Ekonomika ir verslas / Finansai

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

0 atsiliepimų
Autorius:
Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas visuomeninių interesų solidarumu. Jau 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę socialinio draudimo veikla, nors ir nesparčiais tempais, bet buvo plėtojama. Bendrą socialinės apsaugos politiką Lietuvoje formuoja ir vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinį draudimą organizuoja valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, dabar vadinama „Sodra“. „Sodra“ organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą, rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, administruoja socialinio draudimo įmokas, užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir kitų išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą, administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą, organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.. Šiame darbe aš analizuosiu „Sodros“ biudžeto vykdymą 2008- 2010 m.

Tyrimo objektas: Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetą 2008-2010 m.
Darbo uždaviniai.
1. Apibūdinti Valstybinio socialinio draudimo bei fondo valdybos teorinius aspektus.
2. Išnagrinėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamų ir išlaidų struktūrą.
3. Išanalizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamas 2008-2010 m.
4. Įvertinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto išlaidas 2008- 2010 m.
Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, lyginamoji analizė, 2008-2010 m. statistinių duomenų analizė
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6004 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Kursinio darbo įvertinimo lapas2
 • Santrauka4
 • Turinys5
 • Įvadas6
 • 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽET0 TEORINIAI PAGRINDAI8
 • 2.1. Valstybinis socialinis draudimas8
 • 2.1.1 Valstybinio socialinio draudimo samprata, paskirtis, rūšys8
 • 2.1.2 Valstybinio socialinio draudimo įmokos, mokėtojai, tarifai10
 • 2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondas12
 • 2.2.1 Valstybinio socialinio draudimo fondo veikla12
 • 2.2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondo funkcijos14
 • 2.2.3 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos ir išlaidos15
 • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PRAKTINĖ DALIS16
 • 2.1 Valstybinio socialinio draudimo draudėjai ir apdraustieji16
 • 2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra 2008- 2010 m.21
 • 2.3 Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos 2008 – 2010 m.26
 • Išvados29
 • Vartojamų terminų žodynas30
 • Literatūros sąrašas31
 • Priedai
 • 1 priedas. Bendrieji valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai 2010 m.
 • 2 priedas. Pensijų išlaidų pasiskirstymas tūkst litų ir struktūra proc. pagal išlaidų rūšis 2008 – 2010 m.
 • 3 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2008 metų pajamų ir išlaidų ataskaita
 • 4 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2009 metų pajamų ir išlaidų ataskaita
 • 5 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2010 metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas
Referatas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]

Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais
Kursinis darbas Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais

Makroekonomika – viena iš dviejų pagrindiniu ekonomikos mokslo šakų, kuri nagrinėja ekonomiką kaip visumą bandydama [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Valstybės biudžetas
Referatas Valstybės biudžetas

Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų.

Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys
Kursinis darbas Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys

Šiais laikais valstybės skolinimasis yra tapęs įprastu ir netgi neišvengiamu reiškiniu. Esant augančiai ekonomikai tinkamas [...]

Valstybių pagalba bankams Europoje 2008-2015 m.
Referatas Valstybių pagalba bankams Europoje 2008-2015 m.

      Temos aktualumas. Bankų veikla ir jos teikiamos paslaugos yra svarbus aspektas tinkamai ekonominei būklei [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje

Valstybės biudžetu paprastai laikomas šalies Vyriausybės parengtas finansinis planas, kuriame aiškiai išdėstytos ateinančių metų pajamos [...]

Nedarbo socialinis draudimas LR
Referatas Nedarbo socialinis draudimas LR

Be socialinės apsaugos sistemos negali gyvuoti jokia šiuolaikinė valstybė. Socialinis draudimas - bene svarbiausia šios [...]