planavimas, biudžeto formavimas,...

Įvadas į viešąjį administravimą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. camel
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir...

Viešasis administravimas "X" mokykloje

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. karolle02
Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės...

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Viešasis administravimas Prezentacija s1ndrute
Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame sektoriuje strateginis planavimas yra teisiškai reglamentuotas ir formalizuotas...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas ir kontrolė, užtikrinantys svarbiausią valdymo uždavinį...

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Viešasis administravimas Konspektas 2015 m. s1ndrute
Knygos Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje konspektas. Ruošiantis egzaminui pravers, nes nereiks kalti papildomos nereikalingos medžiagos ir sutaupys laiko. Konspektuotos pagrindinės temos, kurios buvo...