Įmonės “X” planavimo principai

25 psl. / 4632 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra vienas iš keturių pagrindinių valdymo proceso veiklų: planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Šis procesas nėra vienkartinis veiksmas, taigi jo pradžia ir pabaiga nėra aiški. Tai nenutrūkstamas veiksmas, kuris atspindi supančius aplinkos pokyčius. Planavimas yra ypač svarbus vadovams ir pačios organizacijos gyvavimui.“
Ši tema yra labai aktuali visokio tipo įmonėms, taip pat žmonėms, kurie dar tik nori jas steigti. Planavimas aktualus tiek įmonių vadovams, tieks jos darbuotojams, siekiant sėkmingo darbo, įmonės veiklos efektyvumo, gerų rezultatų.
Darbo objektas: įmonės planavimo principai.
Darbo tikslas: išanalizuoti planavimą kaip procesą įmonėje.
Darbo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo esmę;
2. Išskirti planavimo principus;
3. Apibrėžti strateginį planavimą;
4. Išnagrinėti planavimo principus „X“ įmonėje.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir įmonės „X“ dokumentų turinio analizė.


Turinys

 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMO LAPAS2
 • SANTRAUKA5
 • ĮVADAS6
 • 1. ĮMONĖS PLANAVIMO PRINCIPŲ TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1 ORGANIZACIJOS APLINKA7
 • 1.1.1 Vidiniai įtaką darantys asmenys7
 • 1.1.2 Išoriniai įtaką darantys asmenys7
 • 1.1.3 Netiesioginio poveikio aplinkos elementai9
 • 1.2 PLANAVIMAS IR JO SVARBA ORGANIZACIJOSE9
 • 1.3 PLANAVIMO FUNKCIJA10
 • 1.4 PLANAVIMO ŽINGSNIAI12
 • 1.5 VALDYMO LYGIAI IR PLANŲ HIERARCHIJA13
 • 1.6.1 Operatyviniai planai15
 • 1.6.2 Strateginiai planai15
 • 1.7 PLANUOJAMOS VEIKLOS TRUKMĖ IR PERIODIŠKUMAS16
 • 1.8 PLANŲ PAVIDALAI17
 • 2. ĮMONĖS „X“ ANALIZĖ17
 • 2.1 CHARAKTERISTIKA17
 • 2.2 ĮMONĘS „X“ STRUKTŪRA IR VADOVAS18
 • 2.3 ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA19
 • 2.4 ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS20
 • 2.5 DARBO LAIKO PLANAVIMAS20
 • 2.6 ĮMONĖS „X“ SSGG ANALIZĖ21
 • IŠVADOS22
 • VARTOJAMŲ TERMINŲ ŽODYNAS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
simaandreja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

Vadyba Referatas 2013 m. ingrida.breivo
1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris vadinosi „Auctionweb“ tam, kad savo merginai padėtų parduoti...

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...