Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės “X” planavimo principai

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra vienas iš keturių pagrindinių valdymo proceso veiklų: planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Šis procesas nėra vienkartinis veiksmas, taigi jo pradžia ir pabaiga nėra aiški. Tai nenutrūkstamas veiksmas, kuris atspindi supančius aplinkos pokyčius. Planavimas yra ypač svarbus vadovams ir pačios organizacijos gyvavimui.“
Ši tema yra labai aktuali visokio tipo įmonėms, taip pat žmonėms, kurie dar tik nori jas steigti. Planavimas aktualus tiek įmonių vadovams, tieks jos darbuotojams, siekiant sėkmingo darbo, įmonės veiklos efektyvumo, gerų rezultatų.
Darbo objektas: įmonės planavimo principai.
Darbo tikslas: išanalizuoti planavimą kaip procesą įmonėje.
Darbo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo esmę;
2. Išskirti planavimo principus;
3. Apibrėžti strateginį planavimą;
4. Išnagrinėti planavimo principus „X“ įmonėje.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė ir įmonės „X“ dokumentų turinio analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4632 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMO LAPAS2
 • SANTRAUKA5
 • ĮVADAS6
 • 1. ĮMONĖS PLANAVIMO PRINCIPŲ TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1 ORGANIZACIJOS APLINKA7
 • 1.1.1 Vidiniai įtaką darantys asmenys7
 • 1.1.2 Išoriniai įtaką darantys asmenys7
 • 1.1.3 Netiesioginio poveikio aplinkos elementai9
 • 1.2 PLANAVIMAS IR JO SVARBA ORGANIZACIJOSE9
 • 1.3 PLANAVIMO FUNKCIJA10
 • 1.4 PLANAVIMO ŽINGSNIAI12
 • 1.5 VALDYMO LYGIAI IR PLANŲ HIERARCHIJA13
 • 1.6.1 Operatyviniai planai15
 • 1.6.2 Strateginiai planai15
 • 1.7 PLANUOJAMOS VEIKLOS TRUKMĖ IR PERIODIŠKUMAS16
 • 1.8 PLANŲ PAVIDALAI17
 • 2. ĮMONĖS „X“ ANALIZĖ17
 • 2.1 CHARAKTERISTIKA17
 • 2.2 ĮMONĘS „X“ STRUKTŪRA IR VADOVAS18
 • 2.3 ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA19
 • 2.4 ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS20
 • 2.5 DARBO LAIKO PLANAVIMAS20
 • 2.6 ĮMONĖS „X“ SSGG ANALIZĖ21
 • IŠVADOS22
 • VARTOJAMŲ TERMINŲ ŽODYNAS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24
 • PRIEDAI25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas
Referatas UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

“Expo Vakarai” įmonės analizė
Referatas “Expo Vakarai” įmonės analizė

Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

AB “Lietuvos dujos” finansinis įvertinimas, planavimas ir prognozė
Kursinis darbas AB “Lietuvos dujos” finansinis įvertinimas, planavimas ir prognozė

Kad įmonė sėkmingai vystytų savo veiklą sistemiškai atliekama finansų vertinimas, t.y. objektyviai vertinama finansinė informacija.

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

Finansų planavimas ir prognozavimas AB “Lietuvos dujos”
Kursinis darbas Finansų planavimas ir prognozavimas AB “Lietuvos dujos”

Visuose planavimo lygmenyse vienaip ar kitaip naudojami įvairūs finansiniai rodikliai. Didžiausiu mastu tai pasakytina apie [...]

“X” įmonės veiklos organizacija
Kursinis darbas “X” įmonės veiklos organizacija

Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė
Referatas UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė

ĮVADAS    Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be lengvai suprantamų ir paprastai naudojamų telekomunikacinių paslaugų. Mobilumas tapo neatsiejama [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]