Ekonomika ir verslas / Finansai

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų. Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rezultatų rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui.
Finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Įmonių vadovai, verslininkai, kaip ir daugelis žmonių, kuria ateities planus, neįvertindami daugelio vidinių ir išorinių veiksnių, neįvertina įmonės finansinės analizės reikšmės.
Tyrimo objektas. AB „Agrowill group“
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti AB „Agrowill Group“ veiklos rezultatų prognozes.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti teorinius finansinės analizės ir veiklos prognozavimo tyrimo aspektus.
2. Atlikti AB „Agrowill group“ balanso horizontalią ir vertikalią analizes;
3. Įvertinti finansų būklę remiantis finansiniais rodikliais;
4. Nustatyti bankroto tikimybes tolesnėje įmonės veikloje.
Tyrimo metodai: horizontalioji analizė, vertikalioji analizė, santykinių rodiklių analizė, grafinis rezultatų vaizdavimas. Darbe remtasi moksline ekonomine – finansine literatūra. AB „Agrowill Group“ finansiniais duomenimis – 2009 metų balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitomis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5035 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMO LAPAS2
 • SANTRAUKA4
 • ĮVADAS7
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA8
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS IR VEIKLOS PROGNOZAVIMO TEORINIAI PAGRINDAI9
 • 2.1 FINANSŲ ANALIZĖS REIKŠMĖ9
 • 2.2 FINANSŲ ANALIZĖS UŽDAVINIAI10
 • 2.3 ANALIZĖS RŪŠYS11
 • 2.4 ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZAVIMAS12
 • 2.5 PARDAVIMŲ APIMČIŲ PROGNOZAVIMAS12
 • 4.1.1 Pasirengimas prognozavimui12
 • 4.1.2 Pardavimų prognozavimo metodai13
 • 2.6 BANKROTO PROGNOZAVIMAS IR NUSTATYMAS14
 • 2.7 VEIKLOS STABILUMAS17
 • 3. PRAKTINĖ DALIS18
 • 3.1. AB „AGROWILL“ BALANSO HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI ANALIZĖS18
 • 3.2 AB „AGROWILL“ FINANSINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS21
 • 3.3 BANKROTO PROGNOZAVIMAS22
 • 3.4 VEIKLOS STABILUMO KOEFICIENTAS24
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
 • VARTOJAMŲ TERMINŲ ŽODYNAS26
 • PRIEDAI27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius [...]

AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė
Referatas AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais [...]

AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė
Prezentacija AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė

Tyrimo objektas: AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ veiklos finansiniai rezultatai 2013 – [...]

AB ,,LINAS AGRO GROUP‘‘ prekybos įmonės analizė
Referatas AB ,,LINAS AGRO GROUP‘‘ prekybos įmonės analizė

Lietuvoje šiuo metu įkurta daug įmonių prekiaujančiomis žemės ūkio produkcija ar maisto produktais. Stambios įmonės [...]

AB ,,Linas Agro Group
Praktikos ataskaita AB ,,Linas Agro Group" finansinė analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis, kiekvienos įmonės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu, finansine [...]

AB ,,Linas Agro Group
Kursinis darbas AB ,,Linas Agro Group" ir AB "Auga Group" finansinių rezultatų analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien vis sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis kiekvienos bendrovės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]