Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

31 psl. / 6004 žod.

Ištrauka

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas visuomeninių interesų solidarumu. Jau 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę socialinio draudimo veikla, nors ir nesparčiais tempais, bet buvo plėtojama. Bendrą socialinės apsaugos politiką Lietuvoje formuoja ir vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinį draudimą organizuoja valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, dabar vadinama „Sodra“. „Sodra“ organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą, rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, administruoja socialinio draudimo įmokas, užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir kitų išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą, administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutarčių registrą, organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus.. Šiame darbe aš analizuosiu „Sodros“ biudžeto vykdymą 2008- 2010 m.

Tyrimo objektas: Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetą 2008-2010 m.
Darbo uždaviniai.
1. Apibūdinti Valstybinio socialinio draudimo bei fondo valdybos teorinius aspektus.
2. Išnagrinėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamų ir išlaidų struktūrą.
3. Išanalizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamas 2008-2010 m.
4. Įvertinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto išlaidas 2008- 2010 m.
Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, lyginamoji analizė, 2008-2010 m. statistinių duomenų analizė


Turinys

 • Kursinio darbo įvertinimo lapas2
 • Santrauka4
 • Turinys5
 • Įvadas6
 • 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽET0 TEORINIAI PAGRINDAI8
 • 2.1. Valstybinis socialinis draudimas8
 • 2.1.1 Valstybinio socialinio draudimo samprata, paskirtis, rūšys8
 • 2.1.2 Valstybinio socialinio draudimo įmokos, mokėtojai, tarifai10
 • 2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondas12
 • 2.2.1 Valstybinio socialinio draudimo fondo veikla12
 • 2.2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondo funkcijos14
 • 2.2.3 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos ir išlaidos15
 • 2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PRAKTINĖ DALIS16
 • 2.1 Valstybinio socialinio draudimo draudėjai ir apdraustieji16
 • 2.2 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra 2008- 2010 m.21
 • 2.3 Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos 2008 – 2010 m.26
 • Išvados29
 • Vartojamų terminų žodynas30
 • Literatūros sąrašas31
 • Priedai
 • 1 priedas. Bendrieji valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai 2010 m.
 • 2 priedas. Pensijų išlaidų pasiskirstymas tūkst litų ir struktūra proc. pagal išlaidų rūšis 2008 – 2010 m.
 • 3 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2008 metų pajamų ir išlaidų ataskaita
 • 4 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2009 metų pajamų ir išlaidų ataskaita
 • 5 priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2010 metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Reziumė

Autorius
simaandreja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Investicinių fondų mokesčių struktūra

Finansai Referatas rasa1995
Daugelis nusprendusių pradėti investuoti renkasi investicinius fondus. Investiciniai fondai yra paprasčiausias būdas įsigyti plačiai diversifikuotą vertybinių popierių portfelį, nesukant galvos, kokius konkrečius vertybinius...