Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

0 atsiliepimų
Autorius:
Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais Platonas veikale „Valstybė“ parašė, kad kiekvienoje valstybėje turi veikti natūralaus darbo pasidalijimo principas. Kiekvienas pilietis privalo imtis jam tinkamos veiklos, todėl valstybę privalo valdyti ne visi piliečiai, o turintys išsilavinimą ir tam išmokyti filosofai. Priešingu atveju, neišmanančių kaip valdyti žmonių valdomą valstybę ištiks toks pat likimas koks ištiko laivą, kurį Platonas aprašo pateikdamas metaforą apie laivo vairininką . Kai laivą valdo ne kapitonas, o įgula, vadovavimas silpnėja ir neišvengiami yra konfliktai, sunkiai priimami sprendimai, bei tvarkos ir stabilumo nebuvimas. Valdymas buvo išskirtinai valdžios institucijų prerogatyva, kuo daugiau žmonių įsitraukia į sprendimų priėmimo procesą, tuo daugiau nuomonių ir tuo didesnė konfliktų ir ginčų tikimybė.
Žodis „demokratija“ kilęs iš graikų kalbos: „demos“ - „liaudis“, „kratos“ - „valdymas“. Jau pati sąvoka pabrėžia visuomenės svarbą valstybės valdyme, be piliečių dalyvavimo neįmanoma ir demokratija. Demokratinėse šalyse yra skatinamas visuomenės narių tiesioginis įtraukimas į sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus, nes valdžios institucijų ir piliečių dialogas ir bendradarbiavimas yra demokratinės visuomenės pamatas. Tačiau dažnai piliečių dalyvavimas apsiriboja tik dalyvavimu rinkimuose nedarydamas jokios didesnės įtakos tarprinkiminiu laikotarpiu. Didėjant žmonių nepasitikėjimui politikais ir mažėjant rinkiminiam aktyvumui, bei visuomenės domėjimuisi politika apskritai, iškyla rimta grėsmė demokratijai. Todėl šiuolaikinės demokratinės valstybės siekia kuo daugiau įtraukti piliečius į valstybės valdymą.
Šiame rašto darbe mes aptarsime kuo svarbus visuomenės įsitraukimas sprendžiant ir įgyvendinant viešojo administravimo klausimus, taip pat pakalbėsime apie būdus kuriais visuomenė gali įsitraukti į aktyvų pilietinį gyvenimą ir remdamiesi Lieutuvos politinio galios indekso duomeninis pailiustruosime visuomenės dalyvavimo priimant ir įgyvendinant viešuosius sprendimus rezultatus.
Darbo tipas:
Apimtis:
5733 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas4
  • 1. Piliečių dalyvavimo svarba viešamaj administravimui5
  • 1.1 Visuomenės į(si)traukimo privalumai5
  • 1.2 Visuomenės į(si)traukimo trūkumai8
  • 2. Kokie įtraukimo būdai naudojami praktikoje?10
  • 3. Visuomenės į(si)traukimas į viešąjį administravimą Lietuvoje14
  • Išvados21
  • Literatūros sąrašas22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Asmenybės strategija (remiantis el. knyga „Asmenybė ir visuomenė“, 2011)
Prezentacija Asmenybės strategija (remiantis el. knyga „Asmenybė ir visuomenė“, 2011)

Išvados: Reikia suprasti, kad gyvenimo džiaugsmas yra tai, kas mus supa. Jei kuo ir verta gyvenime užsiimti [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV
Tyrimas Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV

Istorija (gr. `ἱστορία – žinios, paremtos tyrimu, aprašymu, pasakojimu), dabartine prasme suvokiama kaip bet kokios pasakojimo [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę
Referatas Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę

Negalios vaikas yra vaikas, turintis įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų, nustatytų vaiko [...]

Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška
Referatas Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau tekste – Konstitucija) 1 str. įtvirtinta: “Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokraitnė [...]